Skatteverket får besluta om föreskrifter enligt särskilda bemyndiganden. Föreskrifterna är liksom lagar och förordningar bindande. De kungörs i Skatteverkets författningssamling (SKVFS). De publiceras här när de har beslutats men är inte gällande förrän de har kommit ut från trycket. Det kan förekomma fel i författningstexterna, kontrollera därför alltid texten mot den tryckta versionen. Här finns alla föreskrifter som har gällt 2012 eller senare.

Register över Skatteverkets gällande föreskrifter

SKVFS 2016:21 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i renskötsel;
SKVFS 2016:10 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2016:20 Skatteverkets föreskrifter om den genomsnittliga produktionsutgiften för djur i jordbruk;
SKVFS 2016:6 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls­arbete
SKVFS 2016:23 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2014:22) om begäran om utbetalning för hushålls-arbete;
SKVFS 2016:11 Skatteverkets föreskrifter om genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2017;
SKVFS 2016:22 Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2017 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2016:14 Skatteverkets föreskrifter om allmänna skattetabeller för beskattningsåret 2017;
SKVFS 2016:4 Skatteverkets föreskrifter om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2016;
SKVFS 2016:5 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter(SKVFS 2015:15) om nybilspriser för bilar med tillverkningsår 2016 vid värdering av bilförmån;
SKVFS 2016:13 Skatteverkets föreskrifter om skyldighet att lämna kontrolluppgift;
SKVFS 2016:2 Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2015:2) om fartyg på vilka de anställda ska få sjöinkomstavdrag och skattereduktion samt om vilket fartområde fartyget går i (klassificering) att tillämpas vid beskattningsåret 2015;