OBS: Detta är utgåva 2015.4. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2015-12-30 Vägledning
Lagändring:Second hand-verksamhet lagregleras fr.o.m. 2016-01-01.
2015-12-30 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-29 Vägledning
2015-12-28 Vägledning
2015-12-28 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Ställningstagande
2015-12-22 Ställningstagande
2015-12-22 Utgåvenotis
2015-12-22 Utgåvenotis
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Lagar & förordningar
2015-12-22 Vägledning
Riksdagen har beslutat att rätten till skattereduktion för gåva ska upphöra från den 1 januari 2016. Rätt till skattereduktion för gåva gäller för gåvor till godkända gåvomottagare som ges under 2015.
2015-12-22 Vägledning
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Föreskrift
2015-12-22 Allmänt råd
2015-12-22 Allmänt råd
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-21 Rättsfallskommentar
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Vägledning
Rättsfall: Beskattningsunderlag
2015-12-18 Vägledning
2015-12-18 Lagar & förordningar
2015-12-18 Lagar & förordningar
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-18 Ställningstagande
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Valt räkenskapsår i ett exempel har rättats.
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Vägledning
2015-12-17 Meddelande
2015-12-17 Meddelande
2015-12-17 Vägledning
HFD 1480-15 och 1483-15, personaloptioner och aktier intjänade utomlands och EUF-fördraget
2015-12-17 Vägledning
2015-12-16 Ställningstagande
2015-12-16 Ställningstagande
2015-12-16 Meddelande
2015-12-16 Meddelande
2015-12-16 Lagar & förordningar
2015-12-16 Lagar & förordningar
2015-12-15 Rättsfallskommentar
2015-12-15 Rättsfallskommentar
2015-12-15 Vägledning
2015-12-15 Vägledning
2015-12-15 Lagar & förordningar
2015-12-15 Lagar & förordningar
2015-12-15 Föreskrift
2015-12-15 Föreskrift
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-15 Allmänt råd
2015-12-14 Ställningstagande
2015-12-14 Ställningstagande
2015-12-14 Vägledning
Förtydligande: Rapportering av avslutade konton enligt FATCA-avtalet.
2015-12-14 Vägledning
2015-12-14 Vägledning
Förtydligande
2015-12-14 Vägledning
2015-12-11 Vägledning
Lagändring: Investeraravdrag får inte göras om andelar ägts i företaget innan förvärvet.
2015-12-11 Vägledning
2015-12-11 Meddelande
2015-12-11 Meddelande
2015-12-11 Vägledning
2015-12-11 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Slopad avdragsrätt för förvaltningsutgifter från den 1 januari 2016
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av personal till erkänd aktör av social karaktär
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Vägledning
Höjd schablonintäkt från och med den 1 januari 2016
2015-12-10 Vägledning
2015-12-10 Ställningstagande
2015-12-10 Ställningstagande
2015-12-10 Rättsfallskommentar
2015-12-10 Rättsfallskommentar
2015-12-08 Allmänt råd – aktier
2015-12-08 Allmänt råd – aktier
2015-12-08 Allmänt råd – aktier
2015-12-08 Allmänt råd – aktier
2015-12-07 Allmänt råd
2015-12-07 Allmänt råd
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-07 Föreskrift
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Vägledning
2015-12-04 Ställningstagande
2015-12-04 Ställningstagande
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av luftfartyg för privat respektive annat än privat ändamål
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande: Exempel på vad som avses med användning av skepp och båtar för privat respektive annat än privat ändamål
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för dieselolja med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015).
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Ändring av bestämmelser om skattebefrielse för bensin med inblandning av biodrivmedel (1 december 2015)
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Lagändring: Sänkt energiskattebefrielse vid inblandning av etanol i vissa motorbränslen för gnisttända motorer fr.o.m. den 1 december 2015. .
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Vägledning
Förtydligande om slutbeskedets betydelse.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Rättsfallskommentar
2015-12-03 Vägledning
Servicebyggnader på camping.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-03 Vägledning
Byggnad under ombyggnation klassificeras som i färdigt skick.
2015-12-03 Vägledning
2015-12-02 Vägledning
2015-12-02 Vägledning
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Föreskrift
2015-12-01 Ställningstagande
2015-12-01 Ställningstagande
2015-12-01 Utgåvenotis
2015-12-01 Utgåvenotis
2015-11-30 Vägledning
2015-11-30 Vägledning
2015-11-30 Vägledning
Rättsfall: Förhandsbesked om att tillträde till idrottsligt evenemang inte omfattar deltagaravgiften undanröjs
2015-11-30 Vägledning
2015-11-27 Vägledning
2015-11-27 Vägledning
2015-11-26 Vägledning
Ställningstagande: Vad innebär det att negativ JAU och uppskov enligt övergångsbestämmelserna i punkterna 4, 6 och 7 till SFS 2009:1413 ska återföras med en tiondel per år?
2015-11-26 Vägledning
2015-11-26 Vägledning
2015-11-26 Vägledning
2015-11-26 Meddelande
2015-11-26 Meddelande
2015-11-25 Vägledning
Hyra för skyltreklam.
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Vägledning
Öppenarea ska inte tas med i byggrätten.
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-25 Vägledning
Ställningstagande: Tidning med medföljande vara
2015-11-25 Vägledning
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-25 Ställningstagande
2015-11-24 Vägledning
2015-11-24 Vägledning
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Allmänt råd
2015-11-24 Föreskrift
2015-11-24 Föreskrift
2015-11-24 Meddelande
2015-11-24 Meddelande
2015-11-24 Ställningstagande
2015-11-24 Ställningstagande
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-24 Rättsfallskommentar
2015-11-23 Lagar & förordningar
2015-11-23 Lagar & förordningar
2015-11-23 Allmänt råd
2015-11-23 Allmänt råd
2015-11-23 Vägledning
Nytt ställningstagande: Frågor om negativ ränta på inlåningskonto samt investeringssparkonto.
2015-11-23 Vägledning
2015-11-23 Vägledning
Ställningstagande: Tillhandahållande av tjänster mellan två etableringar inom ett företag när den ena etableringen ingår i en svensk mervärdesskattegrupp
2015-11-23 Vägledning
2015-11-23 Ställningstagande
2015-11-23 Ställningstagande
2015-11-17 Allmänt råd – aktier
2015-11-17 Allmänt råd – aktier
2015-11-17 Allmänt råd – aktier
2015-11-17 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-16 Allmänt råd – aktier
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-12 Lagar & förordningar
2015-11-11 Vägledning
2015-11-11 Vägledning
2015-11-11 Ställningstagande
2015-11-11 Ställningstagande
2015-11-10 Ställningstagande
2015-11-10 Ställningstagande
2015-11-09 Föreskrift
2015-11-09 Föreskrift
2015-11-09 Vägledning
Ny lagtext om att avgående bolagsmans ansvar kan preskriberas
2015-11-09 Vägledning
2015-11-09 Ställningstagande
2015-11-09 Ställningstagande
2015-11-05 Ställningstagande
2015-11-05 Ställningstagande
2015-11-04 Utgåvenotis
2015-11-04 Utgåvenotis
2015-11-03 Ställningstagande
2015-11-03 Ställningstagande
2015-11-03 Utgåvenotis
2015-11-03 Utgåvenotis
2015-11-02 Ställningstagande
2015-11-02 Ställningstagande
2015-10-26 Föreskrift
2015-10-26 Föreskrift
2015-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige
2015-10-26 Vägledning
2015-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige
2015-10-26 Vägledning
2015-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Möjligt att godkännas som representant för sin egen distansförsäljning till Sverige
2015-10-26 Vägledning
2015-10-26 Ställningstagande
2015-10-26 Ställningstagande
2015-10-23 Vägledning
Ställningstagande: Överklagande av utmätningsbeslut efter att beslut om fördelning eller utbetalning har fått laga kraft
2015-10-23 Vägledning
2015-10-23 Ställningstagande
2015-10-23 Ställningstagande
2015-10-20 Ställningstagande
2015-10-20 Ställningstagande
2015-10-16 Vägledning
2015-10-16 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Vägledning
2015-10-15 Utgåvenotis
2015-10-15 Utgåvenotis
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-14 Vägledning
2015-10-01 Allmänt råd – aktier
2015-10-01 Allmänt råd – aktier
2015-10-01 Allmänt råd – aktier
2015-10-01 Allmänt råd – aktier
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-10-01 Rättsfallskommentar
2015-09-29 Vägledning
Kupongskatt ska inte betalas på utdelning till ett Aktiengesellschaft i Liechtenstein
2015-09-29 Vägledning
2015-09-29 Allmänt råd – aktier
2015-09-29 Allmänt råd – aktier
2015-09-28 Vägledning
Förtydligande: Leasing av personbil – användning i mer än ringa omfattning i verksamhet som medför skattskyldighet
2015-09-28 Vägledning
2015-09-28 Allmänt råd – aktier
2015-09-28 Allmänt råd – aktier
2015-09-21 Föreskrift
2015-09-21 Föreskrift
2015-09-18 Ställningstagande
2015-09-18 Ställningstagande
2015-09-18 Vägledning
Ändrat ställningstagande ”Betalning av skattefordran som ingår i en skuldsanering”
2015-09-18 Vägledning
2015-09-16 Vägledning
2015-09-16 Vägledning
2015-09-14 Ställningstagande
2015-09-14 Ställningstagande
2015-09-11 Ställningstagande
2015-09-11 Ställningstagande
2015-09-08 Rättsfallskommentar
2015-09-08 Rättsfallskommentar
2015-09-07 Allmänt råd – aktier
2015-09-07 Allmänt råd – aktier
2015-09-07 Allmänt råd – aktier
2015-09-07 Allmänt råd – aktier
2015-09-07 Vägledning
2015-09-07 Vägledning
2015-09-03 Vägledning
2015-09-03 Vägledning
2015-09-03 Vägledning
Nytt rättsfall om blankning, HFD 2015 ref. 23
2015-09-03 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
Även vid avdrag för mervärdesskatt som en lönekostnad ska delvis befrielse från skattetillägget ges.
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Rättsfallskommentar
2015-09-02 Rättsfallskommentar
2015-09-02 Vägledning
2015-09-02 Vägledning
2015-09-01 Föreskrift
2015-09-01 Föreskrift
2015-09-01 Föreskrift
2015-09-01 Föreskrift
2015-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet
2015-08-27 Vägledning
2015-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Skattereduktion för husarbete – arbetskostnad vid borrning
2015-08-27 Vägledning
2015-08-26 Vägledning
Nytt ställningstagande: Utgifter för dator och telefon i enskild näringsverksamhet.
2015-08-26 Vägledning
2015-08-26 Ställningstagande
2015-08-26 Ställningstagande
2015-08-25 Allmänt råd – aktier
2015-08-25 Allmänt råd – aktier
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Vägledning
Ställningstagande: Avdrag för kupongskatt vid utbetalning till en utländsk förvaltare
2015-08-25 Vägledning
2015-08-25 Allmänt råd – aktier
2015-08-25 Allmänt råd – aktier
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-25 Allmänt råd
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Föreskrift
2015-08-24 Utgåvenotis
2015-08-24 Utgåvenotis
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Vägledning
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-20 Ställningstagande
2015-08-19 Vägledning
Ställningstagande: Danskt AM-bidrag – en utländsk inkomstskatt enligt nordiska skatteavtalet
2015-08-19 Vägledning
2015-08-17 Allmänt råd – aktier
2015-08-17 Allmänt råd – aktier
2015-08-17 Allmänt råd – aktier
2015-08-17 Allmänt råd – aktier
2015-08-17 Vägledning
Ställningstagande: Skattskyldighet för mikroproducenter av el, mervärdesskatt
2015-08-17 Vägledning
2015-08-13 Ställningstagande
2015-08-13 Ställningstagande
2015-08-11 Vägledning
Lagändring: Ändrat belopp för avdrag vid driftavbrott med anledning av ändrad skattesats för skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fr.o.m. den 1 augusti 2015.
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Vägledning
Lagändring: Ny skattesats för skatt på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer fr.o.m. den 1 augusti 2015
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Vägledning
Lagändring: Ny skattesats för skatt på bekämpningsmedel fr.o.m. den 1 augusti 2015
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Vägledning
Lagändring: Ny skattesats för skatt på naturgrus fr.o.m. den 1 augusti 2015
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Ställningstagande
2015-08-11 Ställningstagande
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Vägledning
2015-08-11 Ställningstagande
2015-08-11 Ställningstagande
2015-08-10 Ställningstagande
2015-08-10 Ställningstagande
2015-08-10 Ställningstagande
2015-08-10 Ställningstagande
2015-08-06 Vägledning
Ställningstagande: Barnpassning i kombination med läxläsning
2015-08-06 Vägledning
2015-08-06 Vägledning
Ställningstagande: Barnpassning i kombination med läxläsning
2015-08-06 Vägledning
2015-08-05 Ställningstagande
2015-08-05 Ställningstagande
2015-08-05 Ställningstagande
2015-08-05 Ställningstagande
2015-08-03 Vägledning
Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (egenavgifter)
2015-08-03 Vägledning
2015-08-03 Vägledning
Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (arbetsgivaravgifter)
2015-08-03 Vägledning
2015-07-28 Ställningstagande
2015-07-28 Ställningstagande
2015-07-28 Ställningstagande
2015-07-28 Ställningstagande
2015-07-28 Ställningstagande
2015-07-28 Ställningstagande
2015-07-10 Ställningstagande
2015-07-10 Ställningstagande
2015-07-09 Ställningstagande
2015-07-09 Ställningstagande
2015-07-09 Ställningstagande
2015-07-09 Ställningstagande
2015-07-08 Vägledning
Ställningstagande: Utbetalning från vinstandelsstiftelse omfattas av artikel 15 i modellavtalet
2015-07-08 Vägledning
2015-07-06 Rättsfallskommentar
2015-07-06 Rättsfallskommentar
2015-07-03 Vägledning
2015-07-03 Vägledning
2015-07-03 Vägledning
2015-07-03 Vägledning
2015-07-01 Vägledning
Ställningstagande: Avräkningsbar utländsk skatt när Sverige bara beskattar en del av inkomsterna från en utländsk stat
2015-07-01 Vägledning
2015-07-01 Utgåvenotis
2015-07-01 Utgåvenotis
2015-07-01 Ställningstagande
2015-07-01 Ställningstagande
2015-06-30 Utgåvenotis
2015-06-30 Utgåvenotis
2015-06-29 Ställningstagande
2015-06-29 Ställningstagande
2015-06-29 Vägledning
2015-06-29 Vägledning
2015-06-26 Ställningstagande
2015-06-26 Ställningstagande
2015-06-26 Rättsfallskommentar
2015-06-26 Rättsfallskommentar
2015-06-26 Ställningstagande
2015-06-26 Ställningstagande
2015-06-25 Vägledning
Lagändringar: Ändrade egenavgifter för unga fr.o.m. den 1 augusti 2015
2015-06-25 Vägledning
2015-06-25 Vägledning
2015-06-25 Vägledning
2015-06-25 Ställningstagande
2015-06-25 Ställningstagande
2015-06-23 Vägledning
Ställningstagande: Upphävande av ställningstagandet ”Förbrukning av bränsle i luftfartyg vid utbildning”
2015-06-23 Vägledning
2015-06-23 Ställningstagande
2015-06-23 Ställningstagande
2015-06-22 Allmänt råd – aktier
2015-06-22 Allmänt råd – aktier
2015-06-22 Allmänt råd – aktier
2015-06-22 Allmänt råd – aktier
2015-06-18 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån- nya miljöbilar våren 2015
2015-06-18 Vägledning
2015-06-17 Ställningstagande
2015-06-17 Ställningstagande
2015-06-17 Rättsfallskommentar
2015-06-17 Rättsfallskommentar
2015-06-16 Allmänt råd
2015-06-16 Allmänt råd
2015-06-16 Allmänt råd
2015-06-16 Allmänt råd
2015-06-16 Vägledning
2015-06-16 Vägledning
2015-06-16 Utgåvenotis
2015-06-16 Utgåvenotis
2015-06-15 Föreskrift
2015-06-15 Föreskrift
2015-06-12 Vägledning
Nytt ställningstagande: Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk.
2015-06-12 Vägledning
2015-06-12 Vägledning
Nytt ställningstagande: Statsstöd i form av lägre fastighetsskatt för vindkraftverk- följdfrågor.
2015-06-12 Vägledning
2015-06-12 Ställningstagande
2015-06-12 Ställningstagande
2015-06-11 Vägledning
Förtydligande: Mervärdesskatteskyldiga som redovisar mervärdesskatt för ett beskattningsår i en deklaration.
2015-06-11 Vägledning
2015-06-11 Vägledning
Förtydligande: Mervärdesskatteskyldiga som redovisar mervärdesskatt för ett beskattningsår i en deklaration.
2015-06-11 Vägledning
2015-06-11 Vägledning
Förtydligande: Sökanden har för avsikt att bedriva näringsverksamhet
2015-06-11 Vägledning
2015-06-11 Rättsfallskommentar
2015-06-11 Rättsfallskommentar
2015-06-11 Ställningstagande
2015-06-11 Ställningstagande
2015-06-11 Ställningstagande
2015-06-11 Ställningstagande
2015-06-08 Utgåvenotis
2015-06-08 Utgåvenotis
2015-06-08 Allmänt råd
2015-06-08 Allmänt råd
2015-06-08 Vägledning
2015-06-08 Vägledning
2015-06-08 Vägledning
2015-06-08 Vägledning
2015-06-08 Vägledning
Ny konvention om social trygghet mellan Sverige och Sydkorea
2015-06-08 Vägledning
2015-06-05 Rättsfallskommentar
2015-06-05 Rättsfallskommentar
2015-06-05 Ställningstagande
2015-06-05 Ställningstagande
2015-06-03 Ställningstagande
2015-06-03 Ställningstagande
2015-06-02 Vägledning
Rättsfall: Uttag vid indirekt ägande i svenskt handelsbolag
2015-06-02 Vägledning
2015-06-02 Vägledning
Förtydligande: Infrastrukturavgifter ska behandlas på samma som trängselskatter vid beräkning av bilförmån
2015-06-02 Vägledning
2015-06-02 Vägledning
Infrastrukturavgifter ska behandlas på samma sätt om trängselskatter vid beräkning av bilförmån
2015-06-02 Vägledning
2015-06-02 Ställningstagande
2015-06-02 Ställningstagande
2015-06-01 Utgåvenotis
2015-06-01 Utgåvenotis
2015-06-01 Vägledning
Förtydligande: Vid oinskränkt dispositionsrätt av fritidsbostad eller båt är det årshyran som ska beräknas och ligga till underlag för beskattningen.
2015-06-01 Vägledning
2015-05-29 Vägledning
2015-05-29 Vägledning
2015-05-29 Vägledning
2015-05-29 Vägledning
2015-05-29 Rättsfallskommentar
2015-05-29 Rättsfallskommentar
2015-05-27 Ställningstagande
2015-05-27 Ställningstagande
2015-05-27 Allmänt råd
2015-05-27 Allmänt råd
2015-05-22 Ställningstagande
2015-05-22 Ställningstagande
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Vägledning
2015-05-19 Ställningstagande
2015-05-19 Ställningstagande
2015-05-19 Ställningstagande
2015-05-19 Ställningstagande
2015-05-13 Vägledning
Nytt ställningstagande om undantag från skatteplikt för bikostnad vid import som ersätter tidigare ställningstagande från 2010-12-17
2015-05-13 Vägledning
2015-05-13 Vägledning
Ställningstagande om vem som är skattskyldig för mervärdesskatt vid import när ett tullombud anses handla i eget namn och för egen räkning.
2015-05-13 Vägledning
2015-05-12 Vägledning
2015-05-12 Vägledning
2015-05-11 Vägledning
Ställningstagande: Förmånsbeskattning i fråga om personlig assistents resor med assistansberättigad (brukare)
2015-05-11 Vägledning
2015-05-07 Vägledning
Uppdatering med anledning av nytt ställningstagande om beskattningsland vid tillträde till olika evenemang, mervärdesskatt.
2015-05-07 Vägledning
2015-05-07 Vägledning
Ställningstagande: Motions- och friskvårdsförmåner som tillhandahålls i bostaden
2015-05-07 Vägledning
2015-05-06 Vägledning
Ställningstagande: Arbetsgivares subvention av motion och friskvård i vissa fall
2015-05-06 Vägledning
2015-05-04 Vägledning
Ingen ränteförmån på s.k. förbjudna lån
2015-05-04 Vägledning
2015-05-04 Vägledning
Förändrad nedsättning av socialavgifter för unga (egenavgifter)
2015-05-04 Vägledning
2015-05-04 Vägledning
2015-05-04 Vägledning
2015-05-04 Vägledning
Ändrade egenavgifter för unga fr.o.m. den 1 maj 2015
2015-05-04 Vägledning
2015-05-02 Utgåvenotis
2015-05-02 Utgåvenotis
2015-04-30 Rättsfallskommentar
2015-04-30 Rättsfallskommentar
2015-04-29 Vägledning
Rättelse av skrivfel. Utländska företag som inte är skyldiga att registera filial är inte bokföringsskyldiga.
2015-04-29 Vägledning
2015-04-29 Rättsfallskommentar
2015-04-29 Rättsfallskommentar
2015-04-24 Ställningstagande
2015-04-24 Ställningstagande
2015-04-23 Rättsfallskommentar
2015-04-23 Rättsfallskommentar
2015-04-23 Rättsfallskommentar
2015-04-23 Rättsfallskommentar
2015-04-21 Utgåvenotis
2015-04-21 Utgåvenotis
2015-04-20 Rättsfallskommentar
2015-04-20 Rättsfallskommentar
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-17 Ställningstagande
2015-04-16 Ställningstagande
2015-04-16 Ställningstagande
2015-04-16 Ställningstagande
2015-04-16 Ställningstagande
2015-04-15 Ställningstagande
2015-04-15 Ställningstagande
2015-04-15 Rättsfallskommentar
2015-04-15 Rättsfallskommentar
2015-04-15 Ställningstagande
2015-04-15 Ställningstagande
2015-04-14 Ställningstagande
2015-04-14 Ställningstagande
2015-04-14 Ställningstagande
2015-04-14 Ställningstagande
2015-04-13 Ställningstagande
2015-04-13 Ställningstagande
2015-04-13 Rättsfallskommentar
2015-04-13 Rättsfallskommentar
2015-04-08 Ställningstagande
2015-04-08 Ställningstagande
2015-04-07 Ställningstagande
2015-04-07 Ställningstagande
2015-04-01 Utgåvenotis
2015-04-01 Utgåvenotis
2015-04-01 Allmänt råd – aktier
2015-04-01 Allmänt råd – aktier
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Ställningstagande
2015-04-01 Rättsfallskommentar
2015-04-01 Rättsfallskommentar
2015-03-31 Ställningstagande
2015-03-31 Ställningstagande
2015-03-31 Allmänt råd – aktier
2015-03-31 Allmänt råd – aktier
2015-03-31 Allmänt råd – aktier
2015-03-31 Allmänt råd – aktier
2015-03-26 Ställningstagande
2015-03-26 Ställningstagande
2015-03-26 Ställningstagande
2015-03-26 Ställningstagande
2015-03-24 Ställningstagande
2015-03-24 Ställningstagande
2015-03-20 Ställningstagande
2015-03-20 Ställningstagande
2015-03-20 Ställningstagande
2015-03-20 Ställningstagande
2015-03-18 Ställningstagande
2015-03-18 Ställningstagande
2015-03-18 Ställningstagande
2015-03-18 Ställningstagande
2015-03-17 Ställningstagande
2015-03-17 Ställningstagande
2015-03-13 Vägledning
2015-03-13 Vägledning
2015-03-13 Vägledning
2015-03-13 Vägledning
2015-03-13 Vägledning
2015-03-13 Vägledning
2015-03-12 Rättsfallskommentar
2015-03-12 Rättsfallskommentar
2015-03-10 Utgåvenotis
2015-03-10 Utgåvenotis
2015-03-10 Ställningstagande
2015-03-10 Ställningstagande
2015-03-10 Utgåvenotis
2015-03-10 Utgåvenotis
2015-03-10 Föreskrift
2015-03-10 Föreskrift
2015-03-09 Ställningstagande
2015-03-09 Ställningstagande
2015-03-09 Vägledning
Ny lydelse av 28 § ISKL fr.o.m. den 1 mars 2015
2015-03-09 Vägledning
2015-03-09 Vägledning
Schablonintäkt vid negativ statslåneränta
2015-03-09 Vägledning
2015-03-09 Vägledning
Lagändring: Ny lydelse av 42 kap. 38 § IL fr.o.m. den 1 mars 2015.
2015-03-09 Vägledning
2015-03-04 Ställningstagande
2015-03-04 Ställningstagande
2015-03-02 Allmänt råd – aktier
2015-03-02 Allmänt råd – aktier
2015-03-02 Rättsfallskommentar
2015-03-02 Rättsfallskommentar
2015-02-24 Ställningstagande
2015-02-24 Ställningstagande
2015-02-24 Ställningstagande
2015-02-24 Ställningstagande
2015-02-23 Vägledning
2015-02-23 Vägledning
2015-02-20 Ställningstagande
2015-02-20 Ställningstagande
2015-02-18 Rättsfallskommentar
2015-02-18 Rättsfallskommentar
2015-02-12 Rättsfallskommentar
2015-02-12 Rättsfallskommentar
2015-02-11 Ställningstagande
2015-02-11 Ställningstagande
2015-02-10 Ställningstagande
2015-02-10 Ställningstagande
2015-02-09 Vägledning
2015-02-09 Vägledning
2015-02-05 Vägledning
2015-02-05 Vägledning
2015-02-05 Vägledning
2015-02-05 Vägledning
2015-02-05 Vägledning
HFD – Begränsat skattskyldigs avyttring av bostadsrätt
2015-02-05 Vägledning
2015-02-03 Föreskrift
2015-02-03 Föreskrift
2015-01-29 Ställningstagande
2015-01-29 Ställningstagande
2015-01-29 Ställningstagande
2015-01-29 Ställningstagande
2015-01-26 Allmänt råd
2015-01-26 Allmänt råd
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Allmänt råd – aktier
2015-01-26 Ställningstagande
2015-01-26 Ställningstagande
2015-01-15 Ställningstagande
2015-01-15 Ställningstagande
2015-01-14 Rättsfallskommentar
2015-01-14 Rättsfallskommentar
2015-01-13 Rättsfallskommentar
2015-01-13 Rättsfallskommentar
2015-01-08 Allmänt råd
2015-01-08 Allmänt råd