Trängselskatt tas ut i Stockholm och Göteborg enligt lagen om trängselskatt.

Nytt: 2024-06-18

Strukturen och texterna under ”Trängselskatt” har omarbetats för att bli tydligare. Läs mer om ändringarna på respektive sida.

Referenser inom trängselskatt