OBS: Detta är utgåva 2018.9. Visa senaste utgåvan.

Nyheter

Publicerad Kategori Beskrivning
2018-12-21 Vägledning
Rättsfallskommentar: Försäljning av bitcoin ska kapitalvinstbeskattas enligt bestämmelserna om andra tillgångar i 52 kapitlet inkomstskattelagen.
2018-12-21 Vägledning
2018-12-21 Vägledning
Ställningstagande: Vad är ett dödsbo enligt inkomstskattelagen och kupongskattelagen och hur ska det beskattas?
2018-12-21 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Rättsfallskommentar
2018-12-20 Rättsfallskommentar
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2.
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automtiskt informationsutbyte med anledning av FATCA
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av CRS och DAC 2
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Förtydligande: Ett individuellt pensionssparande (IPS) ska redovisas som ett depåkonto när det gäller bestämmelserna med anledning av CRS och DAC 2
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av FATCA-avtalet
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Lagändring: Ändrade regler avseende automatiskt informationsutbyte med anledning av FATCA-avtalet
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Förtydligande: Ett individuellt pensionssparande (IPS) ska redovisas som ett depåkonto när det gäller bestämmelserna med anledning av FATCA-avtalet
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
Startavgifter som en idrottsförening betalar för sina medlemmar är ofta skattefria.
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Vägledning
2018-12-20 Rättsfallskommentar
2018-12-20 Rättsfallskommentar
2018-12-19 Vägledning
2018-12-19 Vägledning
2018-12-19 Vägledning
2018-12-19 Vägledning
2018-12-19 Vägledning
Rättsfall: Tillträde till visning av oredigerade inspelningar av kulturella föreställningar i efterhand omfattas av skattesatsen 6 procent.
2018-12-19 Vägledning
2018-12-18 Vägledning
Rättsfall: Tillträde till visningar av en oredigerad inspelning av en kulturell föreställning i efterhand omfattas av skattesatsen 6 procent.
2018-12-18 Vägledning
2018-12-18 Vägledning
Ställningstagande: Redovisning av förmåner i arbetsgivardeklaration
2018-12-18 Vägledning
2018-12-18 Vägledning
Lagändring: En beskattningslandströskel för elektroniska tjänster införs den 1 januari 2019
2018-12-18 Vägledning
2018-12-18 Vägledning
Lagändring: Presumtionsreglerna vid försäljning av elektroniska tjänster ändras från den 1 januari 2019
2018-12-18 Vägledning
2018-12-18 Ställningstagande
2018-12-18 Ställningstagande
2018-12-18 Ställningstagande
2018-12-18 Ställningstagande
2018-12-18 Ställningstagande
2018-12-18 Ställningstagande
2018-12-17 Rättsfallskommentar
2018-12-17 Rättsfallskommentar
2018-12-17 Vägledning
Föreskrift: Undantag från skyldigheter som gäller kassaregister och avser lotterier och skicklighetsspel på en offentlig nöjestillställning
2018-12-17 Vägledning
2018-12-17 Vägledning
Föreskrift: Undantag från skyldigheter som gäller kassaregister
2018-12-17 Vägledning
2018-12-17 Allmänt råd – aktier
2018-12-17 Allmänt råd – aktier
2018-12-17 Allmänt råd – aktier
2018-12-17 Allmänt råd – aktier
2018-12-17 Allmänt råd
2018-12-17 Allmänt råd
2018-12-17 Allmänt råd
2018-12-17 Allmänt råd
2018-12-17 Allmänt råd
2018-12-17 Allmänt råd
2018-12-17 Föreskrift
2018-12-17 Föreskrift
2018-12-17 Föreskrift
2018-12-17 Föreskrift
2018-12-17 Föreskrift
2018-12-17 Föreskrift
2018-12-17 Ställningstagande
2018-12-17 Ställningstagande
2018-12-17 Lagar & förordningar
2018-12-17 Lagar & förordningar
2018-12-14 Vägledning
Meddelande: Kvarskrivning ersätts av skydda folkbokföring. 16 § FOL får ny lydelse den januari 2019
2018-12-14 Vägledning
2018-12-14 Vägledning
2018-12-14 Vägledning
2018-12-14 Vägledning
Förtydligande: Det synsätt som framgår av HFD 2016 ref. 63 I och II kan även vara tillämpligt på intäkter och avdrag i en näringsverksamhet
2018-12-14 Vägledning
2018-12-13 Vägledning
2018-12-13 Vägledning
2018-12-13 Vägledning
Ställningstagande: Tillämpning av skatteavtal på utbetalning från privat pensionsförsäkring som tidigare varit tjänstepensionsförsäkring eller tvärtom.
2018-12-13 Vägledning
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Föreskrift
2018-12-13 Ställningstagande
2018-12-13 Ställningstagande
2018-12-13 Vägledning
Rättsfall: Paintball är idrott
2018-12-13 Vägledning
2018-12-13 Vägledning
2018-12-13 Vägledning
2018-12-13 Ställningstagande
2018-12-13 Ställningstagande
2018-12-12 Vägledning
2018-12-12 Vägledning
2018-12-12 Vägledning
2018-12-12 Vägledning
2018-12-11 Föreskrift
2018-12-11 Föreskrift
2018-12-11 Vägledning
Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats
2018-12-11 Vägledning
2018-12-11 Vägledning
Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats
2018-12-11 Vägledning
2018-12-10 EU-författning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/273 av den 11 december 2017 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 vad gäller ordningen för tillstånd för plantering av vinstockar, vinodlingsregistret, följedokument och certifiering, register över mottagna och avsända leveranser, obligatoriska deklarationer, anmälningar och offentliggörande av anmäld information, komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller relevanta kontroller och sanktioner, ändring av kommissionens förordningar (EG) nr 555/2008, (EG) nr 606/2009 och (EG) nr 607/2009 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 436/2009 och kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/560 EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med beaktande
2018-12-10 EU-författning
2018-12-10 Allmänt råd
2018-12-10 Allmänt råd
2018-12-10 Allmänt råd
2018-12-10 Allmänt råd
2018-12-10 Allmänt råd
2018-12-10 Allmänt råd
2018-12-10 Allmänt råd – aktier
2018-12-10 Allmänt råd – aktier
2018-12-10 Allmänt råd – aktier
2018-12-10 Allmänt råd – aktier
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Ställningstagande
2018-12-10 Ställningstagande
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Föreskrift
2018-12-10 Ställningstagande
2018-12-10 Ställningstagande
2018-12-07 Vägledning
2018-12-07 Vägledning
2018-12-07 Vägledning
2018-12-07 Vägledning
2018-12-07 Vägledning
2018-12-07 Vägledning
2018-12-07 Vägledning
Ställningstagande: Principen om förbud mot förfarandemissbruk
2018-12-07 Vägledning
2018-12-06 Vägledning
Ställningstagande: Fakturering och redovisning av vouchrar
2018-12-06 Vägledning
2018-12-06 Vägledning
Ställningstagande: Fakturering och redovisning av vouchrar
2018-12-06 Vägledning
2018-12-06 Vägledning
Rättsfall: Högsta domstolen klargör vad som menas med att ”återkommande ta emot uppdrag” i en närståendes verksamhet. Överträdelse av näringsförbud har även ansetts vara ett artbrott.
2018-12-06 Vägledning
2018-12-06 Vägledning
Rättsfall: Näringsförbud har varit påkallat från allmän synpunkt även om de undandragna beloppen avseende skatter och avgifter vid varje redovisningstillfälle inte varit påtagligt stora.
2018-12-06 Vägledning
2018-12-06 Ställningstagande
2018-12-06 Ställningstagande
2018-12-05 Vägledning
2018-12-05 Vägledning
2018-12-05 Vägledning
Ställningstagande: Brister i fakturans innehåll
2018-12-05 Vägledning
2018-12-05 Ställningstagande
2018-12-05 Ställningstagande
2018-12-05 Vägledning
Förtydligande: Ett fiktivt avdrag för egenavgifter får kvittas mot den skattetilläggsgrundande höjningen när skattetillägget beräknas på fiktiv skatt
2018-12-05 Vägledning
2018-12-05 Ställningstagande
2018-12-05 Ställningstagande
2018-12-05 Utgåvenotis
2018-12-05 Utgåvenotis
2018-12-04 Vägledning
Förtydligande: Det är inte alla balansposter som har lämnats i inkomstdeklarationen för föregående beskattningsår som utgör avstämningsuppgifter
2018-12-04 Vägledning
2018-12-04 Vägledning
Förtydligande: Avsaknad av en avstämningsuppgift kan inte vara en avstämningsuppgift
2018-12-04 Vägledning
2018-12-04 Vägledning
Ställningstagande: Transaktioner med virtuella valutor
2018-12-04 Vägledning
2018-12-03 Rättsfallskommentar
2018-12-03 Rättsfallskommentar
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Vägledning
Ställningstagande: Undantag från skatteplikt för krigsfartyg
2018-12-03 Vägledning
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Ställningstagande
2018-12-03 Vägledning
Förtydligande: Läkemedelsförmånsersättning - tredjemansbetalning
2018-12-03 Vägledning
2018-11-30 Vägledning
2018-11-30 Vägledning
2018-11-30 Vägledning
Lagändring: Den nya spellagen innebär förändrad beskattning för spelare från och med 1 januari 2019
2018-11-30 Vägledning
2018-11-30 Vägledning
Lagändring: Den nya spellagen innebär förändrad beskattning för spelare från och med 1 januari 2019
2018-11-30 Vägledning
2018-11-30 Vägledning
Ställningstagande:Vouchrar
2018-11-30 Vägledning
2018-11-30 Vägledning
Ställningstagande: Vouchrar
2018-11-30 Vägledning
2018-11-29 Vägledning
Värdering av fordringar vid IFRS 9.
2018-11-29 Vägledning
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-29 Ställningstagande
2018-11-26 Vägledning
2018-11-26 Vägledning
2018-11-26 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – korrigering av bilkoder för 2018
2018-11-26 Vägledning
2018-11-26 Ställningstagande
2018-11-26 Ställningstagande
2018-11-26 Lagar & förordningar
2018-11-26 Lagar & förordningar
2018-11-26 Vägledning
2018-11-26 Vägledning
2018-11-26 Allmänt råd – aktier
2018-11-26 Allmänt råd – aktier
2018-11-26 Allmänt råd – aktier
2018-11-26 Allmänt råd – aktier
2018-11-26 Allmänt råd
2018-11-26 Allmänt råd
2018-11-26 Ställningstagande
2018-11-26 Ställningstagande
2018-11-26 Ställningstagande
2018-11-26 Ställningstagande
2018-11-21 Lagar & förordningar
2018-11-21 Lagar & förordningar
2018-11-21 Lagar & förordningar
2018-11-21 Lagar & förordningar
2018-11-21 Ställningstagande
2018-11-21 Ställningstagande
2018-11-20 Lagar & förordningar
2018-11-20 Lagar & förordningar
2018-11-20 Ställningstagande
2018-11-20 Ställningstagande
2018-11-19 Vägledning
Ställningstagande: Kapitalvinstbeskattning vid förändring av bostadsrätt
2018-11-19 Vägledning
2018-11-19 Vägledning
Förtydligande: Bestämmelsen i 5 kap. 2 a § 1 ML ska tolkas utifrån att samtliga medlemsstater har infört bestämmelser som motsvarar artikel 33-34 i mervärdesskattedirektivet.
2018-11-19 Vägledning
2018-11-19 Ställningstagande
2018-11-19 Ställningstagande
2018-11-16 Rättsfallskommentar
2018-11-16 Rättsfallskommentar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-16 Lagar & förordningar
2018-11-15 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare - Periodiseringsfond
2018-11-15 Vägledning
2018-11-15 Ställningstagande
2018-11-15 Ställningstagande
2018-11-14 Vägledning
2018-11-14 Vägledning
2018-11-14 Vägledning
Ställningstagande: Beräkning av fordonsskatt för etappvis färdigbyggda husbilar
2018-11-14 Vägledning
2018-11-14 Vägledning
Förtydligande: Uthyrning av personal till den som utför en estetisk operation omfattas inte av undantaget för sjukvård
2018-11-14 Vägledning
2018-11-14 Ställningstagande
2018-11-14 Ställningstagande
2018-11-14 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätt lastbil beskattningsår 2019
2018-11-14 Vägledning
2018-11-14 Ställningstagande
2018-11-14 Ställningstagande
2018-11-13 Vägledning
2018-11-13 Vägledning
2018-11-13 Vägledning
Ställningstagande: Återbetalning av näringsbidrag
2018-11-13 Vägledning
2018-11-13 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av portföljförvaltning var ett enda tillhandahållande som inte var undantaget från mervärdesskatt
2018-11-13 Vägledning
2018-11-13 Vägledning
Förtydligande: Tolkningen av ett handelsbolag där en fysisk person ska beskattas för resultatet.
2018-11-13 Vägledning
2018-11-13 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att tillhandahållande av portföljförvaltning var ett enda tillhandahållande
2018-11-13 Vägledning
2018-11-12 Vägledning
Förtydligande: De finansiella institutens granskning enligt CRS med anledning av förekomsten av CBI/RBI.
2018-11-12 Vägledning
2018-11-12 Vägledning
2018-11-12 Vägledning
2018-11-12 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare – Expansionsfond och räntefördelning
2018-11-12 Vägledning
2018-11-12 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av i utlandet delägarbeskattade juridiska personer och deras delägare - Periodiseringsfond
2018-11-12 Vägledning
2018-11-12 Allmänt råd – aktier
2018-11-12 Allmänt råd – aktier
2018-11-12 Allmänt råd – aktier
2018-11-12 Allmänt råd – aktier
2018-11-12 Ställningstagande
2018-11-12 Ställningstagande
2018-11-09 Vägledning
Rättsfall: Fråga om när en betalningstransaktion ska anses ha skett vid tillämpning av 3 kap. 1 och 2 §§ Konkurslagen när den utförs med utnyttjande av checkräkningskredit respektive innestående kontomedel.
2018-11-09 Vägledning
2018-11-09 Ställningstagande
2018-11-09 Ställningstagande
2018-11-08 Vägledning
2018-11-08 Vägledning
2018-11-08 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs
2018-11-08 Vägledning
2018-11-08 Vägledning
Lagändring: Skattereduktion för fackföreningsavgift återinförs
2018-11-08 Vägledning
2018-11-07 Ställningstagande
2018-11-07 Ställningstagande
2018-11-07 Vägledning
Förtydligande: Det generella undantaget från skyldigheten att använda kassaregister vid viss biljettförsäljning förlängs inte
2018-11-07 Vägledning
2018-11-06 Vägledning
2018-11-06 Vägledning
2018-11-06 Rättsfallskommentar
2018-11-06 Rättsfallskommentar
2018-11-06 Vägledning
Rättsfallkommentar: Stiftarens skattskyldighet till kupongskatt för utdelning efter det att aktier överförts till en trust
2018-11-06 Vägledning
2018-11-05 Vägledning
Rättsfall: Mervärdesskattesats för krydda i kruka
2018-11-05 Vägledning
2018-11-05 Vägledning
Rättsfall: Högsta förvaltningsdomstolen har ansett att försäljning av s.k. upplevelsekort var skattepliktig omsättning
2018-11-05 Vägledning
2018-11-05 Vägledning
Förtydligande: Även städning och rengöring kan vara rotarbete
2018-11-05 Vägledning
2018-11-05 Vägledning
Förtydligande: Rengöring är inte alltid ett rutarbete
2018-11-05 Vägledning
2018-11-05 Föreskrift
2018-11-05 Föreskrift
2018-11-05 Föreskrift
2018-11-05 Föreskrift
2018-11-02 Vägledning
Ställningstagande: Gränsdragningen mellan skattepliktig och skattefri förmån vad gäller rehabilitering, förebyggande vård och företagshälsovård
2018-11-02 Vägledning
2018-11-02 Rättsfallskommentar
2018-11-02 Rättsfallskommentar
2018-11-01 Vägledning
2018-11-01 Vägledning
2018-11-01 Vägledning
2018-11-01 Vägledning
2018-11-01 Vägledning
2018-11-01 Vägledning
2018-10-31 Utgåvenotis
2018-10-31 Utgåvenotis
2018-10-30 Ställningstagande
2018-10-30 Ställningstagande
2018-10-30 Vägledning
Förtydligande: Tillägg, för att avdragsbegränsningarna för ingående skatt enligt 8 kap. 15 och 16 §§ ML inte ska gälla, krävs att körkortsutbildningen är skattepliktig
2018-10-30 Vägledning
2018-10-30 Vägledning
Rättelse: Texten om när schablonregeln om avdragsrätt för ingående skatt på bilhyra inte gäller, rättas så att den överensstämmer med 8 kap. 16 § andra stycket ML
2018-10-30 Vägledning
2018-10-29 Föreskrift
2018-10-29 Föreskrift
2018-10-29 Ställningstagande
2018-10-29 Ställningstagande
2018-10-29 Vägledning
2018-10-29 Vägledning
2018-10-29 Vägledning
Förtydligande: Lagen om beräkning av lagstadgad tid är tillämplig vid anslutningsöverklagande.
2018-10-29 Vägledning
2018-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Social omsorg
2018-10-26 Vägledning
2018-10-26 Vägledning
Förhandsbesked: Personlig assistans
2018-10-26 Vägledning
2018-10-26 Vägledning
2018-10-26 Vägledning
2018-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av vårdpersonal
2018-10-26 Vägledning
2018-10-26 Vägledning
Ställningstagande: Uthyrning av vårdpersonal
2018-10-26 Vägledning
2018-10-26 Rättsfallskommentar
2018-10-26 Rättsfallskommentar
2018-10-25 Ställningstagande
2018-10-25 Ställningstagande
2018-10-25 Ställningstagande
2018-10-25 Ställningstagande
2018-10-23 Vägledning
Förtydligande: Beräkning av antal brister vid ansökan och återkallelse av godkännande för F-skatt när det gäller skattetillägg
2018-10-23 Vägledning
2018-10-23 Vägledning
Förtydligande: För att godkännas för F-skatt måste näringsverksamheten bedrivas fysiskt i Sverige
2018-10-23 Vägledning
2018-10-22 Vägledning
Förtydligande: När uppkommer statens fordran på återkrav av ingående mervärdesskatt?
2018-10-22 Vägledning
2018-10-22 Allmänt råd – aktier
2018-10-22 Allmänt råd – aktier
2018-10-22 Ställningstagande
2018-10-22 Ställningstagande
2018-10-22 Allmänt råd – aktier
2018-10-22 Allmänt råd – aktier
2018-10-22 Ställningstagande
2018-10-22 Ställningstagande
2018-10-22 Ställningstagande
2018-10-22 Ställningstagande
2018-10-22 Föreskrift
2018-10-22 Föreskrift
2018-10-22 Vägledning
Förtydligande: Aktiv eller passiv näringsverksamhet vid återföring av periodiseringsfonder och avstämning av egenavgifter
2018-10-22 Vägledning
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-19 Ställningstagande
2018-10-18 Vägledning
Lagändring: Uppskov med kapitalvinsten kan medges vid avyttring av privatbostad på grund av betydande samhällsförflyttning
2018-10-18 Vägledning
2018-10-18 Vägledning
2018-10-18 Vägledning
2018-10-18 Vägledning
2018-10-18 Vägledning
2018-10-18 Vägledning
Ställningstagande: Deklarationsskyldighet för utländska juridiska personer som motsvarar svenska aktiebolag
2018-10-18 Vägledning
2018-10-18 Vägledning
Förtydligande: Skatteverket kan fatta kvittningsbeslut även om kontohavaren begärt en utbetalningsspärr på skattekontot
2018-10-18 Vägledning
2018-10-17 Vägledning
Rättsfall: Hur lagen om preskription av skattefordringar m.m. förhåller sig till EUF-fördraget
2018-10-17 Vägledning
2018-10-17 Vägledning
Rättsfall: Ersättning för kostnader i mål om preskriptionsförlängning
2018-10-17 Vägledning
2018-10-16 Ställningstagande
2018-10-16 Ställningstagande
2018-10-16 Allmänt råd – aktier
2018-10-16 Allmänt råd – aktier
2018-10-16 Allmänt råd – aktier
2018-10-16 Allmänt råd – aktier
2018-10-12 Vägledning
Förtydligande: De lån som en köpare övertar av en säljare vid överlåtelse av en fastighet räknas som en del av ersättningen
2018-10-12 Vägledning
2018-10-12 Vägledning
Förtydligande: De lån som en köpare övertar av en säljare vid överlåtelse av en bostadsrätt räknas som en del av ersättningen
2018-10-12 Vägledning
2018-10-12 Lagar & förordningar
2018-10-12 Lagar & förordningar
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Allmänt råd – aktier
2018-10-08 Vägledning
Ställningstagande: Synnerliga skäl att undanta två bilar från trängselskatteplikt vid familjehemsplacering
2018-10-08 Vägledning
2018-10-05 Vägledning
Förtydligande: Hävning av det verkställighetsförbud som gäller under skuldsanering
2018-10-05 Vägledning
2018-10-04 Vägledning
Sakområdet Kraftverksbyggnad 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019.
2018-10-04 Vägledning
2018-10-03 Rättsfallskommentar
2018-10-03 Rättsfallskommentar
2018-10-03 Utgåvenotis
2018-10-03 Utgåvenotis
2018-10-02 Vägledning
Ändring: Avdraget för förslitning vid biluthyrning har ändrats från 7 kr per mil till 9 kr per mil
2018-10-02 Vägledning
2018-10-01 Ställningstagande
2018-10-01 Ställningstagande
2018-10-01 Föreskrift
2018-10-01 Föreskrift
2018-09-28 Ställningstagande
2018-09-28 Ställningstagande
2018-09-28 Lagar & förordningar
2018-09-28 Lagar & förordningar
2018-09-28 Lagar & förordningar
2018-09-28 Lagar & förordningar
2018-09-27 Vägledning
Förtydligande: Det är fråga om en särskild investeringsfond om fyra kriterier är uppfyllda
2018-09-27 Vägledning
2018-09-27 Vägledning
2018-09-27 Vägledning
2018-09-27 Ställningstagande
2018-09-27 Ställningstagande
2018-09-26 Vägledning
Förtydligande: Beskattning av produkter som en influerare säljer vidare
2018-09-26 Vägledning
2018-09-25 Vägledning
Förtydligande: Konkursansökan när gäldenären har begärt anstånd med betalning av skatten
2018-09-25 Vägledning
2018-09-25 Vägledning
Förtydligande: Kvittning vid skuldsanering
2018-09-25 Vägledning
2018-09-25 Vägledning
Förtydligande: När ska skatteverket genomföra kvittning för andra statliga fordringar än skatter?
2018-09-25 Vägledning
2018-09-25 Vägledning
Förtydligande: Fast driftställe föreligger enligt intern rätt men inte enligt skatteavtal
2018-09-25 Vägledning
2018-09-24 Vägledning
Förtydligande: Underlag för skattereduktion för fackföreningsavgift
2018-09-24 Vägledning
2018-09-19 Vägledning
2018-09-19 Vägledning
2018-09-19 Vägledning
2018-09-19 Vägledning
2018-09-19 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärd ska anses överföra el som denne låter ingå ospecificerad i hyran
2018-09-19 Vägledning
2018-09-19 Vägledning
Ställningstagande: Den som förfogar över den utrustning i datorhallen som elen förbrukas i ska anses förbruka elen
2018-09-19 Vägledning
2018-09-19 Ställningstagande
2018-09-19 Ställningstagande
2018-09-19 Ställningstagande
2018-09-19 Ställningstagande
2018-09-19 Rättsfallskommentar
2018-09-19 Rättsfallskommentar
2018-09-17 Föreskrift
2018-09-17 Föreskrift
2018-09-14 Vägledning
Ny sida om KN-nummer
2018-09-14 Vägledning
2018-09-14 Utgåvenotis
2018-09-14 Utgåvenotis
2018-09-13 Vägledning
Vägledning från OECD om svårvärderade immateriella tillgångar (HTVI)
2018-09-13 Vägledning
2018-09-13 Ställningstagande
2018-09-13 Ställningstagande
2018-09-10 Vägledning
2018-09-10 Vägledning
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-10 Allmänt råd – aktier
2018-09-07 Rättsfallskommentar
2018-09-07 Rättsfallskommentar
2018-09-07 Vägledning
Sakområdet Hyreshus och ägarlägenheter 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019.
2018-09-07 Vägledning
2018-09-07 Utgåvenotis
2018-09-07 Utgåvenotis
2018-09-06 Vägledning
Sidorna om arbetsgivardeklaration på individnivå från 1 januari 2019 har tillkommit
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Ny sida om kooperativa hyresrättsföreningar
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Ställningstagande: Tillgång till lokal för kortare tid som en del av ett enda sammansatt tillhandahållande
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Sakområdet Specialbyggnad 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019.
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Sakområdet Industri och övrig byggnad 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019.
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Sakområdet Täkt 2019 har tillkommit med anledning av taxeringen 2019.
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Lagändring: En ny bestämmelse om vårdnad genom adoption trädde i kraft den 1 september 2018
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Lagändring: En ny lag med bestämmelser om erkännande av utländska adoptionsbeslut trädde i kraft den 1 september 2018.
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Vägledning
Lagändring: Nya bestämmelser om svensk adoption trädde i kraft den 1 september 2018
2018-09-06 Vägledning
2018-09-06 Ställningstagande
2018-09-06 Ställningstagande
2018-09-06 Utgåvenotis
2018-09-06 Utgåvenotis
2018-09-04 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ränta på återbetald kupongskatt
2018-09-04 Vägledning
2018-09-04 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av utländska socialförsäkringspensioner
2018-09-04 Vägledning
2018-08-31 Vägledning
Sidan Förutsättningar för att ta ut kontrollavgift har skrivits om på grund av att fler branscher nu ska föra personalliggare
2018-08-31 Vägledning
2018-08-31 Vägledning
Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – begreppet verksam
2018-08-31 Vägledning
2018-08-31 Vägledning
Ställningstagande: Personalliggare i verksamhetslokaler – arbete på annan plats än i den ordinarie verksamhetslokalen
2018-08-31 Vägledning
2018-08-30 Vägledning
Förtydligande: Minnesanteckningar som tas om hand för arkivering är allmänna handlingar
2018-08-30 Vägledning
2018-08-30 Vägledning
Rättsfall: Frågor och svar i rättsavdelningens interna ärendehanteringssystem, Pärlan, är minnesanteckningar
2018-08-30 Vägledning
2018-08-30 Vägledning
Förtydligande: Minnesanteckningar är normalt inte allmänna handlingar
2018-08-30 Vägledning
2018-08-30 Vägledning
2018-08-30 Vägledning
2018-08-30 Vägledning
Rättsfall: Styrelseledamöters ansvar enligt ABL för ett konkursbolags förpliktelser
2018-08-30 Vägledning
2018-08-29 Vägledning
Sidan Vinstdelningsmetoden (PSM) har skrivits om med anledning av uppdaterade riktlinjer från OECD
2018-08-29 Vägledning
2018-08-28 Ställningstagande
2018-08-28 Ställningstagande
2018-08-28 Rättsfallskommentar
2018-08-28 Rättsfallskommentar
2018-08-28 Vägledning
Rättelse från:arbetstillstånd till: uppehållstillstånd
2018-08-28 Vägledning
2018-08-28 Vägledning
Rättelse av skrivfel från: arbetstillståndet till: uppehållstillståndet
2018-08-28 Vägledning
2018-08-28 Vägledning
Förtydligande: Förutsättningarna för dubbel bosättning ändras efter två-årsgränsen
2018-08-28 Vägledning
2018-08-28 Vägledning
Förtydligande: En makes eller sambos sjukskrivning eller föräldraledighet jämställs med förvärvsverksamhet när det gäller avdrag vid dubbel bosättning.
2018-08-28 Vägledning
2018-08-28 Vägledning
2018-08-28 Vägledning
2018-08-27 Vägledning
Lagändring: Ett personligt betalningsansvar införs vid upplösning av en ekonomiskt förening genom förenklad avveckling
2018-08-27 Vägledning
2018-08-27 Vägledning
Lagändring: Det personliga betalningsansvaret för styrelseledamöter i en ekonomisk förening begränsas något
2018-08-27 Vägledning
2018-08-27 Vägledning
Ställningstagande: Överlåtelse av tillgångar som har köpts utan rätt till avdrag för ingående skatt
2018-08-27 Vägledning
2018-08-24 Ställningstagande
2018-08-24 Ställningstagande
2018-08-24 Vägledning
2018-08-24 Vägledning
2018-08-24 Vägledning
Lagändring: Skatteverket ska alltid få en underrättelse om kallelse på okända borgenärer
2018-08-24 Vägledning
2018-08-24 Vägledning
Rättsfall: Preskription av skattefordringar vid konkurs
2018-08-24 Vägledning
2018-08-23 Vägledning
Ställningstagande: Återbetalning av skatt på bränsle och el som förbrukats för att framställa värme eller kyla för vissa verksamheter
2018-08-23 Vägledning
2018-08-22 Ställningstagande
2018-08-22 Ställningstagande
2018-08-22 Vägledning
2018-08-22 Vägledning
2018-08-22 Vägledning
Ställningstagande: Är de särskilda bestämmelserna om skattelättnader för personaloptioner tillämpliga när den anställda genom en personaloption ges en rätt att i framtiden förvärva teckningsoptioner?
2018-08-22 Vägledning
2018-08-22 Vägledning
2018-08-22 Vägledning
2018-08-22 Ställningstagande
2018-08-22 Ställningstagande
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd – aktier
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Allmänt råd
2018-08-20 Föreskrift
2018-08-20 Föreskrift
2018-08-20 Föreskrift
2018-08-20 Föreskrift
2018-08-20 Ställningstagande
2018-08-20 Ställningstagande
2018-08-17 Vägledning
Rättsfall: Tjänster som består i att begära att en bank överför penningbelopp mellan bankkonton ansågs vara administrativa
2018-08-17 Vägledning
2018-08-17 Vägledning
2018-08-17 Vägledning
2018-08-17 Vägledning
2018-08-17 Vägledning
2018-08-16 Vägledning
Lagändring: Möjligheten att rätta en oriktig uppgift och undgå skattetillägg kan under vissa förutsättningar tidsbegränsas när Skatteverket har beslutat om att genomföra en generell kontroll
2018-08-16 Vägledning
2018-08-16 Vägledning
Lagändring: Begreppet ”generell kontroll” framgår numera av lagtexten
2018-08-16 Vägledning
2018-08-16 Lagar & förordningar
2018-08-16 Lagar & förordningar
2018-08-16 Lagar & förordningar
2018-08-16 Lagar & förordningar
2018-08-16 Vägledning
Förtydligande: Uttag av tjänst
2018-08-16 Vägledning
2018-08-16 Vägledning
Förtydligande: Överlåtelse av annan tillgång än pengar
2018-08-16 Vägledning
2018-08-15 Vägledning
Förtydligande: Uppdrag som utförs innan avtal tecknats med ett egenanställningsföretag är inte tillhandahållet av egenanställningsföretaget
2018-08-15 Vägledning
2018-08-14 Vägledning
Förtydligande: Alla typer av yoga är inte idrottslig verksamhet enligt ML
2018-08-14 Vägledning
2018-08-09 Vägledning
Förtydligande: Nattraktamente enligt schablon
2018-08-09 Vägledning
2018-08-09 Vägledning
Nya sidor om dataskydd i Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet
2018-08-09 Vägledning
2018-08-07 Utgåvenotis
2018-08-07 Utgåvenotis
2018-08-06 Lagar & förordningar
2018-08-06 Lagar & förordningar
2018-07-13 Vägledning
2018-07-13 Vägledning
2018-07-11 Vägledning
Ställningstagande: Användning av luftfartyg av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning
2018-07-11 Vägledning
2018-07-11 Vägledning
Ställningstagande: Användning av skepp och båtar av en offentlig myndighet eller för en offentlig myndighets räkning
2018-07-11 Vägledning
2018-07-11 Ställningstagande
2018-07-11 Ställningstagande
2018-07-09 Vägledning
Rättsfall: Det är inte tillräckligt att utomstående erhåller mer än 30 procent av utdelade belopp, även ägandet ska vara mints 30 procent.
2018-07-09 Vägledning
2018-07-09 Ställningstagande
2018-07-09 Ställningstagande
2018-07-06 Vägledning
Förhandsbesked: Beskattning av skogskonto vid arv
2018-07-06 Vägledning
2018-07-06 Vägledning
2018-07-06 Vägledning
2018-07-06 Rättsfallskommentar
2018-07-06 Rättsfallskommentar
2018-07-06 Vägledning
2018-07-06 Vägledning
2018-07-06 Vägledning
Rättsfall: Fråga om en arbetsgivares utfästelse om avgångspension ryms inom en allmän pensionsplan
2018-07-06 Vägledning
2018-07-06 Rättsfallskommentar
2018-07-06 Rättsfallskommentar
2018-07-06 Vägledning
Ny lag om ekonomiska föreningarSidorna om ekonomiska föreningar har uppdaterats med anledning av den nya lagen om ekonomiska föreningar
2018-07-06 Vägledning
2018-07-04 Vägledning
Lagändring: Tredjemansföreläggande vid återbetalning av nikotinskatt
2018-07-04 Vägledning
2018-07-04 Vägledning
Lagändring: Tredjemansföreläggande av fysisk person eller dödsbo
2018-07-04 Vägledning
2018-07-04 Vägledning
Lagändring: Föreläggande vid återbetalning av nikotinskatt
2018-07-04 Vägledning
2018-07-04 Vägledning
Rättsfall: Överföring av resultatet i kommissionärsverksamhet
2018-07-04 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Ställningstagande: Geografisk avgränsning av oceanfartsområdet i 3 kap. 12 § IL.
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Sidan om överklagande av beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Sidan om omprövning av beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Sidan om beslut om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter har tillkommit
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Förtydligande: Omvänd credit i skatteavtalet med Schweiz
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Ställningstagande
2018-07-03 Ställningstagande
2018-07-03 Vägledning
Lagändring: Skyldighet för Skatteverket att anmäla folkbokföringsbrott
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Sidan om kontrolluppgifter för fackföreningsavgifter har tillkommit
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Sidan om skattereduktion för fackföreningsavgift har tillkommit
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Lagändring: En ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott trädde i kraft den 1 juli 2018
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Vägledning
Lagändring: En ny straffbestämmelse om folkbokföringsbrott trädde i kraft den 1 juli 2018
2018-07-03 Vägledning
2018-07-03 Utgåvenotis
2018-07-03 Utgåvenotis
2018-07-02 Vägledning
Lagändring: Den nya förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft den 1 juli 2018 saknar motsvarighet till 30 § i den äldre förvaltningslagen (1986:223).
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
Lagändring: Begreppet myndighetsutövning används inte i nya förvaltningslagen
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
Lagändring: Den som har ansökt om godkännande som lagerhållare enligt lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter får revideras
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
Lagändring: Skatteverket ska underrätta om ett beslut så snart som möjligt
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
2018-07-02 Vägledning
2018-07-01 Vägledning
Skatteverket har rätt att göra kontrollbesök
2018-07-01 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
Lagändring: Skatteverket ska alltid få en underrättelse om kallelse på okända borgenärer
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
Lagändring: Ett förenklat avvecklingsförfarande införs för ekonomiska föreningar
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
Lagändring: Tidsfristen förlängs för ansökan om likvidation när medlemsantalet är för lågt
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
Lagändring: Utökade möjligheter för Bolagsverket att besluta om tvångslikvidation för ekonomiska föreningar
2018-06-29 Vägledning
2018-06-29 Vägledning
Lagändring: Ny likvidationsgrund införs för ekonomiska föreningar
2018-06-29 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
Rättsfall: FN:s pensionsfond uppfyller villkoren för att anses vara en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL
2018-06-28 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
Förtydligande: Hur 1 c § LTS ska läsas
2018-06-28 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
Förtydligande: Bil som är tillverkad 2017 eller tidigare som tas i trafik den 1 juli 2018 eller senare
2018-06-28 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
2018-06-28 Vägledning
2018-06-27 Ställningstagande
2018-06-27 Ställningstagande
2018-06-27 Ställningstagande
2018-06-27 Ställningstagande
2018-06-27 Vägledning
Rättsfall: Indirekt verksam i betydande omfattning.
2018-06-27 Vägledning
2018-06-27 Vägledning
Rättsfall: Ersättning som en stiftelse får för att klimatkompensera är en skattepliktig omsättning
2018-06-27 Vägledning
2018-06-27 Vägledning
Förtydligande: Hyresersättning en person får vid uthyrning av bil, båt eller liknande tillgång beskattas normalt i inkomstslaget kapital
2018-06-27 Vägledning
2018-06-26 Ställningstagande
2018-06-26 Ställningstagande
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
Rättsfall: fast etableringsställe som ingår i mervärdesskattegrupp i Danmark tillhandahåller tjänster till etablering i Sverige
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
Förtydligande: Marknadsvärde vid hyresersättning från arbetsgivare
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
Lagändring: Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
Lagändring: Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
Förtydligande: CRS – sekretessmarkering i SPAR
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Vägledning
Förtydligande: FATCA - sekretessmarkering i SPAR
2018-06-26 Vägledning
2018-06-26 Utgåvenotis
2018-06-26 Utgåvenotis
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-25 Allmänt råd – aktier
2018-06-21 Vägledning
Lagändring: Ersättning på grund av sjuk- eller olycksfallsförsäkring som har tecknats i samband med tjänsten räknas inte längre som ersättning för arbete.
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Lagändring: Skattereglerna om sjuk- och olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort från den 1 juli 2018
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Allmänna råd: Ändring i Skatteverkets allmänna råd om merkostnadstillägg för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Lagändring: Fri hälso- och sjukvård för utomlands stationerad personal vid statliga myndigheter har undantagits från beskattning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Lagändring: Nya regler om sjuk- och olycksfallsförsäkringar för anställda
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Ställningstagande: Förmån av hälso- och sjukvård vid tjänstgöring utomlands
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Lagändring: Från den 1 juli 2018 upphör reglerna om skattefrihet för hälso- och sjukvård som inte är offentligt finansierad.
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Vägledning
Avsnittet om registrering av uppgifter vid flyttning till Sverige har i vissa delar ersatts av ett ställningstagande
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Rättsfallskommentar
2018-06-21 Rättsfallskommentar
2018-06-21 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – nya miljöbilar våren 2018
2018-06-21 Vägledning
2018-06-21 Ställningstagande
2018-06-21 Ställningstagande
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för omkostnadsersättning från ett konsulentföretag
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för omkostnadsersättning från en kommun
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Ersättning för tilläggskostnader som överstiger SKL:s beloppsramar
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Ställningstagande: Omkostnadsersättning till familjehem – vilket underlag krävs?
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Rättelse: lagändring avseende fartyg och luftfartyg
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Vad kan vara särskilt skäl vid återkallelse av F-skatt?
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Rättelse: Innehavaren är försatt i konkurs
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Ingen kompensation i vissa fall för högre koldioxidskatt på lågbeskattad olja
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Lagändring: Bestämmelser om beskattning av vissa biodrivmedel ändras den 1 juli 2018
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Prövning av andra än sökanden vid godkännande av F-skatt (smitta)
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Vad kan vara ett missbruk av F-skatt?
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Sidan Vem kan bli godkänd för F-skatt? har skrivits om
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Vägledning
Förtydligande: Allmänt avdrag för socialförsäkringsavgifter
2018-06-20 Vägledning
2018-06-20 Ställningstagande
2018-06-20 Ställningstagande
2018-06-20 Vägledning
Rättsfall: Anmärkning mot bevakning i konkurs
2018-06-20 Vägledning
2018-06-19 Föreskrift
2018-06-19 Föreskrift
2018-06-19 Ställningstagande
2018-06-19 Ställningstagande
2018-06-19 Allmänt råd
2018-06-19 Allmänt råd
2018-06-18 Vägledning
2018-06-18 Vägledning
2018-06-18 Vägledning
Förtydligande: Nytt exempel på hur man beräknar bilförmånsvärdet för bilar som omfattas av bonus-malus-systemet.
2018-06-18 Vägledning
2018-06-18 Rättsfallskommentar
2018-06-18 Rättsfallskommentar
2018-06-18 Ställningstagande
2018-06-18 Ställningstagande
2018-06-15 Vägledning
Ställningstagande: Uppgiftsskyldighet enligt CRS och DAC 2 om en person har mer än ett skatterättsligt hemvist under året
2018-06-15 Vägledning
2018-06-15 Vägledning
Rättsfall: Tidpunkten för det utomstående ägandet vid tillämpning av utomståenderegeln
2018-06-15 Vägledning
2018-06-15 Vägledning
2018-06-15 Vägledning
2018-06-15 Vägledning
Rättsfall: HFD mål nr 7270-17, ett bemanningsföretags uthyrning av personal är inte sådan sjukvård som kan omfattas av undantaget från skatteplikt.
2018-06-15 Vägledning
2018-06-15 Vägledning
Rättsfall: upplåtelser av markområden för uppläggning av båtar omfattas av skatteplikt för parkering
2018-06-15 Vägledning
2018-06-15 Vägledning
Förtydligande: E-sport är inte idrott enligt ML
2018-06-15 Vägledning
2018-06-14 Vägledning
Ändrat ställningstagande: Förmånsbeskattning av elektronisk utrustning eller abonnemang mot fast avgift
2018-06-14 Vägledning
2018-06-12 Ställningstagande
2018-06-12 Ställningstagande
2018-06-12 Rättsfallskommentar
2018-06-12 Rättsfallskommentar
2018-06-11 Vägledning
Lagändring: Skattereglerna om sjuk- eller olycksfallsförsäkringar som har tecknats i samband med tjänst tas bort
2018-06-11 Vägledning
2018-06-11 Föreskrift
2018-06-11 Föreskrift
2018-06-11 Allmänt råd – aktier
2018-06-11 Allmänt råd – aktier
2018-06-11 Allmänt råd – aktier
2018-06-11 Allmänt råd – aktier
2018-06-11 Vägledning
Förtydligande: Handlingar som ska lämnas tillbaka kan också vara allmänna handlingar
2018-06-11 Vägledning
2018-06-11 Vägledning
Förtydligande: Allmänna handlingar får lämnas tillbaka i vissa fall
2018-06-11 Vägledning
2018-06-11 Vägledning
Rättsfall: Beslagtagna handlingar är inkomna och därmed allmänna handlingar
2018-06-11 Vägledning
2018-06-08 Vägledning
Förtydligande: Omprövning inom preskriptionstiden
2018-06-08 Vägledning
2018-06-08 Vägledning
Förtydligande: Preskriptionstiden för fordringar som ingår i skuldsaneringen
2018-06-08 Vägledning
2018-06-08 Vägledning
Rättsfall: Okända tvistiga fordringar undantas inte i en skuldsanering
2018-06-08 Vägledning
2018-06-08 Vägledning
Rättelse: Slutskattebesked är sekretessbelagt enligt 27 kap. 1 § OSL
2018-06-08 Vägledning
2018-06-07 Ställningstagande
2018-06-07 Ställningstagande
2018-06-01 Vägledning
Rättsfall: Kammarrätten har ansett att uthyrning av asylboende till Migrationsverket inte omfattades av skatteplikt
2018-06-01 Vägledning
2018-05-31 Vägledning
Förtydligande: Fördelningstid vid beräkning av ackumulerad inkomst på återförda periodiseringsfonder och expansionsfonder vid avveckling av näringsverksamhet
2018-05-31 Vägledning
2018-05-30 Rättsfallskommentar
2018-05-30 Rättsfallskommentar
2018-05-30 Vägledning
Förtydligande: En tjänst inom ett skatteupplag behöver inte tillhandahållas av upplagshavaren
2018-05-30 Vägledning
2018-05-29 Ställningstagande
2018-05-29 Ställningstagande
2018-05-29 Vägledning
Lagändring: Personalliggare ska föras i ytterligare verksamheter
2018-05-29 Vägledning
2018-05-28 Vägledning
Rättsfall: Den som betalar ut ersättning för arbete till någon som är godkänd för F-skatt ska inte betala arbetsgivaravgifter.
2018-05-28 Vägledning
2018-05-28 Rättsfallskommentar
2018-05-28 Rättsfallskommentar
2018-05-28 Rättsfallskommentar
2018-05-28 Rättsfallskommentar
2018-05-28 Vägledning
2018-05-28 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Sidan Kontrollbesök för personalliggare i restaurang-, frisör- och tvätteribranscherna har skrivits om på grund av att fler branscher ska föra personalliggare
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Sidan Uppgifter som ska föras in i en personalliggare har skrivits om på grund av att fler branscher ska föra personalliggare
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Sidan om vilka verksamheter som ska föra personalliggare har skrivits om på grund av att fler branscher ska föra personalliggare
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Lagändring: Sidorna om dataskydd har tillkommit med anledning av EU:s dataskyddsförordning
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Förtydligande: Underhandsackord
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Förtydligande: Valutakursvinst påverkar inte beskattningsunderlaget
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Vägledning
Lagändring: Behandling i strid med dataskyddsregleringen
2018-05-25 Vägledning
2018-05-25 Utgåvenotis
2018-05-25 Utgåvenotis
2018-05-24 Vägledning
Förtydligande: Avdragsrätt vid köp av personbil som används i delningsekonomi
2018-05-24 Vägledning
2018-05-24 Vägledning
Förtydligande: Bedömning av ekonomisk verksamhet vid tillhandahållanden genom s.k. delningsekonomi
2018-05-24 Vägledning
2018-05-24 Vägledning
2018-05-24 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat fråga om avdragsrätt för ingående skatt på s.k. osanna fakturor
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Förtydligande om alternativregeln vid fullföljd.
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Rättsfallskommentar
2018-05-23 Rättsfallskommentar
2018-05-23 Vägledning
Ställningstagande: Beskattning av fordon som tidigare varit registrerade i det militära fordonsregistret.
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Förtydligande: Ändrad resrutt av privata skäl på en tjänsteresa
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Förtydligande: Logikostnader och nattraktamente vid tjänsteresa i Sverige
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Förtydligande: Vad är traktamente?
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Förtydligande: Vad är traktamente?
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Lagändring: Ändring för filialer i filiallagen
2018-05-23 Vägledning
2018-05-23 Vägledning
Lagändring: Ändring för filialer i bokföringslagen
2018-05-23 Vägledning
2018-05-21 Ställningstagande
2018-05-21 Ställningstagande
2018-05-21 Vägledning
Ställningstagande: Uttag av förhöjt koldioxidbelopp för nya fordon under 3 år (s.k. malus)
2018-05-21 Vägledning
2018-05-21 Ställningstagande
2018-05-21 Ställningstagande
2018-05-21 Ställningstagande
2018-05-21 Ställningstagande
2018-05-18 Vägledning
Rättsfallskommentar: Tidpunkten för beskattning av inkomst från avverkningsuppdrag
2018-05-18 Vägledning
2018-05-18 Vägledning
Förtydligande: Hur avgör man om fartyget till övervägande del går på öppna havet?
2018-05-18 Vägledning
2018-05-18 Vägledning
Förtydligande: Fartygslinjer där territorialhaven gränsar till varandra
2018-05-18 Vägledning
2018-05-18 Rättsfallskommentar
2018-05-18 Rättsfallskommentar
2018-05-17 Vägledning
Rättsfall: Uppkomst av lönefordring med sjöpanträtt
2018-05-17 Vägledning
2018-05-16 Vägledning
2018-05-16 Vägledning
2018-05-16 Rättsfallskommentar
2018-05-16 Rättsfallskommentar
2018-05-15 Vägledning
Ställningstagande: Övergångsbestämmelsen till artikel 18 punkt 1 i det nordiska skatteavtalet
2018-05-15 Vägledning
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Allmänt råd – aktier
2018-05-14 Ställningstagande
2018-05-14 Ställningstagande
2018-05-09 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för ränta på en kapitalfrigörningskredit medges först när räntan betalas vilket sker i samband med att lånet betalas tillbaka
2018-05-09 Vägledning
2018-05-09 Vägledning
Ställningstagande: Bilförmån – justering av förmånsvärde för lätta lastbilar andra halvåret 2018
2018-05-09 Vägledning
2018-05-09 Ställningstagande
2018-05-09 Ställningstagande
2018-05-08 Vägledning
Ställningstagande: Skyldigheten att lämna kontrolluppgifter på pensionsutbetalningar med anledning av de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå
2018-05-08 Vägledning
2018-05-07 Vägledning
Rättsfallskommentar: Inte skäl att ompröva skuldsaneringen trots att gäldenären fått en större utbetalning
2018-05-07 Vägledning
2018-05-07 Vägledning
Rättsfallskommentar: Ersättning för rättegångskostnader i skuldsaneringsärenden
2018-05-07 Vägledning
2018-05-07 Rättsfallskommentar
2018-05-07 Rättsfallskommentar
2018-05-04 Rättsfallskommentar
2018-05-04 Rättsfallskommentar
2018-05-02 Vägledning
2018-05-02 Vägledning
2018-05-02 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för företag som omsätter högst 30 000 kr ska bedömas enbart utifrån den beskattningsbara personens omsättningar
2018-05-02 Vägledning
2018-04-27 Vägledning
Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats avseende startpengar i tävlingssammanhang
2018-04-27 Vägledning
2018-04-27 Vägledning
Ställningstagande: Ny tillämpningsinformation har lämnats avseende prispengar vid deltagande i idrottstävlingar
2018-04-27 Vägledning
2018-04-27 Vägledning
Förtydligande: Hur bilförmånsvärdet ska sättas ned vid byte av anställning under pågående månad
2018-04-27 Vägledning
2018-04-23 Vägledning
Rättsfall: Ingen rätt till ersättning för kostnader vid återkallelse av ett godkännande som skattebefriad förbrukare
2018-04-23 Vägledning
2018-04-23 Vägledning
Lagändring: Undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg träder ikraft den 1 maj 2018
2018-04-23 Vägledning
2018-04-20 Vägledning
Förtydligande: Privat användning av näringsverksamhetens bil
2018-04-20 Vägledning
2018-04-20 Ställningstagande
2018-04-20 Ställningstagande
2018-04-18 Vägledning
För de som ska lämna arbetsgivardeklaration på individnivå från och med den 1 juli 2018
2018-04-18 Vägledning
2018-04-13 Vägledning
Rättelse: Texten om undantag från brytdagsredovisning rättas
2018-04-13 Vägledning
2018-04-13 Vägledning
Förtydligande: Ett fartyg i utrikes trafik behöver inte gå på öppna havet
2018-04-13 Vägledning
2018-04-11 Vägledning
Förtydligande: Ansökan om verkställighet av betalningsplanen i en skuldsanering
2018-04-11 Vägledning
2018-04-11 Vägledning
Ställningstagande: Ekonomiska svårigheter enligt EU:s allmänna gruppundantagsförordning – underskott i handelsbolag
2018-04-11 Vägledning
2018-04-10 Vägledning
Förtydligande: Sidan När kan Skatteverket bevilja anstånd vid dubbelbeskattningsavtal? har förtydligats när det gäller förutsättningarna för anstånd
2018-04-10 Vägledning
2018-04-10 Vägledning
Rättsfall: Utställning om det kulturhistoriska arvet från vikingatiden med bl.a. rekonstruerade och inlånade föremål
2018-04-10 Vägledning
2018-04-10 Vägledning
Ställningstagande: Skatteavdrag för ränta på ett gemensamt konto
2018-04-10 Vägledning
2018-04-10 Vägledning
Rättsfall: avfall som använts för vägar inom en deponianläggning
2018-04-10 Vägledning
2018-04-10 Vägledning
Ställningstagande: Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2018-04-10 Vägledning
2018-04-10 Vägledning
Ställningstagande: Värde för onoterade tillgångar med anledning av FATCA-avtalet, CRS och DAC 2
2018-04-10 Vägledning
2018-04-10 Ställningstagande
2018-04-10 Ställningstagande
2018-04-09 Vägledning
Förtydligande: Vilka tjänster kan och vilka kan inte undantas i flera led?
2018-04-09 Vägledning
2018-04-09 Allmänt råd – aktier
2018-04-09 Allmänt råd – aktier
2018-04-09 Allmänt råd – aktier
2018-04-09 Allmänt råd – aktier
2018-04-06 Ställningstagande
2018-04-06 Ställningstagande
2018-04-06 Vägledning
Förtydligande: Journalisters eller fotografers tillhandahållande av text och bild
2018-04-06 Vägledning
2018-04-04 Vägledning
Rättsfall: Hemkatalogen på en tjänstemans dator är inte en allmän handling
2018-04-04 Vägledning
2018-04-04 Utgåvenotis
2018-04-04 Utgåvenotis
2018-03-26 Allmänt råd – aktier
2018-03-26 Allmänt råd – aktier
2018-03-23 Vägledning
2018-03-23 Vägledning
2018-03-23 Vägledning
Förtydligande: Juridiska personers rätt till skattemässigt avdrag vid redovisning av förändringen av periodiseringsfonder
2018-03-23 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Avdrag för skatt på biogas som omvandlats från gasform till flytande form
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Skattebefrielse för biogas som omvandlats från gasform till flytande form
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Tillämpning av bestämmelserna i 2 kap. 2 a § LSE
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Föreskrift
2018-03-19 Föreskrift
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om familjehemsvård har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om samordnare av familjehem
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Vägledning
Förtydligande: Avsnittet om barnpassning har uppdaterats med anledning av upphävt ställningstagande om barnomsorg
2018-03-19 Vägledning
2018-03-19 Ställningstagande
2018-03-19 Ställningstagande
2018-03-16 Ställningstagande
2018-03-16 Ställningstagande
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
Förtydligande: Ett utrymme kan godkännas som skatteupplag även om det finns en dörr eller annan förbindelse till angränsande bostadsutrymmen
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Vägledning
2018-03-13 Utgåvenotis
2018-03-13 Utgåvenotis
2018-03-12 Vägledning
Ställningstagande: Betalning för trängselskattförmån
2018-03-12 Vägledning
2018-03-12 Vägledning
Ställningstagande: Begreppet ägare och rätten att beräkna gränsbelopp enligt 57 kap. 11 § IL
2018-03-12 Vägledning
2018-03-12 Vägledning
Förtydligande: Paintball är inte idrott enligt ML
2018-03-12 Vägledning
2018-03-09 Vägledning
Ställningstagande: Förevisning av naturområden
2018-03-09 Vägledning
2018-03-09 Ställningstagande
2018-03-09 Ställningstagande
2018-03-08 Vägledning
Förtydligande: Avsaknad av arbetstillstånd påverkar inte rätten till PGI
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Ställningstagande
2018-03-08 Ställningstagande
2018-03-08 Vägledning
2018-03-08 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
Förtydligande: Definition av vad som menas med kustfiske
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
Förtydligande: Definition av vad som menas med assistans
2018-03-07 Vägledning
2018-03-07 Vägledning
Förtydligande: Definition av vad som menas med sjöräddning
2018-03-07 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Ställningstagande: Gas som matas ut från ett naturgasnät i ett annat EU-land och transporteras till Sverige kan anses vara biogas enligt lagen om skatt på energi
2018-03-06 Vägledning
2018-03-06 Vägledning
Förtydligande: Fordonsskatt som omfattas av skuldsanering utan betalningsplan medför inte användningsförbud
2018-03-06 Vägledning
2018-03-02 Vägledning
Ställningstagande: Innebörden av att arbetsgivaren hör hemma inom EES i den s.k. oceanfartsregeln i 3 kap. 12 § IL
2018-03-02 Vägledning
2018-03-02 Vägledning
Ställningstagande: Tredjemansersättningar som ett värdepappersinstitut enligt lag inte får behålla
2018-03-02 Vägledning
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Ställningstagande
2018-03-02 Vägledning
Ställningstagande: Volymomräkning av bränsle enligt 2 kap. 2 § lagen om skatt på energi – villkor för omräkning är inte tillämpligt i vissa fall
2018-03-02 Vägledning
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Vägledning
Ställningstagande: Avdragsrätt för mervärdesskatt vid inköp och installation av en solcellsanläggning för mikroproduktion av el
2018-03-01 Vägledning
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-03-01 Ställningstagande
2018-02-27 Ställningstagande
2018-02-27 Ställningstagande
2018-02-26 Vägledning
Företagshälsovård utgör ett enda tillhandahållande när den tillhandhålls till paketpris
2018-02-26 Vägledning
2018-02-26 Föreskrift
2018-02-26 Föreskrift
2018-02-26 Vägledning
Förtydligande: Lagändring inte skäl för befrielse från dröjsmålsavgift
2018-02-26 Vägledning
2018-02-22 Ställningstagande
2018-02-22 Ställningstagande
2018-02-20 Ställningstagande
2018-02-20 Ställningstagande
2018-02-15 Ställningstagande
2018-02-15 Ställningstagande
2018-02-14 Vägledning
Ställningstagande: Utdelning och kapitalvinst på onoterade andelar i en utländsk juridisk person som inte är ett inkomstskattesubjekt i sitt hemland ska inte kvoteras till fem sjättedelar
2018-02-14 Vägledning
2018-02-13 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten
2018-02-13 Vägledning
2018-02-13 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten
2018-02-13 Vägledning
2018-02-13 Vägledning
Ställningstagande: En hyresvärds tillhandahållande av el, gas eller vatten
2018-02-13 Vägledning
2018-02-13 Ställningstagande
2018-02-13 Ställningstagande
2018-02-12 Vägledning
Rättsfallskommentar: EU:s insolvensförordning
2018-02-12 Vägledning
2018-02-12 Vägledning
Rättelse av skrivfel: Avdragsrätt för tillsynsresor
2018-02-12 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som frivilligt skattskyldig vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som lagerhållare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som skattebefriad förbrukare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad avsändare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som registrerad varumottagare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Vägledning
Ställningstagande: Godkännande som upplagshavare vid fusion av aktiebolag, punktskatt
2018-02-09 Vägledning
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-09 Ställningstagande
2018-02-08 Vägledning
Innehållet i ställningstagandet ”Identitet mellan åberopat VAT-nr och köparen” har inarbetats i texten i vägledningen på sidan Köparen finns i ett annat EU-land.
2018-02-08 Vägledning
2018-02-07 Utgåvenotis
2018-02-07 Utgåvenotis
2018-02-05 Föreskrift
2018-02-05 Föreskrift
2018-02-05 Vägledning
Rättsfall: Dotterbolag avyttrar teckningsoptioner avseende aktier i moderbolaget i ett fall där moderbolaget inte är noterat på en reglerad marknad (HFD 2017 ref. 17)
2018-02-05 Vägledning
2018-02-05 Ställningstagande
2018-02-05 Ställningstagande
2018-02-01 Rättsfallskommentar
2018-02-01 Rättsfallskommentar
2018-01-30 Ställningstagande
2018-01-30 Ställningstagande
2018-01-29 Ställningstagande
2018-01-29 Ställningstagande
2018-01-25 Rättsfallskommentar
2018-01-25 Rättsfallskommentar
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Vägledning
Rättsfallskommentar: Kammarrätten har prövat en fråga om avdragsrätt för ingående skatt på kostnader i samband med försäljning av dotterbolagsaktier
2018-01-25 Vägledning
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-25 Ställningstagande
2018-01-23 Rättsfallskommentar
2018-01-23 Rättsfallskommentar
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Vägledning
Ställningstagande: Skyldighet att lämna land-för-land-rapport vid vissa omstruktureringar
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Rättsfallskommentar
2018-01-22 Rättsfallskommentar
2018-01-22 Vägledning
Förtydligande: Bedömningen av om en kapitalförlust är verklig ska i vissa fall göras på koncernnivå
2018-01-22 Vägledning
2018-01-22 Allmänt råd – aktier
2018-01-22 Allmänt råd – aktier
2018-01-22 Allmänt råd – aktier
2018-01-22 Allmänt råd – aktier
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-22 Ställningstagande
2018-01-16 Vägledning
Ställningstagande: Anskaffningsvärdet för andelar som i samma ägares hand övergår från att vara näringsbetingade till att bli lagertillgångar i en värdepappersrörelse
2018-01-16 Vägledning
2018-01-16 Vägledning
2018-01-16 Vägledning
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-16 Ställningstagande
2018-01-10 Vägledning
Ställningstagande: Startpeng till alla i tävlingssammanhang
2018-01-10 Vägledning
2018-01-10 Vägledning
Förtydligande: För personalliggare i byggbranschen medges alltid befrielse när endast en person är verksam
2018-01-10 Vägledning
2018-01-10 Vägledning
Ställningstagande: Tillskott eller driftsbidrag från kommuner och landsting till av dem ägda bolag
2018-01-10 Vägledning
2018-01-09 Vägledning
Ställningstagande: Skattetillägg när en ersättningsbostad har överlåtits genom arv, testamente, gåva eller bodelning och ett uppskovsbelopp inte har återförts till beskattning
2018-01-09 Vägledning
2018-01-08 Allmänt råd
2018-01-08 Allmänt råd
2018-01-03 Vägledning
Föreskrift: Skatteverkets föreskrifter om ändring i Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2016:13) om skyldighet att lämna kontrolluppgift
2018-01-03 Vägledning
2018-01-03 Vägledning
Ny lagstiftning: Höjd skattesats
2018-01-03 Vägledning
2018-01-03 Vägledning
Ny lagstiftning: Höjd skattesats
2018-01-03 Vägledning