OBS: Detta är utgåva 2015.1. Visa senaste utgåvan.

Meny

En översyn har gjorts av innehållet under årsväljaren 2014 så att det speglar gällande rätt för 2015.

Utgåvan innehåller även nya avsnitt inom punktskatter;

 • Alkoholskatt
 • Tobaksskatt

Förändringar

Vägledningsstart

Uppdaterade sidor

Bokföring och redovisning

Nya sidor

 • Eric-konsortier

  Start / 2015 / Bokföring och redovisning / Vad gäller för olika företagsformer? / Övriga företagsformer

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Mikroproduktion av förnybar el

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Fastighetstaxering

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Utredning

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Fastighetstaxering

 • Föreläggande

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Inkomstskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • A-SINK

  Start / 2015 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldig / Tjänst

Mervärdesskatt

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Fakturering och räkenskaper

  Start / 2015 / Mervärdesskatt / Vinstmarginalbeskattning / Vinstmarginalbeskattning – begagnade varor m.m.

Punktskatter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Uppdaterade sidor

Socialavgifter

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Uppdaterade sidor

Andra ämnesområden

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Rätt att ompröva eller överklaga beslut

  Start / 2015 / Andra ämnesområden / Godkännande av gåvomottagare

 • Likvidera stiftelse

  Start / 2015 / Andra ämnesområden / Stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund – civilrätt / Stiftelser / Stiftelser enligt tryggandelagen