Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande föreskrifter. Under fliken Alla år visas samtliga föreskrifter som har beslutats, även de som inte längre gäller. Om fliken för 2024 saknas när du filtrerar på område visas för närvarande sådana föreskrifter om fortfarande kan gälla under årsfliken då den senaste föreskriften beslutades. Arbete pågår med att alltid visa det senaste året.

SKVFS 2008:23 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:28) om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2013:7 Skatteverkets föreskrifter om arbetsgivares skyldighet att underrätta Skatteverket när utlänning anställs;
SKVFS 2007:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:30) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2007 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKVFS 2015:3 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2013:5 Skatteverkets föreskrifter om säkerhet för betalning av skatter och avgifter;
SKVFS 2015:1 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:5) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014;
SKVFS 2015:2 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015;
SKVFS 2013:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2012:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2013 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2014:20 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2013:19 Skatteverkets föreskrifter om undantag under åren 2014 och 2015 från skyldigheter som gäller kassaregister och som avser vissa lotterier enligt lotterilagen;
SKVFS 2014:21 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2013:18 Skatteverkets föreskrifterom undantag från skyldigheter som gäller kassaregister;
SKVFS 2014:22 Skatteverkets föreskrifter om begäran om utbetalning för hushållsarbete
RSFS 2002:32 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
SKVFS 2013:14 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2014;
SKVFS 2004:38 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2006:18 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattebesked
SKVFS 2006:19 Skatteverkets föreskrifter om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form
SKVFS 2011:09 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2010:24) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2011 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2011 samt fr.o.m. 2012 års taxering;
SKVFS 2007:29 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:21) om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2007:28 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2004:37 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Riksskatteverkets föreskrifter (RSFS 2003:39) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering
SKVFS 2006:2 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Skattedeklaration
RSFS 1996:6 Riksskatteverkets föreskrifter om bestämmande av hur stor del av lönefordran som skall vara skyddad mot arbetsgivares kvittning
SKVFS 2013:23 Skatteverkets föreskrifter om undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2009:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2006:19) om inlämnande av standardiserade räkenskapsutdrag i elektronisk form
SKVFS 2012:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2011:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2012 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2012;
SKVFS 2013:22 Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital;
SKVFS 2009:12 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister
RSFS 1998:8 Riksskatteverkets information om överenskommelse den 17 augusti 1993 mellan Sverige och Schweiz för att genomföra artiklarna 10 och 11 i det svensk-schweiziska avtalet den 7 maj 1965 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet¹
RSFS 1998:9 Skatteverkets föreskrifter om överenskommelse den 28 april 1995 om administrativ assistans mellan Sverige och Estland
SKVFS 2012:14 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2006:21 Skatteverkets föreskrifter om kontrolluppgifter i inkomstslaget kapital
SKVFS 2005:16 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2004:38) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2005 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2005 samt fr.o.m. 2006 års taxering;
SKVFS 2014:5 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2014;
SKVFS 2006:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2005:28) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2006 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2006 samt fr.o.m. 2007 års taxering
SKVFS 2012:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring av Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2009:2) om kontrollenhet till kassaregister;
RSFS 2003:25 Riksskatteverkets föreskrifter om ändring i verkets föreskrifter (RSFS 2002:32) om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2003 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering
SKVFS 2015:11 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:19) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån
SKVFS 2015:13 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016;
SKVFS 2015:15 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2009:8 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 1;
SKVFS 2009:9 Skatteverkets föreskrifter om e-tjänsten Inkomstdeklaration 2;
SKVFS 2009:2 Skatteverkets föreskrifter om kontrollenhet till kassaregister
SKVFS 2009:25 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:21) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2009 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2009 samt fr.o.m. 2010 års taxering;
SKVFS 2008:18 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2007:23) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2008 vid värdering av bilförmån att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2008 samt fr.o.m. 2009 års taxering;
SKVFS 2007:1 Skatteverkets föreskrifter om dokumentation av prissättning mellan företag i intressegemenskap;
SKVFS 2014:16 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2015;
SKVFS 2014:19 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2015 vid värdering av bilförmån;
RSFS 2002:29 Riksskatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2002 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2003 och fr.o.m. 2004 års taxering;
RSFS 2003:39 Skatteverkets föreskrifter om värdering av förmån av fri och delvis fri bil med tillverkningsår 2004 att tillämpas vid beräkning av preliminär skatt och arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2004 samt fr.o.m. 2005 års taxering; 
SKVFS 2015:22 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2015:23 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2014:13 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2013:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2014 vid värdering av bilförmån