OBS: Detta är utgåva 2018.1. Visa senaste utgåvan.

Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Bokföring & redovisning

Nya sidor

 • Årsbokslut (K2 och K3)

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad gäller för olika företagsformer? / BFN:s indelning av företag (K1–K4) / Vad kännetecknar de olika K-regelverken?

 • Handelsbolag

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad gäller för olika företagsformer?

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad är redovisning?

 • Lagen om årsredovisning i försäkringsföretag

  Start / 2018 / Bokföring & redovisning / Vad är redovisning?

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Småhus

  Start / 2018 / Fastighetstaxering

Folkbokföring

Nya sidor

 • Distrikt

  Start / 2018 / Folkbokföring / Flytt

Uppdaterade sidor

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

Uppdaterade sidor

 • Det statliga förvaltningssystemet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Statsförvaltningens grunder

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Myndighetsförordningen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Arbets- och handläggningsordning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Det statliga förvaltningssystemet

 • Lagstiftning och rättskällor

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Lagstiftningsarbetet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förordningar och myndighetsföreskrifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • Förarbeten till lagstiftning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Lagstiftning och rättskällor

 • EU-rättens påverkan på svensk rätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Rättskällor inom EU-rätten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-konform tolkning och direkt effekt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • Förvaltningslagen och dess tillämpning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • När används förvaltningslagen?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Myndigheternas serviceskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Serviceskyldighetens omfattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Skyldigheten att svara

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Om du vänder dig till fel myndighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Myndigheternas serviceskyldighet

 • Myndigheterna ska samverka

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Avgiftsförordningen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Skatteförfarandelagens tillämpning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Tillämpningsområde

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Skatteförfarandelagens tillämpning

 • Proportionalitetsprincipen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Begreppet ärende i förvaltningslagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vad är myndighetsutövning?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsbehörighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Rättslig handlingsförmåga

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Saklegitimation

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Vilka personer intar ställning som parter i ett ärende?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Behörig företrädare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Part och företrädare

 • Tolk och översättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Ombud och biträde

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Allmänna krav på handläggningen av ärenden

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att inleda ett ärende

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • När en handling räknas som inkommen till en myndighet och undertecknande av handling

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Jävsgrunderna i förvaltningslagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att hämta in ett yttrande genom remiss

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Muntlig handläggning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Anteckningsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsinsyn

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Viteslagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vem ska registreras?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Anmälan för registrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Fastställt formulär

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Föreläggande om registrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Beslut om registrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Avregistrering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Ansökan om anstånd

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Skattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Formkrav

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Arbetsgivardeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Förenklad arbetsgivardeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • När och var ska inkomstdeklaration lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

 • Fysiska personer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Dödsbon

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Generella bestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Fåmansföretag, dess delägare samt företagsledare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Handelsbolags och delägares deklara­tions- och uppgiftsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Vem ska lämna mervärdesskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Redovisningsperiod för mervärdesskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Ändring av redovisningsperiod

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Vem ska lämna en punktskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Redovisningsperioder för punktskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt för en punktskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Särskild skattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Tobaksskatt, alkoholskatt och skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på vinstsparande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild mervärdesskattedeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Bestämmelser som gäller alla informationsuppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Den som kontrolluppgiften lämnas för

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Företagsledare och delägare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Förmåner och ersättningar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga

 • FATCA-avtalet samt CRS och DAC 2

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den kontrolluppgiftsskyldiga

 • Syftet med kontrolluppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Hur ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Vilka uppgifter ska alla kontrolluppgifter innehålla?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Bestämmelser som gäller för alla kontrolluppgifter

 • Skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka kontrolluppgifter finns i inkomstslaget tjänst?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka uppgifter ska lämnas i kontrolluppgiften?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Värdering av förmåner och ersättningar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Gemensamma regler

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränta och annan avkastning på fordringsrätter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Avkastning på delägarrätter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Värdepappersfonder och specialfonder

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Aktier, konvertibler och obligationer m.m.

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Optioner, terminer och andra derivat

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Överföring till ett investeringssparkonto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Bostadsrätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Investeringssparkonto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Schablonintäkt

 • Betalningar till och från utlandet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Utländsk bank och finansiellt företag

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Utländsk värdepapperscentral

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Näringsverksamhet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensioner

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensionssparande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Flytt och överlåtelse

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Avskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Underlag för avkastningsskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förmedling av en utländsk försäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förbindelse att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Åtagande att lämna kontrolluppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Vad är FATCA?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / FATCA

 • Vad är CRS och DAC 2?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konto

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Uppgifter som lämnas för automatiskt informationsutbyte / CRS och DAC 2

 • Samfälligheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Mikroproduktion av förnybar el

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Vad som ska redovisas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Rapporteringsperiod

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Land-för-land-rapportering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande

 • Ett deklarationsombuds behörighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Vem kan godkännas som deklarationsombud?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Ombud för utländsk beskattningsbar person

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Representant för enkelt bolag eller partrederi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Huvudman för mervärdesskattegrupp

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Utformningen av beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Myndigheternas skyldighet att motivera sina beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Underrättelse om beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Vad är delgivning?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Vem är delgivningsmottagare?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Delgivningssätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Internationell delgivning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Föredragning av ett ärende

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Olika former av beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Omröstning och avvikande mening

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Alkoholskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad innebär förankring?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Vilka beslut ska förankras?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Skatteavdrag, arbetsgivaravgifter, mervärdesskatt och punktskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Underlaget för slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skatternas och avgifternas storlek

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skattereduktion

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Hur vissa avgifter ska beräknas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Överskott eller underskott av slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Besked om slutlig skatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut och besked om slutlig skatt

 • Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Förseningsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • När skatteavdrag inte har gjorts

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter / Skattetillägg

 • Särskild avgift tillfaller staten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Beslut om särskilda avgifter

 • Besluts verkställbarhet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Omprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rättelse av skrivfel och liknande i myndigheternas beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Omprövning av beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning

 • Alkoholskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Folkbokföring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Hur man begär omprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Inte beslut till nackdel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Tiden för att begära omprövning – huvudregeln

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Förlängd tid för omprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Om begäran lämnas till en domstol

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Omprövning till fördel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ

 • Beslut som inte får omprövas till nackdel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Omprövningstid enligt huvudregeln

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Utan krav på oriktig uppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • På grund av oriktig uppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • När efterbeskattning inte får beslutas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förlängd tid för efterbeskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Omprövning av flera redovisningsperioder

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Omprövning på Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Tobaksskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Beslut enligt FL överklagas till allmän förvaltningsdomstol

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Hur beslut överklagas och inom vilken tid

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Överklagande av avvisningsbeslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Saken i skatteförfarandet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Alkoholskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bokföring (dispenser)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Folkbokföring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Överklagande av allmänna ombudet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Huvudregeln

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Förlängd överklagandetid

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Särskild överklagandetid för vissa beslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Rättidsprövning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Omprövning av det överklagade beslutet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Var överklagas Skatteverkets beslut?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Ändring av talan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Handläggning vid domstol

 • Mellandom

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Handläggning vid domstol

 • Beslut av regeringen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Åtgärder efter ett domstolsavgörande avseende beskattning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Generell dokumentationsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Vem ska använda kassaregister?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Ett företags användning av kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Certifierat kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Krav på kassaregister och tillverkardeklaration

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Kontrollenheter och kontrollsystem

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Personalliggare i restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Personalliggare i byggbranschen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare i byggbranschen

 • Byggherrens skyldigheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare i byggbranschen

 • Entreprenörens skyldigheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare i byggbranschen

 • Torg- och marknadshandel enligt skatteförfarandelagen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Platsupplåtare ska dokumentera och bevara uppgifter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Underrättelse till Revisorsinspektionen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Anmälningsskyldigheter

 • Brottsanmälan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Anmälningsskyldigheter

 • Ekonomisk brottslighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Näringsförbud

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Bevisning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Behörighet att utbyta information

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder

 • Bilaterala informationsutbytesavtal

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Det nordiska handräckningsavtalet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-direktivet om handräckning i skatteärenden

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-förordningen om administrativt samarbete i fråga om skatt på alkohol, energi och tobak

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Europaråds- och OECD-konventionen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteavtal

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteverkets utredningsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Skrivbordskontroll och frivilliga besök

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Fastighetstaxering

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Utredning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Föreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Punktskattebesök för alkohol, tobak och energi

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatteverkets kommunikationsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad innebär kommunikation?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över uppgifter tillförda av annan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Kapitalbeskattning utan kommunikation

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Föreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Föreläggande om att fullgöra uppgiftsskyldighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att medverka personligen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att lämna uppgift

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Utformning av föreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Förutsättningar för vitesföreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Vitesförbud

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utformning av vitesföreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Tillsyn och kontrollbesök

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Gemensamma bestämmelser och principer

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Tillsyn över kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för kassaregister

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för personalliggare i byggbranschen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för personalliggare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för torg- och marknadshandel

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • I vilka syften får revision ske?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Vem får revideras?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Regler om revisionsbeslutet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revision ska ske i samverkan

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisorns befogenheter

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Den reviderades skyldigheter vid revision

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Föreläggande inom revisionen

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisionens avslutande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Bevissäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad är bevissäkring?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Revision i den reviderades verksamhetslokaler

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Eftersökande och omhändertagande av handlingar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Försegling

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Beslut om bevissäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Behörig förvaltningsrätt

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Verkställighet av beslut om bevissäkring

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Vem verkställer ett beslut om bevissäkring?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • När och hur ska verkställighet ske?

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Förutsättningar för verkställighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Bevis om verkställighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Återlämnande av handlingar m.m.

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Talan mot verkställighet

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Undantag från kontroll

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Undantag från föreläggande

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Undantag av handlingar från granskning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Hur det går till att begära undantag av handlingar

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Övergångsbestämmelser

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Ersättning för ombudskostnader

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rätten till ersättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Begränsningar i rätten till ersättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Ansökan och handläggning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Utbetalning av ersättning

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Skadestånd

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande

Borttagna sidor

 • Krav som kassaregistret ska uppfylla

  Start / 2018 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

Inkomstskatt

Nya sidor

 • Internetinkomster m.m.

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster

 • Tillfällig varuförsäljning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Tjänst / Skatteplikt och undantag / Övriga inkomster

 • Upplåtelse av rättigheter

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Särskilt om vissa skattesubjekt / Ideella föreningar och registrerade trossamfund / Inskränkt skattskyldighet / Skattskyldighetens omfattning

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Kupongskatt

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Tjänst

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • Utdelning och annan avkastning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Kapital / Värdepapper

 • Article 29 Entitlement to benefits

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Skatteavtal / OECD:s modellavtal

 • Rot- och rutarbete

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner

 • Sjuk- och aktivitetsersättning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Beräkna skatten / Skatter för fysiska personer / Skattereduktioner

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Övriga intäkter

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Vad ska tas upp som inkomst?

 • Tjänst

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster

 • A-SINK

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Näringsverksamhet

 • Utdelning och annan avkastning

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Kapital / Värdepapper

 • Utländska diplomater i Sverige

  Start / 2018 / Inkomstskatt / Begränsat skattskyldigas inkomster / Kapital

Mervärdesskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Omsättningar till Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne

  Start / 2018 / Mervärdesskatt / Skatteplikt och undantag / Undantag från skatteplikt / Fartyg och luftfartyg

 • Avdragsrätt för utländsk leverantörs räkning

  Start / 2018 / Mervärdesskatt / Avdrag och återbetalning för ingående skatt / Avdrag för ingående skatt / Särskilda avdragsregler

Punktskatter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Inköp mot försäkran

  Start / 2018 / Punktskatter / Skatt på energi / El

 • Skattebefriad förbrukare

  Start / 2018 / Punktskatter / Skatt på energi / El

Sekretess & behandling av uppgifter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Skattebetalning & borgenärsarbete

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Skattetillägg

Uppdaterade sidor

Socialavgifter

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Andra ämnesområden

Uppdaterade sidor