Allmänna råd är Skatteverkets generella rekommendationer om tillämpningen av författningar. De beskriver hur någon kan eller bör handla i ett visst avseende. Allmänna råd ges ut i en serie i publikationen Skatteverkets allmänna råd (SKV A). Före 2001 kallades de allmänna råden för Riksskatteverkets rekommendationer m.m. S.k. aktieråd finns på sidan Allmänna råd & meddelanden - aktier. Det kan förekomma fel i texterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen.  Här finns alla allmänna råd som har tillämpats 2012 eller senare och vissa från tidigare år. Här finns också Register över Skatteverkets gällande allmänna råd. Under fliken Alla år visas samtliga allmänna råd och under respektive årsflik visas de allmänna råd som är tillämpliga för det året.

SKV A 2019:15 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2020 års fastighetstaxering
SKV A 2019:14 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruksenheter vid 2020 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2015:5 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av bränslen
SKV A 2016:27 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd att i bokföringen använda annat språk än svenska, danska, norska eller engelska
SKV A 2022:31 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2023 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2022:32 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2022:36 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2023 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2022:37 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2007:38 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av traktorer, motorredskap och tunga terrängvagnar
SKV A 2021:25 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2022 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2022:38 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för utgifter för resor mellan bostaden och arbetsplatsen att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023
SKV A 2017:21 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av elektrisk kraft
SKV A 2022:39 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2023
SKV A 2017:22 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2018 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2017:23 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2018
SKV A 2018:35 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2019
SKV A 2020:30 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2021
SKV A 2018:31 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal vid 2019 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2013:23 Skatteverkets allmänna råd om obetydlig omfattning avseende skyldigheter som gäller kassaregister
SKV A 2013:24 Skatteverkets allmänna råd om undantag i enskilda fall från skyldigheter som gäller kassaregister
SKV A 2023:4 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2022:40) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattnings-året 2023.
SKV A 2013:21 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2014
SKV A 2023:9 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2024 års fastighetstaxering
SKV A 2023:8 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2024 års förenklade fastighetstaxering
SKV A 2017:26 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för representation m.m. vid tillämpningen av 16 kap. 2 § inkomstskattelagen (1999:1229) att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2018
SKV A 2021:9 Skatteverkets allmänna råd om certifiering av kontrollsystem enligt Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2020:9) om kontrollsystem till kassaregister
SKV A 2006:13 Skatteverkets allmänna råd om beräkning av anskaffningsvärde för hästar i hästuppfödningsverksamhet som utgör näringsverksamhet
SKV A 2016:7 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten till fast pris
SKV A 2016:6 Skatteverkets allmänna råd om pågående arbeten och branscher
SKV A 2008:31 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av idrottsersättningar att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2009
SKV A 2022:40 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2023
SKV A 2022:41 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2023:14 Skatteverkets allmänna råd om avdrag för ökade levnadskostnader att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2024
SKV A 2021:34 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2022 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2023:16 Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2024
SKV A 2023:15 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2024 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2023:18 Skatteverkets allmänna råd om normalbelopp för beskattningsåret 2024 för ökade levnadskostnader i utlandet vid tjänsteresa, tillfälligt arbete och dubbel bosättning
SKV A 2023:17 Skatteverkets allmänna råd om nettoförsäljningsvärden för djur i jordbruk
SKV A 2020:23 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2021 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2021:39 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022
SKV A 2023:19 Skatteverkets allmänna råd om vissa förmåner för beskattningsåret 2024
SKV A 2017:13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser samt grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2018 års och senare års fastighetstaxeringar
SKV A 2011:32 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2012
SKV A 2017:14 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2018 års fastighetstaxering
SKV A 2014:5 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd för företag att i förtid förstöra räkenskapsinformation
SKV A 2014:26 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2015
SKV A 2012:6 Skatteverkets allmänna råd om godkännande för F-skatt
SKV A 2008:25 Skatteverkets allmänna råd om gränsdragning mellan privatbostadsföretag och oäkta bostadsföretag samt beskattning av oäkta bostadsföretag och dess medlemmar
RSV 2003:35 Riksskatteverkets allmänna råd om reservering för vissa förlustrisker i inkomstslaget näringsverksamhet i samband med exportaffärer
SKV A 2011:28 Skatteverkets allmänna råd om tillstånd till omläggning av räkenskapsår enligt 3 kap. 6 § bokföringslagen
SKV A 2023:20 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2023:19)om vissa förmåner för beskattningsåret 2024
SKV A 2022:10 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2021:39) om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2022.
SKV A 2004:23 Skatteverkets allmänna råd om inkomstuppdelning mellan makar och avdrag för ersättning till barn vid beräkning av inkomst av näringsverksamhet fr.o.m. 2005 års taxering¹
SKV A 2007:15 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av ersättningar m.m. i samband med idrottslig verksamhet att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag, arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. beskattningsåret 2007 samt fr.o.m. 2008 års taxering
SKV A 2018:12 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av elproduktionsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2020:13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av småhusenheter vid 2021 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2016:31 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2017
SKV A 2018:11 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av hyreshus- och ägarlägenhetsenheter vid 2019 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2019:26 Skatteverkets allmänna råd om omräkningstal och nybyggnadskostnader vid 2020 års särskilda fastighetstaxering
SKV A 2018:14 Skatteverkets allmänna råd om de allmänna grunderna för taxeringen och värdesättningen fr.o.m. 2019 års fastighetstaxering
SKV A 2022:18 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av lantbruks-enheter vid 2023 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2018:13 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2024:1 Skatteverkets allmänna råd om den genomsnittliga statslåneräntan under år 2023
RSV S 1996:24 Riksskatteverkets rekommendationer m.m. om förseningsavgift enligt fastighetstaxeringslagen (1979:1152) att tillämpas fr.o.m. 1996 års fastighetstaxering
SKV A 2018:15 Skatteverkets allmänna råd om riktvärdeangivelser och grunderna för taxeringen och värdesättningen av industrienheter utom täktmark vid 2019 års allmänna fastighetstaxering
SKV A 2019:27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2020
SKV A 2005:5 Riksskatteverkets allmänna råd om procentsatser för värdeminskningsavdrag för byggnader i näringsverksamhet¹
SKV A 2024:5 Ändring i Skatteverkets allmänna råd (SKV A 2023:16) om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter för beskattningsåret 2024
SKV A 2015:27 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2016
SKV A 2015:9 Skatteverkets allmänna råd om beskattning av delägare m.fl. i fåmansföretag och fåmanshandelsbolag
SKV A 2005:23 Skatteverkets allmänna råd om vägavgiftsplikt enligt lagen (1997:1137) om vägavgift för vissa tunga fordon
SKV A 2012:29 Skatteverkets allmänna råd om värdering av bilförmån för beskattningsåret 2013
SKV A 2004:17 Skatteverkets allmänna råd om anmälan att ett företag förvarar maskinläsbara medier utomlands
SKV A 2004:16 Skatteverkets allmänna råd om tillåtelse i vissa fall för företag att förvara maskinläsbara medier m.m. utomlands
SKV A 2022:26 Skatteverkets allmänna råd om skattefri kostnadsersättning till dagbarnvårdare i familjedaghem att tillämpas fr.o.m. beskattningsåret 2023