OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

OBS: Nedan visas versionen från 15 okt 2015. För att se den senaste informationen, klicka här.

Meny

Utgåvan innehåller nya avsnitt inom fastighetstaxeringsområden.

Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Nya sidor