Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare.

SKV A 2022:27 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2022 av aktier i Josemaria Resources Inc. mot aktier i Lundin Mining Corporation
SKV A 2022:28 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV A 2022:29 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:30 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Sandvik AB:s utdelning år 2022 av aktier i Alleima AB
SKV A 2022:31 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2023 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2022:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:39) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022.
SKV A 2022:32 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2022:11 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:35) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2022
SKV A 2022:33 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Sectra AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:12 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2022 av aktier i Halmslätten Fastighets AB mot aktier i Stenhus Fastigheter i Norden AB
SKV A 2022:34 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Transferator AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:13 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Atlas Copco AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:35 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Bluelake Mineral AB:s utdelning år 2022 av aktier i Mahvie Minerals AB
SKV A 2022:14 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Betsson AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:15 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Tethys Oil AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:37 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2022:16 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i OEM International AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:38 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2022:17 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Boliden AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:39 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2023
SKV A 2022:2 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2021 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV A 2022:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2021
SKV A 2022:6 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Resurs Holding AB:s utdelning år 2021 av aktier i Solid Försäkringsaktiebolag
SKV A 2022:5 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Doro AB:s utdelning år 2021 av aktier i Careium AB
SKV A 2022:4 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Tobii AB:s utdelning år 2021 av aktier i Tobii Dynavox AB
SKV A 2022:3 Skatteverkets allmänna råd om avyttringspris och anskaffningsutgift med anledning av utbyte år 2021 av aktier i Kungsleden AB mot aktier i Castellum AB
SKV A 2022:9 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Alligo AB:s utdelning år 2022 av aktier i Momentum Group AB
SKV A 2022:8 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:35) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2022
SKV A 2022:7 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift med anledning av Annexin Pharmaceuticals AB:s nyemission år 2021 av aktier och teckningsoptioner
SKV A 2022:40 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2023
SKV A 2022:41 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2022:20 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Modern Times Group MTG AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:42 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av ABB Ltd:s utdelning år 2022 av aktier eller depåbevis i Accelleron Industries AG
SKV A 2022:21 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av inlösen år 2022 av aktier i Björn Borg AB mot kontantlikvid
SKV A 2022:22 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV A 2022:23 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Lundin Energy AB:s (numera Orrön Energy AB) utdelning år 2022 av aktier i Lundin Energy MergerCo AB
SKV A 2022:24 Skatteverkets allmänna råd om fördelning av anskaffningsutgift för aktier med anledning av Respiratorius AB:s utdelning år 2022 av aktier i Arcede Pharma AB
SKV A 2022:25 Skatteverkets allmänna råd om utdelningsvärde och anskaffningsutgift för aktier med anledning av Empir Group AB:s utdelning år 2022 av aktier i Xavi Solutionnode AB
SKV A 2022:26 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023