OBS: Detta är utgåva 2024.2. Visa senaste utgåvan.

Utgåvan innehåller nya avsnitt inom följande områden

Bokföring & redovisning/Poster i balans- och resultaträkningen

Folkbokföring

Förvaltningsrätt & förfarande

Inkomstskatt/Näringsverksamhet

Inkomstskatt/Fåmansföretag & fåmanshandelsbolag

Inkomstskatt/Begränsat skattskyldigas inkomster

Inkomstskatt/Skatteflyktslagen

Förändringar

Bokföring och redovisning

Nya sidor

Folkbokföring

Nya sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Behörig företrädare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande

 • Juridiska personer

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Fysiska personer

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Dödsbon

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande

 • Generella bestämmelser

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Särskilt om vissa skattesubjekt

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Fåmansföretag, dess delägare samt företagsledare

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Särskilda uppgifter

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och uppgiftslämnande

 • Informationsuppgifter

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Företags skyldighet att lämna uppgifter till företagsledare och delägare i företaget

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • FATCA

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte

 • Vad är FATCA?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen

 • Underlaget för slutlig skatt

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skatternas och avgifternas storlek

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skattereduktion för husarbete

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skattereduktion för husarbete

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skattereduktion för husarbete

  Start / 2015 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

Uppdaterade sidor

Inkomstskatt

Nya sidor

Vägledningsstart

Nya sidor