Här finns Skatteverkets kommentarer till relevanta rättsfall inom Skatteverkets verksamhetsområden. Här finns rättsfallskommentarer från 2010 samt äldre när de har länkats till från någon av vägledningens olika utgåvor. Äldre rättsfallskommentarer finns i Arkiv för Rättslig vägledning.

2016-06-07 KRNS, mål nr 7571-15; skattelättnader för nyckelpersoner m.fl. medges inte
2016-05-30 HFD, mål nr 3238-12, avdrag för valutakursförlust för fordran i euro i ett företag med euro som redovisningsvaluta
2016-05-26 HFD, mål nr 1071—1072-14 - Beskattning av pension på grund av tidigare tjänst hos internationella valutafonden
2016-07-01 HFD, mål nr 6664-6666-14 – Tillämpning av den s.k. korrigeringsregeln vid ändrade avtalsvillkor
2016-07-06 HFD mål nr 4594-14 och 4595-14 - Skattepliktig ersättning enligt A-SINK
2016-06-03 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2016-06-01 HFD, mål nr 5893-14 – Krav på betalningen vid skattereduktion för ROT-arbete
2016-03-23 KRNS, mål nr 8907-14 – Avdrag medges inte för underskott för tid innan det kan hänföras till någon som är skattskyldig i Sverige
2016-06-29 HFD, mål nr 4530-15 – Utländsk fond som är en juridisk person motsvarar inte en svensk specialfond
2016-05-18 HFD, mål nr 2268-15 - Hemvistintyg för svensk värdepappersfond
2016-01-04 HFD, mål nr 7004–7007-14, Tjänsteställe för idrottsdomare
2016-02-02 HFD 2015 ref. 24, Inlösen av kvalificerade andelar, skatteavtal
2016-12-19 KRNS, mål nr 7597-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2016-03-29 HFD, mål nr 2459-15 – Skattereduktion för rotarbete i bostadsrätt
2016-05-20 HD, mål nr B 2048-15, Bokföringsbrott
2016-02-01 HFD 2015 ref. 66, tioårsregeln i 3 kap. 19 § IL
2016-03-22 HFD, mål nr 4507-15 och 4508-15; inget prövningstillstånd avseende skattskyldighet för ersättning enligt lagen om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta
2016-12-19 KRNS, mål nr 7605-14; skattelättnader för utländska nyckelpersoner m.fl. medges inte
2016-06-30 KRNS, mål nr 8534-15; Beskattning av ersättning för att aktier köpts till ett för högt pris