OBS: Detta är utgåva 2014.14. Visa senaste utgåvan.

Artikeln motsvarar artikel 5 i OECD:s modellavtal med vissa skillnader.

Utvinning av olja och naturgas

I artikel 21 punkterna 2–4 finns bestämmelser om vad som utgör fast driftställe i samband med utvinning av olja och naturgas. De har företräde framför artikel 5.

Punkterna 1 och 2

Punkterna 1 och 2 överensstämmer i sak med artikel 5 punkterna 1 och 2 i OECD:s modellavtal.

Punkterna 3 och 4

Punkt 3 motsvarar artikel 5 punkt 3 i OECD:s modellavtal. Ordet ”projekt” är avsett att markera att ett fast driftställe kan föreligga även om en verksamhet bedrivs på flera platser. Byggnads-, anläggnings-, installations- eller monteringsprojekt bör anses som ett enda projekt även om det grundar sig på flera avtal, förutsatt att verksamheten kommersiellt och geografiskt utgör ett sammanhängande helt (prop. 1986/87:94 s. 33).

Enligt punkt 3 gäller tolvmånadersgränsen även för verksamhet som består av planering, övervakning, rådgivning eller annan biträdand personalinsats i samband med byggnadsprojekt etc. Om samma företag till exempel bedrivit både planering och övervakning ska vid beräkningen av tolvmånadersperioden hela den tid som företaget varit verksamt räknas med (prop. 1986/87:94 s. 33).

Punkt 4 saknar motsvarighet i modellavtalet. Begreppet ”intressegemenskap” definieras i artikel 3 punkt 1 i).

Punkterna 5–8

Punkterna 5–8 överensstämmer i sak med artikel 5 punkterna 4–7 i OECD:s modellavtal.

Referenser på sidan

Lagar & förordningar

  • Lag (1996:1512) om dubbelbeskattningsavtal mellan de nordiska länderna [1] [2] [3] [4]

Övrigt

  • proposition 1986/87:94 [1] [2]

Referenser inom skatteavtal