OBS: Detta är utgåva 2017.4. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2017-12-22 Rättsfallskommentar
2017-12-22 Rättsfallskommentar
2017-12-21 Ställningstagande
2017-12-21 Ställningstagande
2017-12-21 Vägledning
2017-12-21 Vägledning
2017-12-21 Vägledning
Rättsfall: HFD slår fast att bedömningen av om ett fartyg huvudsakligen har gått i oceanfart ska göras beträffande den eller de tidsperioder då sjömannen tjänstgjort ombord.
2017-12-21 Vägledning
2017-12-21 Rättsfallskommentar
2017-12-21 Rättsfallskommentar
2017-12-21 Ställningstagande
2017-12-21 Ställningstagande
2017-12-20 Ställningstagande
2017-12-20 Ställningstagande
2017-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning och fastställelse av underskott i näringsverksamhet efter ägarförändring m.m.
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Ställningstagande
2017-12-20 Ställningstagande
2017-12-20 Vägledning
Förtydligande: Diplomatfordon är inte undantagna trängselskatt om bilen är registrerad på en person som är diplomat i ett annat land än Sverige.
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Tillträde till visningar av kulturella föreställningar kan omfattas av skattesatsen 6 procent
2017-12-20 Vägledning
2017-12-20 Vägledning
Ställningstagande: Tillträde till visning av idrottsligt evenemang kan utgöra tillträde till idrottsligt evenemang
2017-12-20 Vägledning
2017-12-19 Vägledning
Ställningstagande: Holdingbolag – avdragsrätt för mervärdesskatt
2017-12-19 Vägledning
2017-12-19 Föreskrift
2017-12-19 Föreskrift
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-19 Ställningstagande
2017-12-18 Meddelande
2017-12-18 Meddelande
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Ställningstagande
2017-12-18 Ställningstagande
2017-12-18 Ställningstagande
2017-12-18 Ställningstagande
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Föreskrift
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Allmänt råd
2017-12-18 Meddelande
2017-12-18 Meddelande
2017-12-15 Vägledning
2017-12-15 Vägledning
2017-12-15 Vägledning
2017-12-15 Vägledning
2017-12-12 Vägledning
Lagändring: Fler förbrukningsändamål för godkännande som frivilligt skattskyldig för energiskatt på el och ändrade krav på elförbrukning
2017-12-12 Vägledning
2017-12-12 Vägledning
Förtydligande: Vad avses med företag i förlustregeln?
2017-12-12 Vägledning
2017-12-11 Allmänt råd
2017-12-11 Allmänt råd
2017-12-11 Allmänt råd
2017-12-11 Allmänt råd
2017-12-11 Vägledning
Förtydligande: En ”oäkta” bostadsrättsförening är inte en kooperativ förening
2017-12-11 Vägledning
2017-12-11 Föreskrift
2017-12-11 Föreskrift
2017-12-11 Allmänt råd
2017-12-11 Allmänt råd
2017-12-11 Föreskrift
2017-12-11 Föreskrift
2017-12-08 Vägledning
Rättsfall: Utdelning på andelar i onoterade utländska juridiska personer
2017-12-08 Vägledning
2017-12-07 Vägledning
2017-12-07 Vägledning
2017-12-06 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag vid inkomstbeskattningen för förtäring vid representation
2017-12-06 Vägledning
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-06 Föreskrift
2017-12-04 Vägledning
Ställningstagande: Lotteri- och spelverksamhet som bedrivs i enkelt bolag
2017-12-04 Vägledning
2017-12-04 Vägledning
Förhandsbesked: Enbart en skogsmaskin utgör inte något fast etableringsställe
2017-12-04 Vägledning
2017-11-30 Vägledning
2017-11-30 Vägledning
2017-11-30 Vägledning
Lagändring: Förordningen som redogör för vilka länder som är deltagande jurisdiktioner med anledning av CRS och DAC 2, har uppdaterats
2017-11-30 Vägledning
2017-11-29 Vägledning
Förtydligande: Delvis befrielse från skattetillägg när avkastningsskatten felaktigt har redovisats som underlag för avkastningsskatt
2017-11-29 Vägledning
2017-11-28 Vägledning
Förtydligande: Vid bedömning av obetydligt belopp ska förvärvsinkomst (tjänst och näring) och inkomst av kapital ses som olika skatteslag
2017-11-28 Vägledning
2017-11-27 Meddelande
2017-11-27 Meddelande
2017-11-27 Allmänt råd
2017-11-27 Allmänt råd
2017-11-27 Allmänt råd
2017-11-27 Allmänt råd
2017-11-27 Föreskrift
2017-11-27 Föreskrift
2017-11-27 Ställningstagande
2017-11-27 Ställningstagande
2017-11-24 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skattverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017
2017-11-24 Vägledning
2017-11-24 Vägledning
2017-11-24 Vägledning
2017-11-24 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av trängselskatt 2018
2017-11-24 Vägledning
2017-11-24 Ställningstagande
2017-11-24 Ställningstagande
2017-11-23 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2017-11-23 Vägledning
2017-11-23 Ställningstagande
2017-11-23 Ställningstagande
2017-11-22 Vägledning
Förtydligande: Utförare av rot- och rutarbete som är närstående
2017-11-22 Vägledning
2017-11-22 Ställningstagande
2017-11-22 Ställningstagande
2017-11-21 Vägledning
Förtydligande: Om innehavaren har en betalningsuppgörelse
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Omständigheter innehavaren inte kunnat rå över
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Vägledning
Förtydligande: Återkallelse av godkännande för F-skatt när innehavaren eller annan som ska prövas inte har lämnat inkomstdeklaration
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Vägledning
Förtydligande: Särskilda skäl vid avbetalningsplan eller betalningsuppgörelse
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Vägledning
Förtydligande: Hur räknas bristerna vid ett samlingsbeslut?
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Vägledning
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Rättsfallskommentar
2017-11-21 Vägledning
Förtydligande: Hantering i skuldsanering av nedsättning av skatteskuld efter laga kraft
2017-11-21 Vägledning
2017-11-20 Allmänt råd – aktier
2017-11-20 Allmänt råd – aktier
2017-11-20 Allmänt råd – aktier
2017-11-20 Allmänt råd – aktier
2017-11-20 Ställningstagande
2017-11-20 Ställningstagande
2017-11-17 Vägledning
2017-11-17 Vägledning
2017-11-17 Vägledning
Förtydligande: Ersättning när Skatteverket inte fullföljer ett förslag till beslut
2017-11-17 Vägledning
2017-11-16 Vägledning
Förtydligande: Valutaomräkning av uppgifter i land-för-land-rapporteringen
2017-11-16 Vägledning
2017-11-16 Vägledning
Rättsfall: Femdagarskurs i redovisning omfattas inte av tillträde till evenemang.
2017-11-16 Vägledning
2017-11-16 Vägledning
Rättsfall: En sammanföring är inte ett återköp
2017-11-16 Vägledning
2017-11-16 Vägledning
Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017
2017-11-16 Vägledning
2017-11-16 Vägledning
Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017
2017-11-16 Vägledning
2017-11-16 Vägledning
Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017
2017-11-16 Vägledning
2017-11-15 Vägledning
Ställningstagande: Avkastningsskatt på pensionsmedel är en inkomstskatt vid land-för-land-rapporteringen för livförsäkringsföretag
2017-11-15 Vägledning
2017-11-15 Vägledning
Ställningstagande: Mottaget koncernbidrag ska inte tas med som en intäkt i land-för-land-rapporteringen
2017-11-15 Vägledning
2017-11-15 Ställningstagande
2017-11-15 Ställningstagande
2017-11-09 Ställningstagande
2017-11-09 Ställningstagande
2017-11-09 Ställningstagande
2017-11-09 Ställningstagande
2017-11-09 Ställningstagande
2017-11-09 Ställningstagande
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Vägledning
Rättsfall: Brittisk leasehold är en nyttjanderätt och kan därför inte vara ursprungsbostad.
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Vägledning
Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Vägledning
Ställningstagande: Beslut om preliminär A-skatt eller SINK-skatt ska inte fattas när den som ansöker saknar tillstånd att arbeta i Sverige och kommer från land utanför EES eller Schweiz
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av tillfällig varuförsäljning
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Vägledning
Rättsfall: Ett irländskt uLtd motsvarar inte ett svenskt aktiebolag
2017-11-08 Vägledning
2017-11-08 Ställningstagande
2017-11-08 Ställningstagande
2017-11-06 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Beräkning av ränta på omprövat skattetillägg, återkallelseavgift, förseningsavgift och kontrollavgift
2017-11-06 Vägledning
2017-11-06 Ställningstagande
2017-11-06 Ställningstagande
2017-11-06 Föreskrift
2017-11-06 Föreskrift
2017-11-06 Rättsfallskommentar
2017-11-06 Rättsfallskommentar
2017-11-06 Föreskrift
2017-11-06 Föreskrift
2017-11-02 Rättsfallskommentar
2017-11-02 Rättsfallskommentar
2017-10-31 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av preskriptionstid
2017-10-31 Vägledning
2017-10-31 Ställningstagande
2017-10-31 Ställningstagande
2017-10-31 Vägledning
Ställningstagande: Avgifter vid kortbetalningar
2017-10-31 Vägledning
2017-10-31 Rättsfallskommentar
2017-10-31 Rättsfallskommentar
2017-10-31 Vägledning
Ställningstagande:Tillhandahållande av tjänster mellan ett företags etablering i Sverige och en utländsk mervärvärdesskattegrupp där företaget är medlem
2017-10-31 Vägledning
2017-10-30 Vägledning
2017-10-30 Vägledning
2017-10-30 Föreskrift
2017-10-30 Föreskrift
2017-10-30 Föreskrift
2017-10-30 Föreskrift
2017-10-30 Ställningstagande
2017-10-30 Ställningstagande
2017-10-27 Vägledning
Lagändring: Skyldigheten att lämna uppgift om utländskt skatteregistreringsnummer (TIN, Tax Identification Number) har utvidgats fr.o.m. inkomståret 2017
2017-10-27 Vägledning
2017-10-27 Ställningstagande
2017-10-27 Ställningstagande
2017-10-27 Vägledning
Förtydligande: När tillämpas särskilda skäl för enstaka unga skulder.
2017-10-27 Vägledning
2017-10-25 Ställningstagande
2017-10-25 Ställningstagande
2017-10-24 Vägledning
Sidan Befintligt efternamn har uppdaterats utifrån personnamnlagen
2017-10-24 Vägledning
2017-10-23 Vägledning
Förtydligande: F-skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt
2017-10-23 Vägledning
2017-10-23 Vägledning
Förtydligande: Skuldsanering som omfattar tull eller mervärdesskatt
2017-10-23 Vägledning
2017-10-23 Vägledning
Förtydligande: Offentligt ackord som omfattar tull och mervärdesskatt
2017-10-23 Vägledning
2017-10-23 Vägledning
Förtydligande: Särskilt om ackord för tull och mervärdesskatt
2017-10-23 Vägledning
2017-10-20 Vägledning
Förtydligande: Ägarförhållandena i en ägd och tillköpt fastighet vid rationaliseringsförvärv.
2017-10-20 Vägledning
2017-10-20 Vägledning
Rättelse: Civilrättslig kvittning av rättegångskostnader
2017-10-20 Vägledning
2017-10-20 Vägledning
Rättsfall: Skatteverket är behörig part i mål om överklagade förrättningskostnader
2017-10-20 Vägledning
2017-10-20 Vägledning
Sidan Anslutningsförvärv har uppdaterats utifrån personnamnlagen
2017-10-20 Vägledning
2017-10-19 Vägledning
Sidan Land-för-land-rapportering har skrivits om utifrån förtydliganden från OECD
2017-10-19 Vägledning
2017-10-19 Vägledning
2017-10-19 Vägledning
2017-10-19 Meddelande
2017-10-19 Meddelande
2017-10-19 Vägledning
Skyldigheten att inhämta uppgifter om TIN avseende kontrolluppgifter som ska lämnas med anledning av FATCA.
2017-10-19 Vägledning
2017-10-17 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2017-10-17 Vägledning
2017-10-17 Vägledning
Ställningstagande: Ska Skatteverket ta ut skattetillägg vid felaktigt inrullat underskott av näringsverksamhet?
2017-10-17 Vägledning
2017-10-16 Vägledning
Förtydligande: Förutsättningar för befrielse vid tillgänglig delägaruppgift i handelsbolag
2017-10-16 Vägledning
2017-10-16 Vägledning
2017-10-16 Vägledning
2017-10-16 Rättsfallskommentar
2017-10-16 Rättsfallskommentar
2017-10-13 Ställningstagande
2017-10-13 Ställningstagande
2017-10-13 Vägledning
KRNS, mål nr 7728-16; fråga om innebörden av offentlig tjänst i artikel 19 i skatteavtalet med Tyskland
2017-10-13 Vägledning
2017-10-13 Rättsfallskommentar
2017-10-13 Rättsfallskommentar
2017-10-13 Vägledning
KRNJ, mål nr 1437 - - 1438-16, samt KRSU, mål nr 2078 - - 2082-16; inkomst från vinstandelsstiftelse och tillämplig artikel i skatteavtal
2017-10-13 Vägledning
2017-10-12 Rättsfallskommentar
2017-10-12 Rättsfallskommentar
2017-10-10 Vägledning
2017-10-10 Vägledning
2017-10-10 Vägledning
2017-10-10 Vägledning
2017-10-10 Vägledning
2017-10-10 Vägledning
2017-10-10 Vägledning
Rättelse med anledning av ändring av RFR 2 avseende IAS 21 punkt 3
2017-10-10 Vägledning
2017-10-06 Ställningstagande
2017-10-06 Ställningstagande
2017-10-06 Ställningstagande
2017-10-06 Ställningstagande
2017-10-06 Ställningstagande
2017-10-06 Ställningstagande
2017-10-06 Vägledning
Bokföringsnämndens allmänna råd om frivillig delårsrapportering (BFNAR 2007:1) har upphört att gälla.
2017-10-06 Vägledning
2017-10-04 Ställningstagande
2017-10-04 Ställningstagande
2017-10-03 Vägledning
2017-10-03 Vägledning
2017-10-03 Vägledning
2017-10-03 Vägledning
2017-10-03 Ställningstagande
2017-10-03 Ställningstagande
2017-10-02 Vägledning
Rättsfall: Bedömning av om förvärv av aktier hos mottagarens arbetsgivare är en skattefri gåva eller om det ska beskattas som lön
2017-10-02 Vägledning
2017-10-02 Rättsfallskommentar
2017-10-02 Rättsfallskommentar
2017-10-02 Rättsfallskommentar
2017-10-02 Rättsfallskommentar
2017-10-02 Rättsfallskommentar
2017-10-02 Rättsfallskommentar
2017-10-02 Vägledning
2017-10-02 Vägledning
2017-09-29 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för ökade levnadskostnader för reseledare
2017-09-29 Vägledning
2017-09-29 Vägledning
Föreskrift: Ändring av föreskrifterna om vilka uppgifter som får behandlas i beskattningsdatabasen enligt 2 kap. 3 § SdbL
2017-09-29 Vägledning
2017-09-28 Vägledning
2017-09-28 Vägledning
2017-09-28 Vägledning
Rättsfall: Skadestånd som grundar sig på allvarlig brottslighet utgör skäl mot skuldsanering
2017-09-28 Vägledning
2017-09-28 Rättsfallskommentar
2017-09-28 Rättsfallskommentar
2017-09-27 Vägledning
Rättsfall: EUD har i ett antal domar tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper.
2017-09-27 Vägledning
2017-09-27 Vägledning
Förtydligande: Exempel på när en oriktig uppgift om hyresersättning framgår av en kontrolluppgift
2017-09-27 Vägledning
2017-09-27 Vägledning
Lagändring: Sidan Nybildat efternamn har uppdaterats
2017-09-27 Vägledning
2017-09-26 Vägledning
Rättsfall: Likvidation av ett upplöst konkursbolag för att förhindra preskription
2017-09-26 Vägledning
2017-09-25 Vägledning
2017-09-25 Vägledning
2017-09-25 Vägledning
Skatteregistreringsnummer, födelsedatum och födelseort i kontrolluppgifter med anledning av CRS/DAC 2.
2017-09-25 Vägledning
2017-09-25 Vägledning
Lagändring: Även tredje kapitlet IDKAL omfattas av bestämmelserna för hur omräkning från annan valuta till US-dollar ska göras
2017-09-25 Vägledning
2017-09-25 Vägledning
Lagändring: När man sammanräknar saldon på kunders konton vid beräkning av gränsvärden för rapportering ska även tredje kapitlet i IDKAL beaktas
2017-09-25 Vägledning
2017-09-25 Rättsfallskommentar
2017-09-25 Rättsfallskommentar
2017-09-22 Vägledning
2017-09-22 Vägledning
2017-09-21 Föreskrift
2017-09-21 Föreskrift
2017-09-21 Vägledning
Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2017-09-21 Vägledning
2017-09-20 Vägledning
Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.?
2017-09-20 Vägledning
2017-09-20 Vägledning
Ställningstagande: Kan ersättning SINK-beskattas när det finns beslut om skattelättnad för utländska nyckelpersoner m.fl.
2017-09-20 Vägledning
2017-09-20 Vägledning
Rättsfall: Preskriptionsförlängning på grund av indrivningssabotage
2017-09-20 Vägledning
2017-09-20 Vägledning
Förtydligande: Avdrag medges inte för ersättning som betalas ut utöver omkostnadsersättningen för att kompensera för höjd skatt.
2017-09-20 Vägledning
2017-09-19 Vägledning
Förtydligande: Sjömäns folkbokföring
2017-09-19 Vägledning
2017-09-18 Vägledning
Rättsfall: Uppkomsttidpunkt för fordran på återkrav av jordbruksstöd
2017-09-18 Vägledning
2017-09-18 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av arbetskostnad vid rutavdrag för flyttjänster
2017-09-18 Vägledning
2017-09-15 Ställningstagande
2017-09-15 Ställningstagande
2017-09-14 Rättsfallskommentar
2017-09-14 Rättsfallskommentar
2017-09-14 Vägledning
Förtydligande: Ansökan om anstånd med betalning av ackordslikvid efter ett offentligt ackord
2017-09-14 Vägledning
2017-09-14 Vägledning
Rättsfall: Hinder mot fastställelse av offentligt ackord
2017-09-14 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Rättsfall: Villavagnar inte fastighet
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Justering för säregna förhållanden 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Justering för säregna förhållanden 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Riktvärde för småhus och tomtmark 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Riktvärde för småhus och tomtmark 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Värderingsenhet 2018 » Tomtmark 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Värderingsenhet 2018 » Småhus 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Värderingsmodell 2018 » Värdeområde 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Värderingsmodell 2018 » Värdefaktorer och klassindelningsgrunder 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Förtydligande: Skattetillägg ska beräknas på mellanskillnaden när omfördelning av en näringsverksamhets resultat kan ske till make istället för löneavdrag till maken.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Förtydligande: Avsättning till en ersättningsfond ska inte påverka underlaget för skattetillägg
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Förtydligande: Avräkning av utländsk skatt ska påverka beräkningen av skattetillägg.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Rättsfallskommentar: Underlag för skattetillägg vid oriktig uppgift angående utgående mervärdesskatt i skattedeklaration
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Sidan Värderingsmodell 2018 » Riktvärdekarta, tabeller och riktvärdeangivelser 2018 har tillkommit med anledning av taxeringen av småhusenheter år 2018.
2017-09-13 Vägledning
2017-09-13 Vägledning
Förtydligande: Skatteverkets bedömning av ett förslag till uppgörelse om nedläggning av konkurs
2017-09-13 Vägledning
2017-09-12 Rättsfallskommentar
2017-09-12 Rättsfallskommentar
2017-09-12 Vägledning
Ställningstagande: Undantagande av skatte- och avgiftsfordringar vid F-skuldsanering för en aktiv näringsidkare
2017-09-12 Vägledning
2017-09-12 Utgåvenotis
2017-09-12 Utgåvenotis
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Vägledning
Förtydligande: Hinderbana
2017-09-11 Vägledning
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-11 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Ställningstagande
2017-09-08 Vägledning
Rättsfall: SRN gör en ny bedömning avseende skatteplikten för upplåtelse av markområde för uppläggning av båtar samt hamnanläggningar för förtöjning av båtar.
2017-09-08 Vägledning
2017-09-08 Vägledning
2017-09-08 Vägledning
2017-09-06 Vägledning
Förtydligande: Förmånsbeskattning av skoter, fyrhjuling, moped, mopedbil och liknande transportmedel
2017-09-06 Vägledning
2017-09-06 Vägledning
Förtydligande: Skattepliktig förmån av fri cykel
2017-09-06 Vägledning
2017-09-06 Vägledning
Exempel: Entrélösningar
2017-09-06 Vägledning
2017-09-06 Vägledning
Ställningstagande: Anskaffningsutgift för aktier som en anställd fått i jul-, jubileums- eller minnesgåva från sin arbetsgivare
2017-09-06 Vägledning
2017-09-06 Vägledning
2017-09-06 Vägledning
2017-09-05 Vägledning
Förtydligande: Bosättning och stadigvarande vistelse
2017-09-05 Vägledning
2017-09-05 Vägledning
2017-09-05 Vägledning
2017-09-05 Vägledning
2017-09-05 Vägledning
2017-09-05 Vägledning
Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – kollektivt insolvensförfarande
2017-09-05 Vägledning
2017-09-04 Allmänt råd – aktier
2017-09-04 Allmänt råd – aktier
2017-09-04 Allmänt råd – aktier
2017-09-04 Allmänt råd – aktier
2017-09-01 Vägledning
2017-09-01 Vägledning
2017-08-30 Vägledning
2017-08-30 Vägledning
2017-08-29 Ställningstagande
2017-08-29 Ställningstagande
2017-08-29 Ställningstagande
2017-08-29 Ställningstagande
2017-08-28 Ställningstagande
2017-08-28 Ställningstagande
2017-08-25 Vägledning
Rättsfallskommentarer: Beräkning av arbetskostnaden vid rot- och rutarbete
2017-08-25 Vägledning
2017-08-21 Föreskrift
2017-08-21 Föreskrift
2017-08-21 Allmänt råd
2017-08-21 Allmänt råd
2017-08-21 Ställningstagande
2017-08-21 Ställningstagande
2017-08-21 Vägledning
Lagändring: Från och med den 1 juli 2017 saknar statliga myndigheter rätt till kompensation för utgifter för representation eller liknande ändamål.
2017-08-21 Vägledning
2017-08-17 Vägledning
2017-08-17 Vägledning
2017-08-15 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet
2017-08-15 Vägledning
2017-08-15 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av bostad – ett schablonavdrag för varje privatbostad och hyreslägenhet
2017-08-15 Vägledning
2017-08-15 Vägledning
Lagändring: Skönsbeskattning efter tonnagebeskattning
2017-08-15 Vägledning
2017-08-08 Rättsfallskommentar
2017-08-08 Rättsfallskommentar
2017-08-08 Rättsfallskommentar
2017-08-08 Rättsfallskommentar
2017-08-01 Vägledning
Multilateralt avtal om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter
2017-08-01 Vägledning
2017-07-31 Vägledning
Lagändring: Kassaregister för utländska företag utan fast driftställe i Sverige
2017-07-31 Vägledning
2017-07-24 Vägledning
Förtydligande: En familj med föräldrar och omyndiga barn ska inte alltid behandlas som en enhet vid bedömning av väsentlig anknytning till Sverige
2017-07-24 Vägledning
2017-07-24 Vägledning
Förtydligande: Direkt ägande i en näringsverksamhet
2017-07-24 Vägledning
2017-07-24 Vägledning
Förtydligande: Åretruntbostad i Sverige
2017-07-24 Vägledning
2017-07-20 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten medger inte svensk filial till utländskt bolag avdrag för räntor på skuld avseende förvärv av dotterbolagsandelar
2017-07-20 Vägledning
2017-07-19 Vägledning
Förtydligande: Styrkande dokumentation kan föras över och förvaras elektroniskt
2017-07-19 Vägledning
2017-07-18 Vägledning
2017-07-18 Vägledning
2017-07-16 Vägledning
Studiestartstöd från Centrala studiestödsnämnden är skattefritt.
2017-07-16 Vägledning
2017-07-13 Vägledning
Ställningstagande: Omsättning med mera vid idrottstävlingar
2017-07-13 Vägledning
2017-07-12 Ställningstagande
2017-07-12 Ställningstagande
2017-07-11 Vägledning
Rättsfall: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas
2017-07-11 Vägledning
2017-07-11 Vägledning
Rättsfall: Tjänster i form av lastning och lossning av last på fartyg i samband med export
2017-07-11 Vägledning
2017-07-07 Vägledning
2017-07-07 Vägledning
2017-07-07 Vägledning
Rättsfall: Folkbokföring vid uppehållstillstånd för kortare tid än ett år
2017-07-07 Vägledning
2017-07-07 Vägledning
Rättsfall: Ersättning för ombudskostnader vid tillämpning av lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete
2017-07-07 Vägledning
2017-07-07 Rättsfallskommentar
2017-07-07 Rättsfallskommentar
2017-07-07 Ställningstagande
2017-07-07 Ställningstagande
2017-07-06 Vägledning
Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras
2017-07-06 Vägledning
2017-07-06 Vägledning
Ställningstagande: I vilken form fakturor ska bevaras
2017-07-06 Vägledning
2017-07-05 Vägledning
Rättsfallskommentar: Övertagande av skyldighet att jämka
2017-07-05 Vägledning
2017-07-05 Rättsfallskommentar
2017-07-05 Rättsfallskommentar
2017-07-05 Vägledning
Lagändring: Överlåtelse av en fastighet till en juridisk person eller ett svenskt handelsbolag
2017-07-05 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Rättsfall: Tjänster som avser transport m.m. i samband med export av varor till tredjeland
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Aviseringsnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Mellannamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Förlust har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Kungörelse har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Tidigare efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Gamla släktnamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Fritt efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Dubbelt efternamn har tillkommit på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Makar har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Adoption har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Födelse har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Gårdsnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Sidan Förnamn har skrivits om på grund av den nya personnamnlagen
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
Lagändring: Fastighetsskatten för vattenkraftverk sänks i flera omgångar fr.o.m. den 1 januari 2017
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Vägledning
2017-07-04 Allmänt råd – aktier
2017-07-04 Allmänt råd – aktier
2017-07-04 Utgåvenotis
2017-07-04 Utgåvenotis
2017-07-03 Vägledning
Rättsfall: Återförsäljare kan inte nekas att tillämpa VMB p.g.a. vissa uppgifter i fakturan
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
Förtydligande: Betydelsen av avtal om fakturering vid bedömningen av posttjänster.
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
Lagändring: Från den 1 juli 2017 gäller SFL även för skatt enligt lagen om skatt på kemikalier i viss elektronik
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
Lagändring: Ett undertecknande av en begäran om omprövning behöver inte vara egenhändigt
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
Lagändring: Kravet på egenhändigt undertecknande av en begäran om omprövning har tagits bort
2017-07-03 Vägledning
2017-07-03 Vägledning
Lagändring: Uttrycket behörig företrädare har införts i fastighetstaxeringslagen
2017-07-03 Vägledning
2017-06-30 Vägledning
Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för utländska fysiska personer
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Vägledning
Ny lagstiftning: Bokföringsskyldighet för filialer
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Ställningstagande
2017-06-30 Ställningstagande
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Vägledning
Lagändring: Ändringar i BFL som träder i kraft den 1 juli 2017 påverkar även vilka som får revideras.
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Rättsfallskommentar
2017-06-30 Rättsfallskommentar
2017-06-30 Vägledning
Lagändring: Ny skattebrottsdatalag från den 1 juli 2017
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för kostnader vid vård i familjehem
2017-06-30 Vägledning
2017-06-30 Utgåvenotis
2017-06-30 Utgåvenotis
2017-06-29 Lagar & förordningar
2017-06-29 Lagar & förordningar
2017-06-29 Rättsfallskommentar
2017-06-29 Rättsfallskommentar
2017-06-28 Vägledning
Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett skuldsaneringsbeslut
2017-06-28 Vägledning
2017-06-28 Vägledning
Förtydligande: Vad kan Skatteverket göra om Kronofogden har missat att ta med Skatteverkets fordran i skuldsaneringsbeslutet?
2017-06-28 Vägledning
2017-06-28 Vägledning
Förtydligande: Tidsfrister vid omprövning av ett F-skuldsaneringsbeslut
2017-06-28 Vägledning
2017-06-28 Vägledning
Förtydligande: Vad kan Skatteverket göra om Kronofogden har missat att ta med Skatteverkets fordran i F-skuldsaneringsbeslutet?
2017-06-28 Vägledning
2017-06-28 Vägledning
2017-06-28 Vägledning
2017-06-28 Vägledning
Förtydligande: Kommunala avgifter i samband med bygglov
2017-06-28 Vägledning
2017-06-27 Vägledning
Förtydligande: Vad händer om Skatteverket medger tredje mans talan om bättre rätt till egendom?
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Vägledning
Förtydligande: I förhållandet mellan utmätningssökanden och gäldenären råder nödvändig processgemenskap
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet stadigvarande användning vid frivillig skattskyldighet
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Vägledning
Ställningstagande: Befrielse av fastighetsavgift vid vissa förändringar av fastigheten
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Ställningstagande
2017-06-27 Ställningstagande
2017-06-27 Rättsfallskommentar
2017-06-27 Rättsfallskommentar
2017-06-27 Vägledning
Förtydligande: Uthyrning av Attefallshus
2017-06-27 Vägledning
2017-06-27 Ställningstagande
2017-06-27 Ställningstagande
2017-06-26 Vägledning
Förtydligande: Omständigheter som talar emot ett borgenärsanstånd
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
Förtydligande: Begreppet privatperson i samband med ansökan om borgenärsanstånd
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
Förtydligande: Möjligheten att få anstånd för ett företag som tidigare varit restfört
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om möjligheten att få anstånd för ett företag som inte tidigare varit restfört har skrivits om
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om skuldsaneringsgäldenären avlider?
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
Rättsfall: Vad händer med betalningsskyldigheten om F-skuldsaneringsgäldenären avlider?
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
Rättsfall: Ingen preklusionseffekt för okända fordringar innan F-skuldsaneringsbeslutet har vunnit laga kraft
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Vägledning
2017-06-26 Ställningstagande
2017-06-26 Ställningstagande
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
Ställningstagande: Nya miljöbilar våren 2017
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
Föreskrift: Ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:22) om nybilspriser med tillverkningsår 2017
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
Förtydligande: När uppkommer fordran på SINK och A-SINK?
2017-06-22 Vägledning
2017-06-22 Vägledning
Förtydligande: Uppskov – utgifter för ny-, till- eller ombyggnad på ersättningsbostaden
2017-06-22 Vägledning
2017-06-21 Ställningstagande
2017-06-21 Ställningstagande
2017-06-21 Vägledning
Lagändring: Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har uppdaterats med anledning av ny lagstiftning
2017-06-21 Vägledning
2017-06-20 Vägledning
Förtydligande: Aktielån utan spekulationssyfte
2017-06-20 Vägledning
2017-06-19 Vägledning
Förtydligande: Äldre lydelse av artikel 18 i det nordiska skatteavtalet kan tillämpas endast för person som själv fick utbetalning som omfattades av artikeln den 4 april 2008.
2017-06-19 Vägledning
2017-06-19 Ställningstagande
2017-06-19 Ställningstagande
2017-06-16 Vägledning
2017-06-16 Vägledning
2017-06-16 Vägledning
Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre har skatterättslig hemvist i något annat land än Sverige.
2017-06-16 Vägledning
2017-06-16 Vägledning
2017-06-16 Vägledning
2017-06-16 Vägledning
Förtydligande: Ett konto upphör att vara ett rapporteringspliktigt konto först när kontohavaren inte längre är en specificerad amerikansk person.
2017-06-16 Vägledning
2017-06-15 Vägledning
Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2
2017-06-15 Vägledning
2017-06-15 Vägledning
2017-06-15 Vägledning
2017-06-15 Vägledning
Ställningstaganden: Frågor och svar om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn
2017-06-15 Vägledning
2017-06-15 Vägledning
Ställningstagande: Rapportering för dödsbo med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC2
2017-06-15 Vägledning
2017-06-15 Ställningstagande
2017-06-15 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Ställningstagande
2017-06-14 Vägledning
Förtydligande: VMB får endast tillämpas vid försäljning av varor.
2017-06-14 Vägledning
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Vägledning
Ställningstagande: Fråga om växa-stöd i några fall
2017-06-09 Vägledning
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-09 Ställningstagande
2017-06-08 Rättsfallskommentar
2017-06-08 Rättsfallskommentar
2017-06-02 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av omsättningsgränsen för skattebefrielse för konstnärer som samtidigt inte är skattskyldiga för omsättning av konstverk
2017-06-02 Vägledning
2017-06-02 Vägledning
Ställningstagande: Omsättning av blod eller organ från människor, mervärdesskatt
2017-06-02 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
Förtydligande: Personalvårdsförmåner bör kvarstå även vid sjukfrånvaro och föräldraledighet
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
Förtydligande: Förutsättningar för betalningsansvar avseende överskjutande ingående mervärdesskatt eller överskjutande punktskatt
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Vägledning
2017-06-01 Ställningstagande
2017-06-01 Ställningstagande
2017-06-01 Ställningstagande
2017-06-01 Ställningstagande
2017-06-01 Ställningstagande
2017-06-01 Ställningstagande
2017-05-30 Ställningstagande
2017-05-30 Ställningstagande
2017-05-24 Vägledning
Rättsfall: Tillhandahållande av en färdig publikation var inte framställning
2017-05-24 Vägledning
2017-05-24 Vägledning
Rättsfall: Rättegångskostnader i konkursmål
2017-05-24 Vägledning
2017-05-24 Vägledning
Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked
2017-05-24 Vägledning
2017-05-24 Vägledning
Ställningstagande: Spontant utbyte av information om förhandsbesked
2017-05-24 Vägledning
2017-05-23 Vägledning
Fastställt förhandsbesked om artikel 21 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet
2017-05-23 Vägledning
2017-05-23 Ställningstagande
2017-05-23 Ställningstagande
2017-05-22 Vägledning
2017-05-22 Vägledning
2017-05-22 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet
2017-05-22 Vägledning
2017-05-22 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för avgift eller hyra vid uthyrning av en bostadsrätt eller en hyreslägenhet
2017-05-22 Vägledning
2017-05-22 Vägledning
2017-05-22 Vägledning
2017-05-22 Rättsfallskommentar
2017-05-22 Rättsfallskommentar
2017-05-19 Vägledning
HFD har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt avseende kostnader som har samband med försäljning av dotterbolagsaktier vid en omstrukturering. Skatteverket analyserar domen.
2017-05-19 Vägledning
2017-05-19 Vägledning
2017-05-19 Vägledning
2017-05-19 Ställningstagande
2017-05-19 Ställningstagande
2017-05-18 Vägledning
Förtydligande: Nya exempel på när en oriktig uppgift om expansionsfond framgår av Skatteverkets register (avstämningsuppgift)
2017-05-18 Vägledning
2017-05-18 Vägledning
Förtydligande: Definitionen av import
2017-05-18 Vägledning
2017-05-18 Vägledning
2017-05-18 Vägledning
2017-05-17 Vägledning
Förtydligande: När del av fastighet förvärvas kan fastigheten ha olika karaktär hos respektive delägare
2017-05-17 Vägledning
2017-05-16 Vägledning
Sidan Avdragsrätt för importmoms – varuimport har skrivits om
2017-05-16 Vägledning
2017-05-16 Utgåvenotis
2017-05-16 Utgåvenotis
2017-05-15 Vägledning
Förtydligande: Ett exempel på när Skatteverket efter återrapportering från åklagare kan ta ut skattetillägg med stöd av sexmånadersregeln när oriktig uppgift lämnats före ingången av 2016
2017-05-15 Vägledning
2017-05-15 Vägledning
2017-05-15 Vägledning
2017-05-12 Vägledning
Rättsfall: EUD har tolkat undantaget från skatteplikt rörande interna tjänster av fristående grupper. Skatteverket analyserar domen.
2017-05-12 Vägledning
2017-05-12 Vägledning
Förtydligande: En faktisk import ska ha skett för att mervärdesskatt ska betalas.
2017-05-12 Vägledning
2017-05-11 Vägledning
Förtydligande: Om inköpsrätter är kontofrämmande tillgångar ska de ingå i kapitalunderlaget under den tidsperiod som de får förvaras på kontot
2017-05-11 Vägledning
2017-05-11 Vägledning
Förtydligande: Överföring av kontofrämmande tillgångar
2017-05-11 Vägledning
2017-05-11 Rättsfallskommentar
2017-05-11 Rättsfallskommentar
2017-05-10 Ställningstagande
2017-05-10 Ställningstagande
2017-05-10 Vägledning
Rättsfall: Avgifter för tomma medier och apparater för inspelning eller återgivning av ljud och bild som tillverkare och importörer betalar till organisationer för kollektiv rättighetsförvaltning omfattas enligt EUD inte av mervärdesskatt .Ersättningen avser inte omsättning av nåong tjänst när den uppbärs av organisationerna.
2017-05-10 Vägledning
2017-05-10 Vägledning
Rättsfall: Inte möjligt med befrielse avseende återbetalning av tidigare tillgodoförd intäktsränta
2017-05-10 Vägledning
2017-05-09 Vägledning
Förtydligande: Den som, på uppdrag från sin kund, skickar eller tar emot en betalning till eller från utlandet är kontrolluppgiftsskyldig
2017-05-09 Vägledning
2017-05-05 Vägledning
Förtydligande: En ansökan om företrädaransvar utgör skäl för att hindra återbetalning av överskott på skattekontot
2017-05-05 Vägledning
2017-05-04 Ställningstagande
2017-05-04 Ställningstagande
2017-04-28 Vägledning
Förtydligande: Avräkning av överskott vid omprövning
2017-04-28 Vägledning
2017-04-27 Vägledning
Sidorna om skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av att ny lagstiftning
2017-04-27 Vägledning
2017-04-27 Vägledning
Förtydligande: Skuldsanering – överbetalning vid retroaktiv ändring av betalningsplanen
2017-04-27 Vägledning
2017-04-27 Vägledning
Sidan Skatt på kemikalier i viss elektronik har tillkommit med anledning av ny lagstiftning
2017-04-27 Vägledning
2017-04-27 Utgåvenotis
2017-04-27 Utgåvenotis
2017-04-26 Rättsfallskommentar
2017-04-26 Rättsfallskommentar
2017-04-25 Vägledning
Ställningstagande: Undantaget från skatteplikt för förvaltning av särskilda investeringsfonder
2017-04-25 Vägledning
2017-04-25 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet särskilda investeringsfonder
2017-04-25 Vägledning
2017-04-25 Vägledning
Förtydligande: Valfriheten angående vilka andelar som har givits bort gäller även nya andelar
2017-04-25 Vägledning
2017-04-24 Vägledning
2017-04-24 Vägledning
2017-04-24 Vägledning
Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för vissa interna tjänster, mervärdesskatt
2017-04-24 Vägledning
2017-04-24 Vägledning
Förtydligande: Näringsförbud är inte skäl för avregistrering om verksamheten fortsätter
2017-04-24 Vägledning
2017-04-21 Ställningstagande
2017-04-21 Ställningstagande
2017-04-21 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet utländsk juridisk person – rekvisitet att enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens förmögenhetsmassa
2017-04-21 Vägledning
2017-04-21 Ställningstagande
2017-04-21 Ställningstagande
2017-04-21 Ställningstagande
2017-04-21 Ställningstagande
2017-04-20 Vägledning
Ställningstagande: Ränta vid återbetalning av kupongskatt
2017-04-20 Vägledning
2017-04-20 Ställningstagande
2017-04-20 Ställningstagande
2017-04-20 Vägledning
Förtydligande: Solidaritetsersättning ses som omsättning
2017-04-20 Vägledning
2017-04-18 Vägledning
Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid
2017-04-18 Vägledning
2017-04-18 Vägledning
Ställningstagande: Friskvårdsbidrag – proportionering utifrån arbetstid
2017-04-18 Vägledning
2017-04-18 Ställningstagande
2017-04-18 Ställningstagande
2017-04-18 Ställningstagande
2017-04-18 Ställningstagande
2017-04-12 Vägledning
Rättsfall: Begreppet industriell verksamhet
2017-04-12 Vägledning
2017-04-12 Ställningstagande
2017-04-12 Ställningstagande
2017-04-12 Vägledning
2017-04-12 Vägledning
2017-04-12 Vägledning
Ställningstagande: Skattesats vid visningar av kulturella föreställningar
2017-04-12 Vägledning
2017-04-12 Vägledning
Lagändring: Förutsättningarna för att betrakta gruppförsäkringsavtal och grupplivränteavtal som inte rapporteringspliktiga konton har förtydligats
2017-04-12 Vägledning
2017-04-12 Vägledning
Lagändring: När nya konton får granskas som befintliga konto
2017-04-12 Vägledning
2017-04-12 Vägledning
Lagändring: Vilande konton är inte finansiella konton
2017-04-12 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
Ställningstagande: Skyldighet att tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser och att föra en sådan liggare
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Ställningstagande
2017-04-11 Ställningstagande
2017-04-11 Vägledning
Ställningstagande: Skatteregler för ombordanställda som inte omfattas av reglerna för sjöinkomst
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Vägledning
Lagändring: Kontrolluppgiftsskyldighet för försäljningar och inlösen
2017-04-11 Vägledning
2017-04-11 Ställningstagande
2017-04-11 Ställningstagande
2017-04-10 Ställningstagande
2017-04-10 Ställningstagande
2017-04-10 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Utländska motsvarigheter till svenska värdepappersfonder och specialfonder
2017-04-10 Vägledning
2017-04-10 Ställningstagande
2017-04-10 Ställningstagande
2017-04-07 Ställningstagande
2017-04-07 Ställningstagande
2017-04-07 Vägledning
Sidan Ekonomisk ersättning från Uruguay har tillkommit
2017-04-07 Vägledning
2017-04-07 Vägledning
KRNG, mål nr 832-16, Avdragsrätt för mervärdeskatt vid inköp av lastbil med skåp som ska användas för hästtransport
2017-04-07 Vägledning
2017-04-07 Utgåvenotis
2017-04-07 Utgåvenotis
2017-04-06 Vägledning
2017-04-06 Vägledning
2017-04-06 Rättsfallskommentar
2017-04-06 Rättsfallskommentar
2017-04-06 Vägledning
2017-04-06 Vägledning
2017-04-06 Vägledning
Förtydligande: Beskattning av bidrag från arbetsgivare till konstföreningar
2017-04-06 Vägledning
2017-04-05 Vägledning
Förtydligande: Texten under Hotell- och campingverksamhet har förtydligats med ett par exempel på tillhandahållanden som har nära samband med hotell- och campingverksamhet.
2017-04-05 Vägledning
2017-04-03 Ställningstagande
2017-04-03 Ställningstagande
2017-03-31 Vägledning
Lagändring: Fastställda formulär ska användas för att lämna land-för-land-rapporter
2017-03-31 Vägledning
2017-03-31 Vägledning
Förtydligande: Verkställighetsförbud i samband med ett beslut om inledande av skuldsanering
2017-03-31 Vägledning
2017-03-31 Vägledning
Förtydligande: När kan ett beslut om återkallelse av godkännande för F-skatt tidigast fattas?
2017-03-31 Vägledning
2017-03-31 Vägledning
En ändring av redaktionell karaktär har gjorts i 41 kap. 4 § andra  stycket 1 SFL som avser beslut om revision
2017-03-31 Vägledning
2017-03-30 Vägledning
Rättsfall: Delägare som räknas samman vid tillämpning av den s.k. utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i 57 kap. 3 § IL
2017-03-30 Vägledning
2017-03-29 Vägledning
Förtydligande: När en anslutningspunkt har två anläggningsidentiteter är det konsumtionsanläggningens anläggningsidentitet som ska anges på kontrolluppgiften
2017-03-29 Vägledning
2017-03-29 Ställningstagande
2017-03-29 Ställningstagande
2017-03-29 Ställningstagande
2017-03-29 Ställningstagande
2017-03-29 Rättsfallskommentar
2017-03-29 Rättsfallskommentar
2017-03-28 Vägledning
Beslut om återkallelseavgift ska omprövas av en SKB
2017-03-28 Vägledning
2017-03-28 Vägledning
2017-03-28 Vägledning
2017-03-28 Vägledning
Förtydligande: Även om det i ett tillträde ingår ett artistframträdande behöver det inte innebära att det är ett tillträde till en föreställning.
2017-03-28 Vägledning
2017-03-27 Vägledning
2017-03-27 Vägledning
2017-03-27 Ställningstagande
2017-03-27 Ställningstagande
2017-03-24 Vägledning
Förtydligande: Vid förvärv av en verksamhet bör den nya ägaren anses ha samma möjlighet att tillämpa VMB som den förra ägaren vid omsättning av begagnade varor m.m.
2017-03-24 Vägledning
2017-03-23 Vägledning
Ställningstagande: Personalvårdsförmån – förtäring under tjänsteresa
2017-03-23 Vägledning
2017-03-23 Vägledning
Förtydligande: En utbetalare ska aldrig betala arbetsgivaravgifter på ersättning för utfört arbete till en mottagare som är godkänd för F-skatt.
2017-03-23 Vägledning
2017-03-22 Ställningstagande
2017-03-22 Ställningstagande
2017-03-21 Ställningstagande
2017-03-21 Ställningstagande
2017-03-21 Ställningstagande
2017-03-21 Ställningstagande
2017-03-21 Vägledning
2017-03-21 Vägledning
2017-03-20 Vägledning
Förtydligande: Arbete av en god man ger normalt inte rutavdrag
2017-03-20 Vägledning
2017-03-17 Vägledning
2017-03-17 Vägledning
2017-03-16 Rättsfallskommentar
2017-03-16 Rättsfallskommentar
2017-03-16 Vägledning
Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs
2017-03-16 Vägledning
2017-03-16 Vägledning
Ställningstagande: Preskription av skattefordringar vid konkurs
2017-03-16 Vägledning
2017-03-14 Vägledning
Förtydligande: Innehavaren har blivit godkänd för F-skatt trots brister
2017-03-14 Vägledning
2017-03-14 Vägledning
Förtydligande: Utredningsskyldighet och kommunikation i ärenden om anstånd p.g.a. synnerliga skäl
2017-03-14 Vägledning
2017-03-10 Ställningstagande
2017-03-10 Ställningstagande
2017-03-10 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tillhandahållande av musikteater för barn
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: Det är inte fråga om ett artistframträdande när den utövande konstnären själv är arrangör av en föreställning
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: Hantering av mervärdesskatt i samband med företagsrekonstruktion
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet.
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: En gäldenär kan inte begära att få betala sina skatter och avgifter genom kvittning mot fordringar på andra statliga myndigheter
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: En kvittningsförklaring ska lämnas före preskription
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: Ömsesidigt fordringsförhållande vid kvittning
2017-03-10 Vägledning
2017-03-10 Vägledning
Förtydligande: Aktieägartillskott
2017-03-10 Vägledning
2017-03-09 Vägledning
Förtydligande: Utdelning från Storbritannien kan vid beskattningen 2017 fortfarande omfattas av det gamla skatteavtalet.
2017-03-09 Vägledning
2017-03-09 Vägledning
Förtydligande: Nya regler om utdelning samt övergångsregler i skatteavtalet med Storbritannien och Nordirland.
2017-03-09 Vägledning
2017-03-09 Rättsfallskommentar
2017-03-09 Rättsfallskommentar
2017-03-08 Vägledning
Förtydligande: Reglerna om skattefrihet vid självförvaltning gäller bara om ersättningen ges i form av avdrag på hyran.
2017-03-08 Vägledning
2017-03-07 Vägledning
Förtydligande: Husbil som parkeras vid den anställdes ordinarie bostad
2017-03-07 Vägledning
2017-03-06 Vägledning
Förtydligande: Inkomster från solcellsanläggningar på privatbostadsfastigheter beskattas som kapitalinkomst
2017-03-06 Vägledning
2017-03-02 Vägledning
Förtydligande: 7 kap. 1 § andra stycket 1 ML hänvisar inte till 3 kap. 3 § första stycket 4 ML. Hänvisningen har därför tagits bort i vägledningen.
2017-03-02 Vägledning
2017-03-01 Rättsfallskommentar
2017-03-01 Rättsfallskommentar
2017-03-01 Rättsfallskommentar
2017-03-01 Rättsfallskommentar
2017-02-28 Vägledning
Ställningstagande: Rätt att beräkna årets gränsbelopp enligt 57 kap. IL vid inflyttning till Sverige
2017-02-28 Vägledning
2017-02-28 Rättsfallskommentar
2017-02-28 Rättsfallskommentar
2017-02-28 Vägledning
2017-02-28 Vägledning
2017-02-28 Ställningstagande
2017-02-28 Ställningstagande
2017-02-27 Rättsfallskommentar
2017-02-27 Rättsfallskommentar
2017-02-27 Allmänt råd – aktier
2017-02-27 Allmänt råd – aktier
2017-02-27 Allmänt råd – aktier
2017-02-27 Allmänt råd – aktier
2017-02-21 Rättsfallskommentar
2017-02-21 Rättsfallskommentar
2017-02-21 Vägledning
Oskäligt lång handläggningstid som ger upphov till kostnadsränta
2017-02-21 Vägledning
2017-02-21 Vägledning
2017-02-21 Vägledning
2017-02-16 Vägledning
2017-02-16 Vägledning
2017-02-16 Ställningstagande
2017-02-16 Ställningstagande
2017-02-15 Vägledning
Ställningstagande: Försäljning eller gåva av fastighet som väsentligt har förändrats före överlåtelsen
2017-02-15 Vägledning
2017-02-15 Vägledning
Ställningstagande: Reducerad skattesats på reparationer av vissa varor
2017-02-15 Vägledning
2017-02-15 Ställningstagande
2017-02-15 Ställningstagande
2017-02-13 Ställningstagande
2017-02-13 Ställningstagande
2017-02-10 Rättsfallskommentar
2017-02-10 Rättsfallskommentar
2017-02-09 Rättsfallskommentar
2017-02-09 Rättsfallskommentar
2017-02-08 Utgåvenotis
2017-02-08 Utgåvenotis
2017-02-06 Allmänt råd – aktier
2017-02-06 Allmänt råd – aktier
2017-01-31 Ställningstagande
2017-01-31 Ställningstagande
2017-01-31 Ställningstagande
2017-01-31 Ställningstagande
2017-01-31 Ställningstagande
2017-01-31 Ställningstagande
2017-01-30 Ställningstagande
2017-01-30 Ställningstagande
2017-01-30 Vägledning
Ställningstagande: Tillämpning av artikel 13 punkt 7 i det nordiska skatteavtalet
2017-01-30 Vägledning
2017-01-30 Vägledning
Ställningstagande: Tillämpning av övergångsbestämmelsen angående pension m.m. i 2015 års skatteavtal med Storbritannien och Nordirland
2017-01-30 Vägledning
2017-01-29 Ställningstagande
2017-01-29 Ställningstagande
2017-01-29 Ställningstagande
2017-01-29 Ställningstagande
2017-01-29 Ställningstagande
2017-01-29 Ställningstagande
2017-01-25 Ställningstagande
2017-01-25 Ställningstagande
2017-01-25 Ställningstagande
2017-01-25 Ställningstagande
2017-01-24 Ställningstagande
2017-01-24 Ställningstagande
2017-01-24 Ställningstagande
2017-01-24 Ställningstagande
2017-01-20 Ställningstagande
2017-01-20 Ställningstagande
2017-01-17 Ställningstagande
2017-01-17 Ställningstagande
2017-01-13 Ställningstagande
2017-01-13 Ställningstagande
2017-01-13 Ställningstagande
2017-01-13 Ställningstagande
2017-01-10 Ställningstagande
2017-01-10 Ställningstagande
2017-01-09 Rättsfallskommentar
2017-01-09 Rättsfallskommentar
2017-01-09 Ställningstagande
2017-01-09 Ställningstagande