Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: El som förbrukas i en datorhall
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Lagändring: Bestämmelserna om skattebefrielse för förbrukning av el i en datorhall upphör att gälla
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Transaktioner av virtuella valutor som görs via s.k. digitala plånböcker
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Vägledning
Förtydligande: Crowdfunding
2023-06-01 Vägledning
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Ställningstagande
2023-06-01 Utgåvenotis
2023-06-01 Utgåvenotis
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Vägledning
Förtydligande: Kännetecknet i 22 § 3 RAL är inte tillämpligt bara för att allmänheten saknar tillgång till registren om beneficial owner i Cypern
2023-05-31 Vägledning
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Ställningstagande
2023-05-31 Vägledning
Förtydligande: Svenska E-sportförbundet medlem i Riksidrottsförbundet
2023-05-31 Vägledning
2023-05-30 Vägledning
Förtydligande: Återföring av avdrag för utländsk skatt när avdraget tidigare varit beloppsmässigt begränsat
2023-05-30 Vägledning
2023-05-30 Vägledning
Förtydligande: Återkallelse av tillfälligt anstånd efter beslut om skuldsanering eller F-skuldsanering
2023-05-30 Vägledning
2023-05-29 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrift om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2023
2023-05-29 Vägledning
2023-05-29 Föreskrift
2023-05-29 Föreskrift
2023-05-29 Vägledning
Rättsfall: Frivillig skattskyldighet vid uthyrning av en lokal till flera hyresgäster samtidigt
2023-05-29 Vägledning
2023-05-29 Rättsfallskommentar
2023-05-29 Rättsfallskommentar
2023-05-29 Ställningstagande
2023-05-29 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-26 Ställningstagande
2023-05-25 Vägledning
Förtydligande: Omprövning efter beskattningsårets utgång
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Rättsfallskommentar
2023-05-25 Rättsfallskommentar
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
2023-05-25 Vägledning
Förtydligande: När är en borgenär i en företagsrekonstruktion berörd part?
2023-05-25 Vägledning
2023-05-24 Vägledning
Förtydligande: Om en plattformsoperatör har hållit inne mervärdesskatt från säljarens ersättning, hur ska det redovisas på kontrolluppgiften?
2023-05-24 Vägledning
2023-05-24 Vägledning
Förtydligande: Den som ska lämna kontrolluppgifter ska även lämna informationsuppgifter till den som kontrolluppgifterna lämnas för
2023-05-24 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Registreringens betydelse för ett passivt holdingbolags rätt till avdrag
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Förtydligande: Begreppen verklig huvudman och företagsledare bedöms enligt olika regler.
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
2023-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Skatteverkets ställningstagande ”Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet; mervärdesskatt” överensstämmer delvis inte med en dom från Högsta förvaltningsdomstolen
2023-05-23 Vägledning
2023-05-22 Ställningstagande
2023-05-22 Ställningstagande
2023-05-22 Rättsfallskommentar
2023-05-22 Rättsfallskommentar
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Ställningstagande
2023-05-17 Utgåvenotis
2023-05-17 Utgåvenotis
2023-05-16 Ställningstagande
2023-05-16 Ställningstagande
2023-05-15 Vägledning
Förtydligande: Sidan Vad är intressegemenskap? har delvis skrivits om
2023-05-15 Vägledning
2023-05-15 Rättsfallskommentar
2023-05-15 Rättsfallskommentar
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-12 Vägledning
2023-05-12 Vägledning
Ställningstagande: Jämkningshandling vid vissa fastighetsöverlåtelser
2023-05-12 Vägledning
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-12 Ställningstagande
2023-05-11 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ett moderbolags eftergift av fordringar på ett dotterbolag har ansetts utgöra ett skattefritt aktieägartillskott motsvarande fordringarnas nominella belopp oavsett dess marknadsvärde
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
Rättsfall: Aktieägartillskott eller driftbidrag?
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
2023-05-11 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
Förtydligande: En plattformsoperatör kan anses ha kännedom om ersättningens storlek även om denne inte har information om exakt slutlig ersättning.
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
Förtydligande: Vilket värde har en tävlingsvinst?
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Vägledning
2023-05-09 Lagar & förordningar
2023-05-09 Lagar & förordningar
2023-05-09 Utgåvenotis
2023-05-09 Utgåvenotis
2023-05-08 Vägledning
Rättsfall: Olovligt uttag av el
2023-05-08 Vägledning
2023-05-08 EU-författning
2023-05-08 EU-författning
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Lagar & förordningar
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-08 Ställningstagande
2023-05-05 Vägledning
Förtydligande: Medlemsavgifter
2023-05-05 Vägledning
2023-05-05 Ställningstagande
2023-05-05 Ställningstagande
2023-05-04 Ställningstagande
2023-05-04 Ställningstagande
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-04 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta hantering av statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol 
2023-05-04 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Förtydligande: Utbetalningar från Arbetsförmedlingen
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Förtydligande: Stöd och ersättningar från Arbetsförmedlingen
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Sidan Inkomst från kontraktsrättsliga fonder har tillkommit
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
Sidan Beskattning av andelar i andra fonder har tillkommit
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Vägledning
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Ställningstagande
2023-05-03 Utgåvenotis
2023-05-03 Utgåvenotis
2023-04-28 Vägledning
Förtydligande: Beskattning av avkastning vid staking av ether
2023-04-28 Vägledning
2023-04-27 Ställningstagande
2023-04-27 Ställningstagande
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Vägledning
Ställningstagande: Skadestånd, garantiersättning och liknande betalningar, mervärdesskatt
2023-04-26 Vägledning
2023-04-26 Ställningstagande
2023-04-26 Ställningstagande
2023-04-26 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av Sverige innebär att viss verksamhet som bedrivs i den ekonomiska zonen och på kontinentalsockeln kan beskattas
2023-04-26 Vägledning
2023-04-25 Ställningstagande
2023-04-25 Ställningstagande
2023-04-25 Vägledning
Nytt meddelande från USA angående åtgärder man vill att finansiella institut ska genomföra vid avsaknad av korrekt TIN
2023-04-25 Vägledning
2023-04-25 Vägledning
Förtydligande: Laddning av elfordon
2023-04-25 Vägledning
2023-04-25 Vägledning
Rättsfall: laddning av elfordon, C-282/22, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
2023-04-25 Vägledning
2023-04-24 Ställningstagande
2023-04-24 Ställningstagande
2023-04-20 Vägledning
Ställningstagande: När finns grund för befrielse från betalningsskyldighet?
2023-04-20 Vägledning
2023-04-20 Ställningstagande
2023-04-20 Ställningstagande
2023-04-19 Vägledning
2023-04-19 Vägledning
2023-04-17 Vägledning
2023-04-17 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Rättsfall: Undersökning av havsområdets naturmiljö på fastighet inom Sveriges ekonomiska zon
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Ställningstagande: Avräkning utländsk skatt - utländsk skatt enligt ett preliminärt slutskattebesked är avräkningsbar
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Krav för folkbokföring har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Uppehållstillstånd har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Förtydligande: Sidan Uppehållstillstånd har skrivits om.
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
Uppehållsrättens varaktighet har ingen självständig betydelse vid folkbokföring
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-13 Vägledning
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-12 Ställningstagande
2023-04-06 Vägledning
Förtydligande: Elstöd ska fördelas utifrån förbrukningen.
2023-04-06 Vägledning
2023-04-05 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen har prövat om tillhandahållande av tjänst mot rätt till del av prispengar är ett tillhandahållande av tjänst mot ersättning
2023-04-05 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat om ett företag hemmahörande i Gibraltar kan anses motsvara ett svenskt aktiebolag
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Förtydligande: Distansarbete från bostaden i Sverige bryter vistelsen utomlands enligt 3 kap. 9 § IL.
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Vägledning
Sidan Särskilt om kryptotillgångar i inkomstslaget kapital har tillkommit
2023-04-04 Vägledning
2023-04-04 Utgåvenotis
2023-04-04 Utgåvenotis
2023-04-03 Vägledning
Förtydligande: Vad menas med antalet berörda verksamheter och när ska de rapporteras?
2023-04-03 Vägledning
2023-04-03 Vägledning
Lagändring: Höjd skattesats på reparation av vissa varor
2023-04-03 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: överföring av upparbetat kapital till annat företag
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Ställningstagande
2023-03-31 Ställningstagande
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: Ett gäldenärsbyte innebär att en fordran anses vara avyttrad
2023-03-31 Vägledning
2023-03-31 Vägledning
Rättsfall: Ett gäldenärsbyte innebär att en fordran anses avyttrad.
2023-03-31 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-30 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inget krav att det finns i utlandet beskattade inkomster för att ett carry forward-belopp ska kunna avräknas
2023-03-30 Vägledning
2023-03-29 Vägledning
Rättsfall: EU-domstolen anser att advokater som har tystnadsplikt inte behöver underrätta andra rådgivare, som inte är deras klienter, om deras skyldighet att lämna uppgift om rapporteringspliktiga arrangemang.
2023-03-29 Vägledning
2023-03-29 Vägledning
Förtydligande: Exempel, beräkning av skatt Baseload PPA
2023-03-29 Vägledning
2023-03-28 Vägledning
Förtydligande: SINK är inte tillämplig på betalningar till dödsbon
2023-03-28 Vägledning
2023-03-28 Vägledning
Rättsfall: Uttagsbeskattning fram till köparens tillträdesdag
2023-03-28 Vägledning
2023-03-28 Rättsfallskommentar
2023-03-28 Rättsfallskommentar
2023-03-27 Vägledning
Förtydligande: Elstöd kan utgöra ett näringsbidrag
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
Förtydligande: Ombud förutsätter att en tullskuld uppkommit enligt artikel 77 i tullkodex
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-27 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Lagar & förordningar
2023-03-24 Lagar & förordningar
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande till anställda mot ersättning
2023-03-24 Vägledning
2023-03-24 Ställningstagande
2023-03-24 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Rättsfallskommentar
2023-03-22 Rättsfallskommentar
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Vägledning
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-22 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Vägledning
2023-03-21 Vägledning
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-21 Ställningstagande
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-15 Vägledning
2023-03-14 Vägledning
Ställningstagande: Skattepliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande verksamhet
2023-03-14 Vägledning
2023-03-13 Rättsfallskommentar
2023-03-13 Rättsfallskommentar
2023-03-13 Föreskrift
2023-03-13 Föreskrift
2023-03-10 Ställningstagande
2023-03-10 Ställningstagande
2023-03-09 Lagar & förordningar
2023-03-09 Lagar & förordningar
2023-03-08 Vägledning
Förtydligande: Kostnader för felsökning som ingår i skattereduktionsgrundande rotarbete
2023-03-08 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
Rättsfall: Skatteverkets fortsatta tillämpning av bestämmelser om skattebefrielse för biogas och biogasol med anledning av Landwärme-domen
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-07 Vägledning
2023-03-06 Vägledning
Förtydligande: Kontroll av skatteregistreringsnummer och registreringsnummer för mervärdesskatt
2023-03-06 Vägledning
2023-03-06 Vägledning
Rättelse: Felaktiga exempel har tagits bort
2023-03-06 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Tillverkningsprocessen i industriell verksamhet enligt LSE – Nedfrysning av varor
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Uppgifter som ska lämnas i en inkomstdeklaration när en inkomst är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Vägledning
Förtydligande: Deklarationsskyldigheten för ett svenskt aktiebolag som har sin verkliga ledning i ett annat land och inkomsten är undantagen från beskattning i Sverige enligt skatteavtal
2023-03-03 Vägledning
2023-03-03 Rättsfallskommentar
2023-03-03 Rättsfallskommentar
2023-03-02 Vägledning
Rättsfallskommentar: HFD 2022 not. 41, ett bolag hemmahörande i Curaçao har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar
2023-03-02 Vägledning
2023-03-01 Vägledning
Återbetalning av insats till spelare när ett spelbolag blivit utsatt för chargeback scam utgör inte utbetalning vid beräkningen av behållningen för beskattningsperioden.
2023-03-01 Vägledning
2023-03-01 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 2 kap. 12 § SdbL
2023-03-01 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Förtydligande: En kommun är inte ett sådant koncernmoderföretag som är skattskyldigt för skattepliktig el som matas in av företag i koncernen
2023-02-28 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Vad krävs för att en kraftproduktionsanläggning ska anses vara ett hybridkraftverk?
2023-02-28 Vägledning
2023-02-28 Vägledning
Rättsfallskommentar: Näringsbetingade andelar och kravet att en utländsk juridisk person är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland
2023-02-28 Vägledning
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Ställningstagande
2023-02-27 Meddelande
2023-02-27 Meddelande
2023-02-27 Allmänt råd
2023-02-27 Allmänt råd
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning i inkomstslaget kapital vid s.k. delning av laddbox eller vid uthyrning av parkeringsplats med tillhörande laddbox.
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Ställningstagande
2023-02-23 Ställningstagande
2023-02-23 Vägledning
Förtydligande: Sidan om vad en kontrolluppgift om inkomster från digitala plattformar (DAC 7) ska innehålla har delats upp på flera sidor
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Vägledning
Ny lagstiftning: Tillfällig skatt på överintäkter från el
2023-02-23 Vägledning
2023-02-23 Utgåvenotis
2023-02-23 Utgåvenotis
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-21 Vägledning
2023-02-20 Rättsfallskommentar
2023-02-20 Rättsfallskommentar
2023-02-20 Meddelande
2023-02-20 Meddelande
2023-02-20 Allmänt råd
2023-02-20 Allmänt råd
2023-02-20 Vägledning
2023-02-20 Vägledning
2023-02-17 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 2 kap. 12 § SdbL
2023-02-17 Vägledning
2023-02-17 Vägledning
Förtydligande: I skatteavtalet med Singapore finns begränsningar av uttrycket inkomst av rörelse
2023-02-17 Vägledning
2023-02-16 Vägledning
2023-02-16 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Lagändring: Nytt punktskattedirektiv
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Vägledning
Rättsfall: Tribunalen har ogiltigförklarat EU-kommissionens beslut om att statligt stöd i form av skattebefrielse för biogas och biogasol är förenligt med den inre marknaden
2023-02-14 Vägledning
2023-02-14 Utgåvenotis
2023-02-14 Utgåvenotis
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Föreskrift
2023-02-13 Föreskrift
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 Vägledning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 EU-författning
2023-02-13 Ställningstagande
2023-02-13 Ställningstagande
2023-02-10 Vägledning
Rättsfallsreferat: HFD, mål nr 6234-21 - En syntetisk option med en återköpsrätt för utställaren var ett värdepapper
2023-02-10 Vägledning
2023-02-10 Rättsfallskommentar
2023-02-10 Rättsfallskommentar
2023-02-10 Vägledning
2023-02-10 Vägledning
2023-02-09 Vägledning
Förtydligande: Ingående och utgående mervärdesskatt kan utgöra samma sakfråga även i andra fall
2023-02-09 Vägledning
2023-02-09 Rättsfallskommentar
2023-02-09 Rättsfallskommentar
2023-02-09 Vägledning
2023-02-09 Vägledning
2023-02-08 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 5 § FOL.
2023-02-08 Vägledning
2023-02-06 Vägledning
Lagändring:Kontrolluppgift om elstöd ska inte lämnas
2023-02-06 Vägledning
2023-02-06 Vägledning
Rättsfall: Förvaltning av avyttrade fordringar
2023-02-06 Vägledning
2023-02-03 Vägledning
Förtydligande: Leasegivares rätt till skattereduktion för inventarieköp 2021
2023-02-03 Vägledning
2023-02-02 Vägledning
Lagändring: Protokoll om privilegier och immunitet för den enhetliga patentdomstolen
2023-02-02 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Vägledning
Sidan Skattskyldighet vid ackord är under omarbetning bl.a. med anledning av ny lag om företagsrekonstruktion.
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Rättsfallskommentar
2023-02-01 Rättsfallskommentar
2023-02-01 Vägledning
Överträdelseanmälan mot Sverige om upphävt undantag från kassaregisterskyldighet
2023-02-01 Vägledning
2023-02-01 Utgåvenotis
2023-02-01 Utgåvenotis
2023-01-31 Vägledning
2023-01-31 Vägledning
2023-01-31 Ställningstagande
2023-01-31 Ställningstagande
2023-01-30 EU-författning
2023-01-30 EU-författning
2023-01-26 Vägledning
Förtydligande: Vad menas med funktionell enhet?
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 Vägledning
2023-01-26 EU-författning
2023-01-26 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-25 EU-författning
2023-01-24 Vägledning
2023-01-24 Vägledning
2023-01-23 Ställningstagande
2023-01-23 Ställningstagande
2023-01-23 Föreskrift
2023-01-23 Föreskrift
2023-01-23 EU-författning
2023-01-23 EU-författning
2023-01-23 Vägledning
Rättsfall: Begreppet ”omvänd betalningsskyldighet” ska anges i fakturan för att få tillämpa reglerna om trepartshandel.
2023-01-23 Vägledning
2023-01-20 Lagar & förordningar
2023-01-20 Lagar & förordningar
2023-01-20 EU-författning
2023-01-20 EU-författning
2023-01-20 Vägledning
Ställningstagande: Rätt tidpunkt för ansökan om ersättning för säkerhet som inte behöver tas i anspråk
2023-01-20 Vägledning
2023-01-16 Lagar & förordningar
2023-01-16 Lagar & förordningar
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Ställningstagande
2023-01-16 Vägledning
Förtydligande: Inköp av personbilar som säljs vidare till anställda
2023-01-16 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för tillfälligt arbete och dubbel bosättning - när provanställning övergår i tillsvidareanställning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-13 Vägledning
2023-01-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändrade förhållanden på grund av pandemi påverkar inte bedömningen
2023-01-12 Vägledning
2023-01-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ändrade förhållanden på grund av pandemi påverkar inte bedömningen
2023-01-12 Vägledning
2023-01-12 Ställningstagande
2023-01-12 Ställningstagande
2023-01-11 Vägledning
Ställningstagande: När uppkommer statens fordran på återkrav avseende skattereduktion för installation av grön teknik?
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Ställningstagande: När uppkommer statens fordran på återkrav avseende utbetalningar för hushållsarbete?
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Förtydligande: En skulduppgörelse som ingår i en fastställd rekonstruktionsplan innebär inte att en ny fordran har uppkommit
2023-01-11 Vägledning
2023-01-11 Vägledning
Förtydligande: OECD har ingen sådan förteckning över icke samarbetsvilliga länder som avses i DAC 6-kännetecknet gränsöverskridande betalningar m.m.
2023-01-11 Vägledning
2023-01-10 Vägledning
Förtydligande: Sidan Tillämpning av skatteavtal på svensk pension har utökats med information om ytterligare åtta länder
2023-01-10 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
Förtydligande: Ettårsregeln och underlag för att visa skattebefrielse i verksamhetslandet
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
Förtydligande: Sexmånaders- och ettårsregeln och brexit
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Vägledning
2023-01-09 Allmänt råd
2023-01-09 Allmänt råd
2023-01-09 Vägledning
Ställningstagande: När motsvarar en utländsk juridisk person ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av reglerna om näringsbetingade andelar?
2023-01-09 Vägledning
2023-01-02 Vägledning
Exempel: Skattesats på digital lärobok
2023-01-02 Vägledning
2023-01-02 Vägledning
Ställningstagandet Skattesats på elektroniska publikationer har omarbetats med anledning av ny praxis
2023-01-02 Vägledning
2023-01-02 Lagar & förordningar
2023-01-02 Lagar & förordningar