Förändringar

Start

Uppdaterade sidor

Bokföring & redovisning

Uppdaterade sidor

Dataskydd & sekretess

Uppdaterade sidor

Fastighetstaxering

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Förberedelsearbetet inför taxeringen 2025

  Start / 2024 / Fastighetstaxering

 • Grunder och regler för samtliga taxeringsenhetstyper 2024

  Start / 2024 / Fastighetstaxering

 • Småhus 2024

  Start / 2024 / Fastighetstaxering

Folkbokföring

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Regler t.o.m. 31 augusti 2023

  Start / 2024 / Folkbokföring / Samordningsnummer

Förvaltningsrätt & förfarande

Nya sidor

 • Exportbutik

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

Uppdaterade sidor

 • Regler för Skatteverkets verksamhet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • När används förvaltningslagen?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning

 • Serviceskyldighetens omfattning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Skatteverkets serviceskyldighet

 • Skyldigheten att svara

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Skatteverkets serviceskyldighet

 • Skatteverket ska vara tillgängligt för allmänheten

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / Förvaltningslagen och dess tillämpning / Skatteverkets serviceskyldighet

 • Skatteförfarandelagens tillämpningsområde

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • EU-rättens påverkan på svensk rätt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Rättskällor inom EU-rätten

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-konform tolkning och direkt effekt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • EU-avgift samt ekonomiska påföljder av fördragsbrott

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet / EU-rättens påverkan på svensk rätt

 • Tillhandahållande av beslut och andra handlingar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Avgiftsförordningen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Förhandsbesked i skattefrågor

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Skatteverkets styrning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Regler för Skatteverkets verksamhet

 • Partsbehörighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Rättslig handlingsförmåga

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Saklegitimation

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden / Partsbehörighet, rättslig handlingsförmåga och saklegitimation

 • Tolkning och översättning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Ombud och biträde

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att inleda ett ärende

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Hur ankomstdagen för en handling ska bestämmas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Jävsgrunderna i förvaltningslagen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Att hämta in ett yttrande genom remiss

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Rätten att lämna muntliga uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Dokumentation av uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Partsinsyn

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Kommunikation

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Åtgärder om handläggningen försenas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Viteslagen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Handläggning av ärenden

 • Vem ska registreras?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Anmälan för registrering

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Fastställt formulär

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Föreläggande om registrering

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Beslut om registrering

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Avregistrering

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Registrering

 • Ansökan om anstånd

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Skattedeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Tilläggsskattedeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Anstånd med att lämna deklaration och särskilda uppgifter

 • Formkrav

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Uppgifter som har lämnats för någon annans räkning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vem ska lämna arbetsgivardeklaration?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • För vilka ersättningar ska redovisning ske per betalningsmottagare i arbetsgivardeklarationen?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • Vilka uppgifter ska redovisas i en arbetsgivardeklaration?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • När ska arbetsgivardeklarationen lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Arbetsgivardeklaration

 • Förenklad arbetsgivardeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Fastighetsdeklarationer m.m.

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • När och var ska inkomstdeklaration lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

 • Juridiska personer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Fysiska personer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Dödsbon

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vem ska lämna en inkomstdeklaration?

 • Generella bestämmelser

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla?

 • Fåmansföretag, dess delägare samt företagsledare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Handelsbolags och delägares deklara­tions- och uppgiftsskyldighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter / Vad ska en inkomstdeklaration innehålla? / Särskilt om vissa skattesubjekt

 • Särskilda uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Inkomstdeklaration och särskilda uppgifter

 • Mervärdesskattedeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Vem ska lämna mervärdesskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Redovisningsperiod för mervärdesskattedeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Ändring av redovisningsperiod

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Mervärdesskattedeklaration

 • Vem ska lämna en punktskattedeklaration och vad ska den innehålla?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Redovisningsperioder för punktskattedeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Deklarationstidpunkt för en punktskattedeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Punktskattedeklaration

 • Skatt på energi, tobaksskatt och alkoholskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på plastbärkassar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild inkomstskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Särskild mervärdesskatte­deklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Bestämmelser som gäller alla informationsuppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter

 • Den som uppgiften lämnas för

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Uppgifter till medhjälpande make i enskild näringsverksamhet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den deklarationsskyldige

 • Förmåner och ersättningar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Informationsuppgifter / Uppgifter till den uppgiftsskyldiga

 • Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Syftet med kontrolluppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Hur ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Vilka uppgifter ska alla kontrolluppgifter innehålla?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • Undantag från skyldigheten att lämna kontrolluppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Gemensamma bestämmelser för kontrolluppgifter

 • För vem och av vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Vilka uppgifter ska lämnas i kontrolluppgiften?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Tjänst

 • Näringsverksamhet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Gemensamma regler

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränta och annan avkastning på fordringsrätter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Ränteutgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Optioner, terminer och andra derivat

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Bostadsrätt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Avyttring

 • Investeraravdrag

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital

 • Utländsk värdepapperscentral

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Kapital / Förbindelse att lämna kontrolluppgift

 • Pensioner

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Pensionssparande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Flytt och överlåtelse

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Avskattning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Underlag för avkastningsskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förmedling av en utländsk försäkring

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Förbindelse att lämna kontrolluppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Åtagande att lämna kontrolluppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter / Pensioner

 • Arbetslöshetskassa (a-kassa)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Gåvomottagare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Samfälligheter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Kontrolluppgifter

 • Vad som ska redovisas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Rapporteringsperiod

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Skalbolags uppgiftslämnande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Deklarationsombud

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Ett deklarationsombuds behörighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Vem kan godkännas som deklarationsombud?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Återkallelse av godkännande som deklarationsombud

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal / Deklarationsombud

 • Ombud för beskattningsbar person som inte är etablerad inom landet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Representant för enkelt bolag eller partrederi

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Huvudman för mervärdesskattegrupp

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

 • Utformning och dokumentation av beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Skyldigheten att motivera beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Underrättelse om innehållet i beslut och om hur man överklagar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Vad är delgivning?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Delgivningssätt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • Internationell delgivning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Delgivning

 • När beslut får verkställas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Föredragning av ett ärende

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Olika former av beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Omröstning och avvikande mening

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut

 • Skatteförfarandelagen (SFL)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vad innebär förankring?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Vilka beslut ska förankras?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Förankring hos en särskilt kvalificerad beslutsfattare

 • Skatteavdrag, arbetsgivar­avgifter, mervärdesskatt och punktskatt – beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskild inkomstskatt – beslut och besked

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om särskild inkomstskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskild inkomstskatt – beslut och besked

 • Besked om särskild inkomstskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskild inkomstskatt – beslut och besked

 • Slutlig skatt – beslut och besked

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om slutlig skatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Underlaget för slutlig skatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Avvikelser som avser mindre belopp

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Skatternas och avgifternas storlek

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Skattereduktion

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Hur vissa avgifter ska beräknas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Överskott eller underskott av slutlig skatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Besked om slutlig skatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Slutlig skatt – beslut och besked

 • Tilläggsskatt – beslut och besked

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Beslut om tilläggsskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tilläggsskatt – beslut och besked

 • Beräkning av tilläggsskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tilläggsskatt – beslut och besked

 • Besked om tilläggsskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tilläggsskatt – beslut och besked

 • Skönsmässiga beslut om skatter och avgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskilda avgifter – beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Vid oriktig uppgift och skönsbeskattning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut / Skattetillägg

 • När skatteavdrag inte har gjorts

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut / Skattetillägg

 • Dokumentationsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Förseningsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Kontrollavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Plattformsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Rapportavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Rapporteringsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Återkallelseavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Särskild avgift tillfaller staten

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Särskilda avgifter – beslut

 • Besluts verkställbarhet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Alkoholskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Folkbokföring m.m.

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Identitetskort

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Mervärdesskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på plastbärkassar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Beslut / Beslutsprocessen inom olika ämnesområden

 • Omprövning, rättelse och ändring

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Rättelse av skrivfel och liknande i Skatteverkets beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring

 • Ändring av beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Hur man begär omprövning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Inte beslut till nackdel

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Tiden för att begära omprövning – huvudregeln

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Förlängd tid för omprövning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Om begäran lämnas till en domstol

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På begäran av enskild

 • Omprövning till nackdel

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ

 • Beslut som inte får omprövas till nackdel

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Omprövningstid enligt huvudregeln

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Särskild omprövningstid för vissa beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Utan krav på oriktig uppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • På grund av oriktig uppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • När efterbeskattning inte får beslutas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förkortad tid för efterbeskattning vid dödsfall

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Förlängd tid för efterbeskattning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel / Efterbeskattning – omprövning på Skatteverkets initiativ till nackdel efter tvåårsfristen

 • Omprövning av flera redovisningsperioder

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / På Skatteverkets initiativ / Omprövning till nackdel

 • Alkoholskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Grundläggande bestämmelser

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Särskilt kvalificerad beslutsfattare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Folkbokföring m.m.

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Mervärdesskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Skatt på plastbärkassar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Omprövning, rättelse och ändring / Omprövning och ändring inom olika ämnesområden

 • Överklagande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande

 • Vem får överklaga ett beslut och vilka beslut får överklagas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Skatteverkets beslut enligt FL överklagas till förvaltningsrätten

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Begäran om inhibition vid överklagande av ett beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Hur beslut överklagas och inom vilken tid

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Åtgärder efter ett överklagande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Överklagande av beslut om långsam handläggning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Särskilt om olika ämnesområden

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Överklagande av Skatteverkets beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Överklagande av den beslutet gäller och besluts överklagbarhet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Överklagande av allmänna ombudet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Beslut som får överklagas och vem som får överklaga

 • Beslut som inte får överklagas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Tiden för överklagande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Huvudregeln

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Förlängd överklagandetid

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Särskild överklagandetid för vissa beslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Rättidsprövning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut / Tiden för överklagande

 • Omprövning av det överklagade beslutet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Var överklagas Skatteverkets beslut?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Vem för det allmännas talan?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Överklagande av Skatteverkets beslut

 • Alkoholskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Bouppteckning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Dataskydd

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Europeiskt arvsintyg

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Fastighetstaxering

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Folkbokföring m.m.

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Godkännande av gåvomottagare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Korttidsarbete

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Kupongskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Mervärdesskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Organisationsnummer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Pensionsgrundande inkomst (PGI)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på energi

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på kemikalier i viss elektronik

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på plastbärkassar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatt på vissa nikotinhaltiga produkter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skattereduktion för rot- och rutarbete

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Tobaksskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Trängselskatt och tilläggsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vägtrafikskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Äktenskapsregistret

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande / Särskilt om olika ämnesområden

 • Åtgärder efter ett domstolsavgörande avseende beskattning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Överklagande

 • Generell dokumentationsskyldighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Återbetalning av eller kompensation för punktskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Vem ska använda kassaregister?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Schematisk bild över Skatteverkets föreskrifter om kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Undantag från skyldigheten att använda kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Ett företags användning av kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Certifierat kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Krav på kassaregister och tillverkardeklaration

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Kontrollenheter och kontrollsystem

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Kassaregister

 • Vad är en personalliggare?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Personalliggare i vissa verksamheter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare på byggarbetsplatser

 • Byggherrens skyldigheter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare på byggarbetsplatser

 • Entreprenörens skyldigheter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare / Personalliggare på byggarbetsplatser

 • Uppgifter som ska föras in i en personalliggare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Personalliggare

 • Torg- och marknadshandel

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Torg- och marknadshandel enligt skatteförfarandelagen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Platsupplåtare ska dokumentera och bevara uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet / Torg- och marknadshandel

 • Ansvarig koncernenhet för kompletterande tilläggsskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Dokumentationsskyldighet

 • Skatteverkets utredningsansvar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Bevisning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Skrivbordskontroll och frivilliga besök

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Alkoholtillsyn

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Föreläggande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Fastighetstaxering

 • Folkbokföring

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Kontroll av oberoende små producenter av alkoholdrycker

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Punktskattebesök för alkohol, tobak och energi

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Skatteförfarandelagen (SFL)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden

 • Vad innebär kommunikation?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över tilltänkta nackdelsbeslut

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Inhämta yttrande över uppgifter tillförda av annan

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Kapitalbeskattning utan kommunikation

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Skatteverkets kommunikationsskyldighet

 • Föreläggande om att fullgöra uppgiftsskyldighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Föreläggande om att lämna uppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Utformning av föreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Föreläggande

 • Vitesföreläggande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL)

 • Förutsättningar för vitesföreläggande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Vitesförbud

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utformning av vitesföreläggande och hur föreläggandet följs

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Utdömande av vite och behörig förvaltningsrätt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Vitesföreläggande

 • Gemensamma bestämmelser och principer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Tillsyn över kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för kassaregister

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • Kontrollbesök för torg- och marknadshandel

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Tillsyn och kontrollbesök

 • I vilka syften får revision ske?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Vem får revideras?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Regler om revisionsbeslutet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisorns befogenheter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Den reviderades skyldigheter vid revision

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Föreläggande inom revisionen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Revisionens avslutande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Revision

 • Vad är bevissäkring?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Revision i den reviderades verksamhetslokaler

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Eftersökande och omhändertagande av handlingar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Beslut om bevissäkring

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Behörig förvaltningsrätt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring

 • Vem verkställer ett beslut om bevissäkring?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Befogenheter och begränsningar vid verkställigheten

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Bevissäkring / Verkställighet av beslut om bevissäkring

 • Undantag av uppgift från föreläggande

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Undantag av handlingar från granskning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Hur det går till att begära undantag av handlingar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Särskilt om olika ämnesområden / Skatteförfarandelagen (SFL) / Undantag från kontroll

 • Underrättelse till Revisorsinspektionen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn / Skatteverkets anmälningsskyldigheter

 • Näringsförbud

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Utredning, kontroll & tillsyn

 • Olika typer av informationsutbyte

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder

 • Behörighet att utbyta information

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder

 • Lagen om ömsesidig handräckning i skatteärenden

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder

 • Var finns stöd för informationsutbyte?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder

 • Bilaterala informationsutbytesavtal

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Det nordiska handräckningsavtalet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • EU-direktivet om handräckning i skatteärenden

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Europaråds- och OECD-konventionen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Skatteavtal

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Var finns stöd för informationsutbyte?

 • Vad är FATCA?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • För vilka finansiella konton ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / FATCA

 • Vad är CRS och DAC 2?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2

 • Vem ska lämna kontrolluppgift?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2

 • För vem ska kontrolluppgift lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2

 • Gemensamma bestämmelser vid granskning av konton

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av fysiska personers konton

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Granskning av enheters konton

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2 / Identifiering av rapporteringspliktiga konton

 • Vad ska kontrolluppgiften innehålla och när ska den lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Uppgifter om finansiella konton (FATCA och CRS/DAC 2) / CRS och DAC 2

 • Vad är land-för-land-rapportering?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • Vem ska lämna rapport?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • Vad ska rapporten innehålla?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • När ska rapporten lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • Underrättelseskyldighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Land-för-land-rapportering (CbCR/DAC 4)

 • Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6)

 • Användning av ett förvärvat företags underskott

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Konfidentialitetsvillkor

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Ersättning kopplad till skatteförmånen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Cirkulära transaktioner

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Gränsöverskridande betalningar m.m.

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Verkligt huvudmannaskap

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Internprissättning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga? / Ett arrangemang måste uppvisa minst ett kännetecken

 • Anknutna personer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vilka arrangemang är rapporteringspliktiga?

 • Rådgivare ska i första hand lämna uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vem ska lämna uppgifter?

 • Användare ska i vissa fall lämna uppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / Vem ska lämna uppgifter?

 • Vilka uppgifter ska lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6)

 • Vid vilken tidpunkt ska en rådgivare lämna uppgifter?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6) / När ska uppgifter lämnas?

 • Rapporteringsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Rapporteringspliktiga arrangemang (DAC 6)

 • Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet

 • Vad är DAC 7 och DPI MR?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Vilka plattformsoperatörer är rapporteringsskyldiga?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer

 • Hur bedömer man om ett företag är en rapporteringsskyldig plattformsoperatör?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Rapporteringsskyldiga plattformsoperatörer

 • Berörda verksamheter som omfattas av uppgiftsskyldigheten

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Plattformsoperatörers anmälan om rapportering

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Plattformsoperatörer utanför EU som ska registrera sig

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Ansökan om undantag från rapporteringsskyldighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Vilka säljare är rapporteringspliktiga?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Plattformsoperatörers kundkännedomsprocess

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Vem ska lämna kontrolluppgifter och när ska de lämnas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

 • Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

 • Uppgifter om den rapporteringsskyldiga plattformsoperatören

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer / Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

 • Uppgifter om rapporteringspliktiga säljare

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer / Vad ska en kontrolluppgift innehålla?

 • Rättelser av kontrolluppgifter

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

 • Underrättelse om att inte lämna kontrolluppgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI) / Kontrolluppgifter som ska lämnas av plattformsoperatörer

 • Plattformsavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Utbyte av uppgifter om inkomster från digitala plattformar (DAC 7 och DPI)

 • Rapportavgift

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Uppgiftsskyldighet / Tilläggsskatterapport (GloBE Information Return)

 • Särskilt om mervärdesskatt

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder

 • Vilka varor omfattas?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Godkända aktörer, skatteupplag och certifierade aktörer

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Flyttningar under uppskovsförfarandet och förfarandet för beskattade varor

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Andra situationer än att varor flyttas under uppskovsförfarandet eller förfarandet för beskattade varor

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Oegentligheter, överträdelser, förstörda varor m.m.

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Behörig myndighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Sekretess och användningsbegränsningar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Förhållandet till andra rättsakter om informationsutbyte

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / De harmoniserade punktskatterna på alkoholvaror, vissa tobaksvaror och vissa bränslen

 • Punktskatter som inte är EU-harmoniserade

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter

 • Vilka punktskatter finns i Sverige som inte är harmoniserade inom EU?

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / Punktskatter som inte är EU-harmoniserade

 • Former för informationsutbyte

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / Punktskatter som inte är EU-harmoniserade

 • Rättsakter om informationsutbyte

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / Punktskatter som inte är EU-harmoniserade

 • Behörig myndighet, sekretess och användningsbegränsningar

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Informationsutbyte med andra länder / Särskilt om punktskatter och trafikskatter / Punktskatter som inte är EU-harmoniserade

 • Brottsanmälan

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Skatteverkets arbete mot ekonomisk brottslighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Brott enligt skattebrottslagen

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Borgenärsbrott

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Folkbokföringsbrott

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Annan brottslighet

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Brott och brottsanmälan

 • Rätten till ersättning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Begränsningar i rätten till ersättning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Ansökan och handläggning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

 • Utbetalning av ersättning

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Ersättning för ombudskostnader

Borttagna sidor

 • Mervärdesskattedeklaration t.o.m. 30 juni 2023

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande

 • Särskild mervärdesskattedeklaration t.o.m. 30 juni 2023

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Särskild skattedeklaration

 • Vad som ska redovisas

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Deklarationer och uppgiftslämnande / Periodisk sammanställning

 • Representant för säljaren vid distansförsäljning (LTS, LAS och LSE)

  Start / 2024 / Förvaltningsrätt & förfarande / Registrering, deklarationer och uppgiftslämnande / Ombud, representant, grupphuvudman samt mottagare som ingått socialavgiftsavtal

Inkomstskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Vägledning från OECD med anledning av corona

  Start / 2024 / Inkomstskatt / Näringsverksamhet / Hur ska det skattepliktiga resultatet beräknas? / Internprissättning

Mervärdesskatt

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Mervärdesskatt t.o.m. 30 juni 2023

  Start / 2024 / Mervärdesskatt

 • Mervärdesskatt fr.o.m. 1 juli 2023

  Start / 2024 / Mervärdesskatt

Punktskatter & trafikskatter

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Avfallsförbränningsskatt

  Start / 2024 / Punktskatter & trafikskatter

 • Skattepliktiga varor fr.o.m. den 1 juli 2023

  Start / 2024 / Punktskatter & trafikskatter / Kemikalieskatt på viss elektronik

 • Så beräknas skatten fr.o.m. den 1 juli 2023

  Start / 2024 / Punktskatter & trafikskatter / Kemikalieskatt på viss elektronik

 • Avdrag fr.o.m. den 1 juli 2023

  Start / 2024 / Punktskatter & trafikskatter / Kemikalieskatt på viss elektronik

Skattebetalning & borgenärsarbete

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Vilka skatter och avgifter kan anstånd beviljas för?

  Start / 2024 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Tillfälligt anstånd med anledning av corona

 • Anstånd efter fusion

  Start / 2024 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Tillfälligt anstånd med anledning av corona

 • Hur stort belopp kan anstånd beviljas med?

  Start / 2024 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Tillfälligt anstånd med anledning av corona

 • Företagsrekonstruktion och offentligt ackord till och med den 31 juli 2022

  Start / 2024 / Skattebetalning & borgenärsarbete / Ackord, företagsrekonstruktion och lönegaranti

Skattetillägg & andra sanktionsavgifter

Uppdaterade sidor

Socialavgifter

Uppdaterade sidor

Andra skatter & avgifter

Uppdaterade sidor

Andra ämnesområden

Nya sidor

Uppdaterade sidor

Borttagna sidor

 • Innebörden av vissa begrepp gällande elstöd till företag

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Ansökan om elstöd

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Uppgiftslämnande till Skatteverket

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Vad krävs för att stöd ska kunna lämnas?

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Hur stort elstöd kan ett företag få?

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Anmälningsskyldighet för felaktigheter och ändrade förhållanden

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Utredning

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Beslut och kreditering på skattekontot

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Återbetalningsskyldighet och återkrav

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Ändring och överklagande av beslut

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Brott

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Dataskyddsregler

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Sekretessregler

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Beskattning av elstöd

  Start / 2024 / Andra ämnesområden / Elstöd till företag

 • Omställningsstöd med anledning av corona

  Start / 2024 / Andra ämnesområden

 • Stöd för vissa planerade evenemang juni 2021–juni 2022 (perioden förlängdes 8 mars 2022)

  Start / 2024 / Andra ämnesområden