2013-01-01 Skatteverkets information om skattereduktion för husarbete fr.o.m. 2013
2020-01-09 BFNAR 2012:3 Tillämpning av rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering
2022-01-27 EU-guidelines 102nd meeting 30 March 2015_ 862
2013-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399)
2012-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering (SKV 399)
2024-01-09 SÖ 1951:84 Konvention rörande privilegier och immunitet för Förenta nationernas fackorgan
2024-01-16 FKFS Avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning enligt Försäkringskassans föreskrifter 2023:6 – 11
2022-06-27 FFFS 2022:3 Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder
2007-01-01 FFFS 2007:31 Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:24) om försäkringstekniska grunder
2016-12-15 Vem kan få skuldsanering? version 2016:11
2015-03-31 JK 6528-13-40
2020-12-11 EU-guidelines 89th meeting 30 September 2009_639
2023-11-09 FKFS 2023:7 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2023-11-09 FKFS 2023:8 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
2023-11-09 FKFS 2023:6 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea;
2024-01-03 BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag (K2)
2023-11-09 FKFS 2023:9 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av konventionen mellan Sverige och Amerikas förenta stater om social trygghet
2023-11-22 OECD Safe harbour and penalty relief 2022
2021-01-19 EU-guidelines 104th meeting 4-5 June 2015_876
2018-01-24 EUR-Lex
2007-01-01 FFFS 2007:24 Finansinspektionens föreskrifter om försäkringstekniska grunder, 2008-01-01
2022-01-27 EU-guidelines 99th meeting 3 July 2013_782
2022-02-09 EU-guidelines 118th meeting 19 April 2021_1021
2020-05-20 Moms och uthyrning av lokaler och hotellrum under coronasituationen (skatteverket.se)
2014-01-01 Fotbollsförbundets webbplats
2018-11-14 RA-MS 2016:7 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2012:44) om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket;
2023-10-26 OECD Global Anti-base erosion model rules 2021
2014-01-01 BFN U 95:3 Redovisning i avkastningsstiftelser
2015-12-17 EU:s administrativa struktur
2014-01-01 Försäkringskassan.se
2003-01-01 BFNAR 2003:3 Redovisning av intäkter
2018-01-16 BFNAR 2003:2 Redovisning av fusion
2014-01-01 Supplement till handledning, skatt på energi
2023-04-25 SSA Social Security Administration (Amerikanska socialförsäkringsförvaltningen)
2024-01-01 FFFS 2008:25 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag
2022-11-02 EU-guidelines 114th meeting 2 December 2019_994
2013-01-01 Handledning för bouppteckningsärenden m.m. 2013 (SKV 460)
2022-06-20 FFFS 2021:4 Finansinspektionens föreskrifter om livförsäkringsföretags och tjänstepensionsföretags beräkning av säkerhetsreserv
2013-06-25 FFFS 2008:26 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag
2016-07-11 Vad är utdelning från ekonomiska föreningar? utgåva 2016.6
2024-01-29 SÖ 1985:89 Överenskommelse med Förenta nationernas Höge Kommissarie för flyktingar om ett kontor i Stockholm för UNHCR:s representant för de nordiska länderna, Genève och Stockholm den 31 augusti resp den 30 september 1985
2020-12-09 EU-guidelines 11th meeting 10-11 March 1981_79
2014-01-01 Transportstyrelsen.se
2009-09-09 JO 2009-09-09, dnr 3887-2007
2022-06-27 FKFS 2022:3 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2022 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan
2022-12-12 FKFS 2022:8 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2023 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2007-01-01 Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 (SKV 555)
2022-12-12 FKFS 2022:9 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2023 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2022-10-14 EU-guidelines 118th meeting 19 april 2021_1016
2022-12-12 FKFS 2022:7 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2023 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
2014-01-01 statenspersonadressregister.se
2013-04-01 Handledning för mervärdesskatt 2013 (SKV 553 - 554)
2020-12-02 EU-guidelines 110th meeting 13 April 2018_955
2022-11-02 Riksskatteverkets meddelanden Direktnedsättning av kupongskatt med intyg om hemvist
2016-12-14 OECD Model agreement on exchange of information on tax matters
2015-11-30 JK 6971-14-40
2018-11-14 RA-MS 2012:44 Riksarkivets föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket;
2019-12-04 Sälja varor till länder utanför EU – export (skatteverket.se)
2022-01-12 FN:s modellag
2017-01-01 Försäkringskassans föreskrifter (2016:11) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2024-01-01 FFFS 2019:23 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag;
2016-12-05 FKFS 2016:10
2017-01-01 FKFS 2016:13 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2017-01-01 FKFS 2016:12 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2017-01-01 FKFS 2016:14 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2017 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2020-05-07 Regeringskansliets lista över branscher som omfattas av hyresstödet
2023-10-26 OECD Agreed administrative guidance for the pillar two globe rules february 2023
2019-01-29 Skatteavtal Singapore
2016-10-18 BFNAR 2006:11 Gränsvärden
2021-12-16 FKFS 2021:9 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2021:9) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2022 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2018-01-01 FKFS 2017:12 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2018-01-01 FKFS 2017:11 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2018-01-01 FKFS 2017:14 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2021-12-16 FKFS 2021:8 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2021:8) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2022 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2018-01-01 FKFS 2017:13 om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2018 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2017-12-08 FKFS 2017:16 om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2018
2020-12-09 EU-guidelines 20th meeting 4-5 July 1986_1072
2019-01-10 RSV/FB DT 1985:13
2009-01-01 TSFS 2009:59 om fordonsuppgifter i vägtrafikregistret
2021-01-12 EU-guidelines 100th meeting 24-25 February 2014_803
2020-01-10 SCB:s myndighetsregister
2016-12-15 När ska skatteverket ansöka om konkurs? Version 2016:11
2014-01-01 Rådet för kommunal redovisnings webbplats
2022-11-14 OECD:s modellregler DPI MR
2022-03-28 EU-guidelines 113th meeting 3 June 2019_972
2016-01-01 FFFS 2013:8 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv
2022-01-27 EU-guidelines 117th meeting 16 November 2020_1011
2024-06-18 Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor (regeringen.se)
2014-01-01 Ekonomistyrningsverket.se
2020-12-11 EU-guidelines 113th meeting 3 June 2019_973
2023-11-17 Tax Challenges Arising from the Digitalisation of the Economy – GloBE Information Return (Pillar Two)
2018-08-28 EU-ländernas socialförsäkringar som omfattas av förordning 883/04
2012-10-26 Protokoll (nr 7) om Europeiska unionens immunitet och privilegier
2001-01-01 BFNAR 2001:3 Redovisning av materiella anläggningstillgångar
2023-10-19 RA-MS 2011:33 Riksarkivets föreskrifter om bevarande och gallring hos Skatteverket
2001-01-01 BFNAR 2001:1 Redovisning av inkomstskatter
2014-01-01 Europeiska unionens webbplats
2010-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2010 års taxering del 3 (SKV 336)
2014-01-01 Verksamt.se
2023-01-11 OECD common reporting standard - Further guidance
2020-12-11 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:9) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2021 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2024-01-12 OECD Hybridrapport 2015
2020-01-22 Beräkna arbetsgivaravgifter, särskild löneskatt på förvärvsinkomster samt skatteavdrag
2018-01-01 BFNAR 2013:2 Bokföring
2024-01-10 FOHMFS 2022:63 Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat;
2009-01-01 Handledning för fastighetstaxering 2009 (SKV 358)
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 8
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 9
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 2
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 3
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 5
2013-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2013 del 1
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 1
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 15
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 14
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 13
2000-01-01 BFNAR 2000:5 Räkenskapsinformation och dess arkivering
2020-07-03 Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy Published 3 July 2020
2023-12-20 BFNAR 2023:1 Kompletterande upplysningar m.m. i bostadsrättsföreningars årsredovisning
2000-01-01 BFNAR 2000:4 Redovisning av leasingavtal
2000-01-01 BFNAR 2000:3 Redovisning av varulager
2019-01-29 Skatteavtal Grekland
2000-01-01 BFNAR 2000:1 Redovisning av återbäring av överskottsmedel i SPP
2009-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2009 års taxering (SKV 336)
2008-01-01 Kronofogdemyndighetens föreskrifter om hantering av vissa borgenärsuppgifter KFMFS 2008:1
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, förteckning – föreskrifter och allmänna råd m.m.
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 26
2017-12-19 Rättslig vägledning
2024-01-03 BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3)
2022-10-11 EU-guidelines 90th meeting 11 December 2009_662
1974-01-01 SÖ 1974:10 Wienkonventionen om konsulära förbindelser
2023-04-17 Promemoria - Förslag till förordningen om elstöd till företag
2013-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 2)
2020-12-11 EU-guidelines 89th meeting 30 September 2009_645
2024-01-01 Register över Skatteverkets gällande allmänna råd den 1 januari 2024
2019-01-09 FKFS 2018:11 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:11) om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019
2015-11-30 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftssatser
2022-12-06 EU-guidelines 111th meeting 30 November 2018_967
2022-02-14 Register över Skatteverkets gällande allmänna råd den 1 januari 2022
2021-09-09 Fastighetstaxering
2019-01-07 FKFS 2018:14 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:14) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Kanada
2019-01-07 FKFS 2018:15 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:15) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2014-01-01 Finansinspektionens webbplats
2019-01-07 FKFS 2018:13 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2018:13) om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2013-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 3)
2013-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2013 års taxering (SKV 399 del 4)
2019-01-07 FKFS 2018:16 Försäkringskassans föreskrifter om avgift för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2019 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Amerikas förenta stater
2020-12-17 EU-guidelines 92nd meeting 7-8 December 2011_689
2017-01-01 FFFS 2016:13 Föreskrifter om ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd(FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag
2023-11-29 OECD Model Reporting Rules for Digital Platforms
2005-01-01 ESV 2005:27
2022-11-02 EU-guidelines 119th meeting 22 November 2021_1033 REV
2023-02-08 RSFS 2003:25 i arkivet för Rättslig vägledning
2009-01-01 Offentligt eller hemligt 2009 (SKV 148)
2012-02-03 SNI 2007
2022-11-10 EU-guidelines 102nd meeting 30 March 2015_867
2016-12-15 Att överklaga eller ompröva en skuldsanering Utgåva 2016.11
2017-03-27 Standard for Automatic Exchange of Financial Account Information in Tax Matters (CRS)
2017-09-15 Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag; FFFS 2017:17
2023-10-16 EU-guidelines outside meeting 6 September 2023 DOCUMENT B_1068
2023-04-17 EU:s sanktionskarta
2022-06-17 Fråga om redovisning av bidrag till regionala flygplatser
2014-01-01 Prisbasbelopp på Statistiska centralbyrån
2007-12-14 SNI 2002
2019-01-17 Blankett 2745
2023-03-06 Validering av momsregistreringsnummer (Vies on the web, Europeiska kommissionen)
2014-01-01 Regeringens webbplats
2021-12-10 EU-guidelines 118th meeting 19 April 2021_1015 REV
2020-12-16 EU-guidelines 57nd meeting 16-17 December 1998_641
2016-11-29 BFN:s brevsvar 2016-11-29 angående intäktsredovisning vid avverkningsuppdrag
2017-05-23 OECD Countering harmful tax practices more effektively taking into account tránsparoncy and substacstance aktion 5 final report
2007-01-01 Handledning för mervärdesskatteförfarandet 2007 (SKV 555)
2022-11-01 Europeiska e-juridikportalen
2014-01-01 RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
2015-03-27 JK 584-14-40
2012-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering (SKV 399 del 2)
2012-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering (SKV 399 del 3)
2019-11-04 Landsguiden
2023-03-10 Information för företag med anledning av situationen i Ukraina (skatteverket.se)
2012-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2012 års taxering (SKV 399 del 4)
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 12
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 11
2016-07-11 Återbetalning av insatser utgåva 2016.6
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 10
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 28
2009-01-01 Handledning - Särskilda avgifter enligt taxeringslagen 2009 (SKV 231)
2018-09-05 FKVL 2017:1 Övergripande bestämmelser i SFB, unionsrätten och internationella avtal
2014-01-01 Rådet för finansiell rapporterings webbplats
2006-01-01 Handledning för solidariskt ansvar i handelsbolag 2006 (SKV 444)
2020-05-11 Coronafråga om säkerhetsventilen på skatteverket.se
2022-01-27 EU-guidelines 105th meeting 26 October 2015_886
2021-01-12 EU-guidelines 103 meeting 20 april 2015_871
2020-12-08 FoHMFS 2014:10 Folkhälsomyndighetens föreskrift om alkoholhaltiga preparat
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 62
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 61
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 65
2018-01-01 FFFS 2015:12 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag;
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 64
1994-07-28 SÖ 2000:1 Förenta nationernas havsrättskonventation Montego Bay den 10 december 1982 och avtalet om genomförande av del XI i denna konvention 28 juli 1994
2024-01-18 OECD Administrative guidance GloBE pillar two december 2023
2019-12-02 BFNYTTR 2019:88 Yttrande i fråga om upplupet anskaffningsvärde utgör ett anskaffningsvärde, nettoförsäljningsvärde eller återanskaffningsvärde enligt årsredovisningslagen
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 37
2020-12-11 FKFS 2020:11 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:11) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2021 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
2020-12-11 FKFS 2020:12 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:12) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2021 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2014-01-01 Skatteverket.se
2020-12-11 FKFS 2020:13 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:13) om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2021
2010-01-01 BFNAR 2010:1 Ideella föreningar och registrerade trossamfund som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
2014-01-01 Trängselskatt i Göteborg
2022-10-11 EU-guidelines 90th meeting 11 December 2010_662 ADD
2020-12-11 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2020:10) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2021 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2014-01-01 Riksdagens webbplats
2023-10-26 OECD Global anti-base erosion model rules pillar two commentary 2022
2020-12-11 EU-guidelines 113th meeting 3 June 2019_974
2014-01-01 Haagkonventionen av den 29 maj 1993 om skydd av barn och samarbete vid internationella adoptioner
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 70
2020-01-23 Lantmäteriets webbplats
2016-02-05 IAFs webbplats
2019-12-19 BFNAR 2019:3 Bokföringsnämndens allmänna råd om bokföring i konkurs;
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 46
2023-01-01 Register över Skatteverkets gällande allmänna råd den 1 januari 2023
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 44
2017-11-22 KIFS 2017:7 Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska organismer
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 38
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 36
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 35
2013-01-01 Handledning för vägtrafikskatt, trängselskatt och vägavgift 2013 (SKV 512)
2021-05-25 BFNAR 2020:5 Redovisning av fusion
2016-04-22 Skogsstyrelsen.se
2022-01-24 FKFS 2021:12 Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2022
2010-01-01 Handledning för skattebetalning 2010 (SKV 404)
2017-01-13 Landguiden
2021-12-16 FKFS 2021:11 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2021:11) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2022 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
2021-12-16 FKFS 2021:10 Försäkringskassans föreskrifter (FKFS 2021:10) om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2022 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2014-01-01 BFN R 11 Enskild näringsidkares bokföring
2021-11-15 Överenskommelse med finansdepartementet i Österrike 2021-10-06 (regeringen)
2023-05-08 EU-guidelines 98th meeting 18 march 2013_770
2014-01-01 Tullverket.se
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 15
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 14
2016-12-14 OECD Model protocol for the purpose of allowing the automatic and spontaneous exchange of information
2020-12-02 EU-guidelines 107th meeting 8 July 2016_913
2024-01-12 OECD Hybridrapport om fasta driftställen 2017
2023-10-20 Ansökan om undanröjande av internationell dubbelbeskattning
2014-08-01 Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399)
2014-01-01 Riksbanken.se
2018-11-14 RA-MS 2013:53 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter och allmänna råd (RA-MS 2012:44) om gallring hos Skatteverket;
2014-01-01 Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:1)
2011-01-01 Handledning - Särskilda avgifter enligt skattebetalningslagen 2011 (SKV 241)
2014-01-01 Frivilligorganisationernas insamlingsråd
2015-12-01 Rumsuthyrning utgåva 2015.15
2015-12-07 FFFS 2015:20 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag;
2023-04-17 Utrikesdepartementets webbplats om sanktioner
2014-01-01 Kammarkollegiets föreskrifter om avgiftsinsatser för begravningsavgift
2014-01-01 Handledning för beskattning av inkomst 2014 (SKV 399:2)
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 54
2023-12-21 Högsta domstolens avgörande ”tandvårdsskulden”
2015-12-14 FFFS 2015:23 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2013:8) om normalplan för skadeförsäkringsföretags beräkning av säkerhetsreserv;
2024-01-09 SÖ 1947:26 Konvention rörande Förenta nationernas privilegier och immuniteter
2013-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2013 del 2
2014-12-02 IAFFS 2014:6 Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter (IAFFS 2014:6) om arbetslöshetskassor ;
2022-04-11 EU-guidelines 118th meeting 19 April 2021_1018
2021-06-15 Civilutskottets betänkande 2008/09:CU19
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 71
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 70
2014-01-01 minmyndighetspost.se
2006-01-01 Handledning för skatterevision 2006 - revisionsmodellen (SKV 622)
2022-12-07 Tax identification numbers (TINs) - Organisation for Economic Co-operation and Developmen (oecd.org)
2019-12-13 FKFS 2019:8 om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna;
2019-12-13 FKFS 2019:6 om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Indien
2019-12-13 FKFS 2019:7 om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionen om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea1;
2015-12-17 Intyg om befrielse från mervärdesskatt och punktskatt
2004-01-01 Försäkringskassans vägledning 2004:11
1988-01-01 Handledning för rörelse- och jordbruksbeskattning 1988 (RSV 302) - Utdrag
2014-01-01 Medlemmar av Haagkonvention av den 5 oktober 1961
2022-01-11 EU-guidelines 102nd meeting 30 March 2015 - taxud.c.1(2015)5528628_870
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014 (SKV 553 & SKV 554)
2021-06-08 Regeringskansliets sida Skattereduktion för investeringar i inventarier anskaffade år 2021
2019-01-29 Skatteavtal Italien
2019-12-13 FKFS 2019:4 om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2020
2019-12-13 FKFS 2019:5 om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2020 vid tillämpning av konventionerna om social trygghet mellan Sverige och Kanada respektive Amerikas förenta stater
2018-08-17 mfof.se
2014-01-01 Handledning för skatt på energi och reklam 2014 (SKV 504)
2013-01-01 Handledning för punktskatter 2013 (SKV 504)
2022-10-20 RSV/FB DT 1978:22
2019-01-17 Blankett 2230
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 25
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 24
2014-01-01 Riksidrottsförbundets webbplats
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 23
2021-09-16 Se beräkningsgrund för taxeringsvärden
2024-01-08 OECD Report on Attribution of Profits to Permanent Establishment 2010
2020-12-17 EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_950
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 22
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 21
2019-05-02 RA-MS 2018:38 Riksarkivets föreskrifter om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket
2023-01-01 Register över Skatteverkets föreskrifter den 1 januari 2023
2023-10-19 RA-MS 2018:29 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2011:33) om bevarande och gallring hos Skatteverket
2020-02-21 Lantmäteriverkets föreskrifter (LMVFS 2006:1) om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 19
2024-01-08 OECD Report om Attribution of Profits to Permanent Establishment 2008
2021-10-21 BFN:s brevsvar 2021-09-10 om rättelse av fel efter byte från K2 till K3
2012-01-01 Handledning för stiftelser, ideella föreningar och samfälligheter m.fl. 2012 (SKV 327)
2016-12-05 FKAR 2016:10
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 55
2022-03-28 EU-guidelines 118th meeting 19 April 2021_1018
2016-07-11 Bilda en ekonomisk förening utgåva 2016.6
2015-11-13 JK 3440-14-40
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 13
2014-01-01 Trängselskatt i Stockholm
2024-03-15 OECD The commentary on article 26 of the oecd model tax convention
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 11
2023-10-19 RA-MS 2018:28 Riksarkivets föreskrifter om gallring i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna hos Skatteverket
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 10
2020-06-15 EU:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
2022-12-12 FKFS 2022:10 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2023 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinerna
2022-12-28 FKFS 2022:12 Försäkringskassans föreskrifter om sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning avseende år 2023
2022-12-12 FKFS 2022:11 Försäkringskassans föreskrifter om avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning avseende år 2023 vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan
2014-01-01 IASBs webbplats
2014-01-01 Statistiskacentralbyrån.se
2018-01-01 OECD:s modellavtal
2020-12-11 EU-guidelines 104th meeting 4-5 June 2015_873
2017-11-27 BAS-intressenternas förenings webbplats
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 64
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, förkortningslista
2022-01-11 EU-guidelines 53rd meeting 4-5 November 1997 - XXI/97/2.454
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 62
2022-01-26 Utdrag ur Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2000 års taxering (SKV 302 utgåva 17), del 2, avsnitt 22.8.3.5
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 65
2017-01-31 Kammarkollegiet
2020-12-11 EU-guidelines 113th meeting 3 June 2019_977
2023-12-01 Guidance on Country-by-Country Reporting: BEPS Action 13
2020-12-04 Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet och rådet om vägledning till ett bättre införlivande och en bättre tillämpning av direktiv 2004/38/EG om unionsmedborgares och deras familjemedlemmars rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas territorier
2016-10-03 Generella regler för ärenden i domstol, utgåva 2016.9
2023-11-09 FKFS 2023:11 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Filippinierna
2023-11-09 FKFS 2023:10 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av avgiften för sjukersättning och aktivitetsersättning vid tillämpning av avtalet om social trygghet mellan Sverige och Japan
2023-11-09 FKFS 2023:12 Försäkringskassans föreskrifter om beräkning av sjukförsäkringsavgift vid karenstid för sjukpenning
2014-01-01 Medlemmar av Haagkonvention av den 19 oktober 1996
2024-01-29 SÖ 1983:48 Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet Överenskommelse med Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) angående världssjöfartsuniversitetet, London den 9 februari 1983
2023-05-30 Giva Sveriges webbplats
2014-01-01 Medlemmar av Haagkonvention av den 29 maj 1993
2014-01-01 Rättshjälpsmyndighetens webbplats
2019-11-28 BFN:s brevsvar 2017-03-20 om verifikationer när anställda betalar
2009-01-11 Offentligt eller hemligt 2009 (SKV 148)
2004-01-01 BFNAR 2004:2 Bokföringsskyldighetens upphörande i enskild näringsverksamhet
2010-01-01 Handledning för betalningssäkring 2010 (SKV 602)
2014-04-28 Yttrande över betänkandet SOU 2013:82 Begravning - återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats
2022-11-30 EU-guidelines 90th meeting 11 December 2009_662
2020-04-03 Tillväxtverkets sida om korttidsarbete
2014-01-01 EU-medlemsstaternas lagstiftning
2014-01-01 Insamlingskontroll.se
2020-12-09 EU-guidelines 17th meeting 4-5 July 1984_243
2021-06-22 Regeringens skrivelse Skr 2020/21:212 Meddelande om kommande förslag om begränsning av avdragsrätten från tidigare år
2024-01-18 EU-guidelines 112th meeting 20196_980
1985-06-10 RSV/FB DT1985:30
2016-09-30 JK 3649-16-40
2014-01-01 BFN U 87:10 Bokföring i konkurs
2009-01-01 BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2)
2023-01-10 EU-guidelines 101st meeting 20 October 2014_828
2018-02-13 Europeiska kommissionens sida för att kontrollera vatnr
2020-06-15 OECD:s förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner på skatteområdet
2014-01-01 Bokföringsnämndens webbplats
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 20
2023-10-26 OECD Administrative guidance global anti-base erosion rules pillar two july 2023
2016-11-10 Skatteavtal
2016-05-23 NUTS karta
2020-12-17 EU-guidelines 114th meeting 2 December 2019_986
2012-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2012:12
2020-12-16 EU-guidelines 52nd meeting 28-29 May 1997_1.566
2023-05-16 EU-guidelines 54th meeting 16-18 february 1998_881
2021-01-27 EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_954
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 11
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 10
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 13
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 12
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 19
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 18
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 15
2023-01-02 Broschyr 424
2013-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2013:13
2013-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2013:12
2021-11-26 Momsregler och momssatser på EU:s webbplats
2014-01-01 Integritetsskyddsmyndigheten - IMY (fd. Datainspektionen)
2008-01-01 BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2)
2022-01-19 EU-guidelines 107th meeting 8 July 2016_911
2020-12-11 EU-guidelines 116th meeting 12 June 2020_995
2023-04-21 EU-guidelines 120 meeting 28 March 2022_1045
2023-03-06 TIN:s webbkontroll (TIN on the web, Europeiska kommissionen)
2019-02-08 Jämförelsehyra och genomsnittshyra
2015-09-14 JK 3345-07-40
2013-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2013:15
2021-09-07 Skatteverkets allmänna råd - fastighetstaxering
2022-02-18 BFNAR 2020:1 Bokföringsnämndens allmänna råd om vissa redovisningsfrågor med anledning av coronaviruset;
2002-01-01 BFNAR 2002:6 Innebörden av begreppen årsbokslut och årsredovisning
2002-01-01 BFNAR 2002:8 Redovisning av intäkter och kostnader i ideella föreningar och registrerade trossamfund
2002-01-01 BFNAR 2002:9 Hur medelantalet anställda m.m. skall redovisas i ideella föreningar och registrerade trossamfund
2024-01-01 RFR 2 Redovisning för juridiska personer
2022-09-08 Fastighetsdeklaration, lantbruk
2020-12-16 EU-guidelines 101th meeting 20 October 2014_829
2023-01-10 EU-guidelines 102nd meeting 30 March 2015_858
2012-01-01 Handledning för borgenärsarbetet (SKV 237)
2022-12-12 RFR 1 Kompletterande redovisningsregler för koncerner
2020-12-11 EU-guidelines 113th meeting 3 June 2019_975
2015-12-10 FKFS 2015:8 om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2016
2014-01-01 Europeiska kommissionens webbplats
2007-01-01 BFNAR 2007:1 Frivillig delårsrapportering
2020-12-07 EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_949
2020-12-09 EU-guidelines 25th meeting 10-11 April 1989_652
2013-01-01 Handledning för fastighetstaxering 2013 (SKV 312)
2019-01-29 Skatteavtal Spanien
2014-01-01 Kronofogden.se
2020-12-11 EU-guidelines 113th meeting 3 June 2019 _976
2011-01-01 Rätt handlagt 2011 (SKV 119)
2013-01-01 Handledning för sambandet mellan redovisning och beskattning 2013 (SKV 305)
2014-08-01 Handledning för skatt på energi och reklam 2014 (SKV 504)
2021-10-13 RA-MS 2021:32 Riksarkivets Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:38) om gallring i folkbokföringsverksamheten hos Skatteverket;
2021-01-12 EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_949
2019-11-28 BFN:s brevsvar 2018-06-08 om finansiella anläggninstillgångar som redovisas till upplupet anskaffningsvärde
2020-09-22 Skatteavtal Australien
2023-10-19 RA-MS 2021:31 Föreskrifter om ändring av Riksarkivets föreskrifter (RA-MS 2018:28) om gallring i äktenskapsregister- och bouppteckningsverksamheterna hos Skatteverket
2014-01-01 Svenska kyrkans webbplats
2014-01-01 Värdeområden och riktvärdekartor
2014-01-01 Statslåneräntan på Riksgälden.se
2004-01-01 Handledning för skatterevision 2004 - reglerna kring revisionsverksamheten (SKV 621)
2024-01-01 FFFS 2011:27 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förenklad årsredovisning i försäkringsföretag som har undantag
2022-01-27 EU-guidelines 108th meeting 27-28 March 2017_930
1967-01-01 SÖ 1967:1 Wienkonventionen om diplomatiska förbindelser
1989-01-01 Handledning för taxering 1989 (RSV 301) - Utdrag
2015-01-01 RFR 2 Redovisning för juridiska personer
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 6
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 40
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 7
2006-01-01 BFNAR 2006:1 Enskilda näringsidkare som upprättar förenklat årsbokslut (K1)
2014-01-01 RFR 2 Redovisning för juridiska personer
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 9
2019-01-17 Blankett KU53
2020-03-27 BEPS - åtgärdspunkterna
2021-03-25 Tillväxtverkets webbplats
2023-10-19 RA-MS 2019:29 Riksarkivets beslut om gallring i Polismyndigheternas arkiv
2019-01-17 Blankett KU52
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 44
2018-08-28 EES-ländernas socialförsäkringar som omfattas av förordning 883/04
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 4
2019-01-17 Blankett KU50
2014-01-01 Broschyr Hur du mäter ditt småhus
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 42
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012, avsnitt 5
2024-01-30 Pressmeddelande: EU-kommissionen inleder en fördjupad granskning av statsstöd genom svenska skattebefrielser för biogas och biopropan för annat än livsmedel
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, förteckning – lagar och förarbeten
2013-04-01 Skattereduktion för gåva
2020-12-10 EU-guidelines 48th meeting 25 June and 8 July_177
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 39
2021-01-12 EU-guidelines 103rd meeting 20 April 2015 - taxud.c.1(2015)3366194_868
2020-07-10 State Aid SA.57372 (2020/N) – Sweden
2024-01-23 Bolagsverkets webbplats - Vad är ett aktiebolag?
2016-01-01 BFNAR 2000:2 Tillämpning av Redovisningsrådets rekommendationer och uttalanden
2002-01-01 BFNAR 2002:12 Tolkningen av koncernbegreppet vid bedömningar som sker enligt bokföringslagen
2002-01-01 BFNAR 2002:11 Redovisning av bidrag av likvida medel till ideella föreningar och registrerade trossamfund från offentligrättsliga organ
2023-09-15 Ansök om allmänt råd på skatteverket.se
2002-01-01 BFNAR 2002:10 Redovisning av gåvor i ideella föreningar och registrerade trossamfund
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 38
2008-01-01 Handledning för beskattning av inkomst vid 2008 års taxering
2007-01-01 Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet m.m. vid 2007 års taxering (SKV 302)
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 31
2006-01-01 Handledning för skatterevision 2006 - revisionspromemoria (SKV 626)
2021-06-15 Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6)
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, avsnitt 29
2012-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2012
2013-01-02 Handledning för skatteförfarandet 2013
2014-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2014:10
2015-12-17 EU:s institutioner och andra organ
2014-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2014:11
2014-01-01 Försäkringskassans föreskrifter FKFS 2014:12
2023-09-15 Aktiehistorik på skatteverket.se
2014-01-01 FKFS 2014:14 om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2015
2022-12-01 EU-guidelines 31th meeting 27-28 January 1992_732
2014-01-01 Migrationsverkets webbplats
2015-02-16 Förstärkt konkurrens på lika villkor i kontantbranschen
2007-01-01 JK 484-07-40
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 8
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 2
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 1
2017-05-23 OECD:s webbplats
2013-01-01 Handledning för skatteförfarandet 2013, avsnitt 2
2020-09-22 Skatteavtal Turkiet
2018-01-16 BFNAR 1999:1 Fusion av helägt aktiebolag
2024-01-01 Register över Skatteverkets gällande föreskrifter den 1 januari 2024
2010-01-01 Handledning för socialavgifter i internationella förhållanden 2010 (SKV 405)
2016-09-30 JK 7671-16-40
2021-10-21 Skatteutskottets betänkande 1976/77:22
2022-06-15 JO 2022-05-10, dnr 3869-2019
2021-11-22 BFNAR 2017:3 Årsbokslut
2012-01-01 JK 569-12-40
2014-01-01 Länder som tillträtt Europarådskonventionen
2014-01-01 minameddelanden.se
2023-06-12 Sammanställning av nybilspriser
2017-12-07 Finansinspektionens lista över utländska tillsynsmyndigheter
2022-01-19 EU-guidelines 109th meeting 1 December 2017_954
2020-12-09 EU-guidelines 23rd meeting 1-2 february 1988_632
2020-01-16 Skatteutskottets betänkande 2016/17: SkU6
2009-01-01 Handledning för företrädaransvar 2009 (SKV 443)
2014-01-01 Bolagsverket.se
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 7
2016-12-15 Vad innebär skuldsanering? Version 2016:11
2014-01-01 Handledning för mervärdesskatt 2014, bilaga 9
2017-01-01 BFNAR 2012:4 Byte mellan K-regelverk
2014-01-01 Universitetskanslerämbetets webbplats