Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2008:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009
SKV A 2008:5 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2007 av aktier i All Cards Service Center – ACSC – AB mot aktier i XPonCard Group AB
SKV A 2008:25 Skatteverkets allmänna råd om gränsdragning mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag samt beskattning av oäkta bostadsföretag och dess medlemmar
SKV A 2008:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i KappAhl Holding AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:24 Skatteverkets allmänna råd om grunderna för taxeringen och för värdesättningen vid 2009 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2008:3 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Corem Property Group AB:s (f.d. Biolight International AB) utskiftning år 2007 av aktier i Biolight AB
SKV A 2008:23 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009 och fr.o.m. 2010 års taxering
SKV A 2008:4 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:43) om normalbelopp för kalenderåret 2008 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2008:22 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Wedins Skor & Accessoarer AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2008:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Countermine Technologies AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2008:21 Skatteverkets allmänna råd om allmänna grunder för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2009 års fastighetstaxering
SKV A 2008:20 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:34) om begäran om indrivning och annat överlämnande till kronofogdemyndigheten av fordringar enligt skattebetalningslagen
SKV A 2008:7 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2009 och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2008:8 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:43) om normalbelopp för kalenderåret 2008 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2008:29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Annehem Fastigheter AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:28 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i Carl Lamm AB mot aktier i Carl Lamm Holding AB
SKV A 2008:27 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2008:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2007
SKV A 2008:2 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd, dispens, att i räkenskapsinformation som företaget självt upprättar använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
SKV A 2008:37 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2009
SKV A 2008:15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Tilgin AB:s nyemission år 2008 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2008:36 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i CashGuard AB mot aktier i PSI Group ASA
SKV A 2008:14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Cloetta Fazer AB:s (under namnändring till Fazer Konfektyr Service AB) utdelning år 2008 av aktier i Cloetta AB
SKV A 2008:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Höganäs AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:34 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för kalenderåret 2009 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2008:12 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i AB SKF mot kontantlikvid
SKV A 2008:33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bure Equity AB:s utdelning år 2008 av aktier i AcadeMedia AB
SKV A 2008:11 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i Scania AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:32 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2007:37) om vissa förmåner att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering
SKV A 2008:10 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av inlösen år 2008 av aktier i HiQ International AB mot kontantlikvid
SKV A 2008:31 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009
SKV A 2008:30 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2008 av aktier i Global Health Partner Plc mot aktier i Global Health Partner AB
SKV A 2008:19 Upphävande av Riksskatteverkets rekommendationer m.m. (RSV S 1998:13) om anstånd med inbetalning av skatt enligt skattebetalningslagen
SKV A 2008:18 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier samt avyttringspris för inlösenaktier och anskaffningsutgift för förlagsbevis med anledning av inlösen år 2008 av aktier i NeoNet AB mot kontantlikvid och förlagsbevis i NeoNet AB
SKV A 2008:39 Skatteverkets allmänna råd om reservering för förlustrisker vid export
SKV A 2008:17 Skatteverkets allmänna råd om anstånd med att lämna skattedeklaration, punktskattedeklaration, särskild skattedeklaration och förenklad skattedeklaration samt anstånd med att betala skatt som ska redovisas i sådana deklarationer
SKV A 2008:38 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Securitas AB:s utdelning år 2008 av aktier i Loomis AB
SKV A 2008:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Hexagon AB:s utdelning år 2008 av aktier i HEXPOL AB